Sist att bära namnet Ahlfort hemma i Östergötland

Carl Ahlfort & Anna Kristina Andersdotter


  Carl/Karl Gustaf Ahlfort (15/4 1864 – efter 1941)
  D4-grenen [1.2.11.8.3.2]
  Son till Gustaf Alfort & Kristina Charlotta Bylof
  Knippe, Ekeby, Östergötland
  Brukare; arbetare; inhyses


  Anna Kristina Andersdotter (4/5 1854 – 24/1 1926) (g. 26/4 1889 i Torpaicon-map-marker)
  S. Linnekulla, Torpa, Östergötland
  Inga barn


  Primärkällor
  02-11-2019


Knippe. Foto: Esben Alfort 2018.

Carl växer upp på Knippe i Ekeby församling. Hans lillebror dör tidigt, så han är både äldste och ende sonen och ska sålunda ärva gården.

Karls namnteckning 1903 när pappan dött.

Carls namnteckning 1903 när pappan gått bort.

Han gifter sig 1889 i Torpa med den 10 år äldre bondedottern Anna Kristina Andersdotter från Rödje, dotter av jordbrukaren Anders Andersson och Maria Andersdotter på Södra Linnekulla och tar över jordbruket från sina föräldrar. Föräldrarna flyttar då till lägenheten Grönlund på Knippes ägor.

Karl Gustaf och Anna Christinas bröllop 1889. Notera stavsättet Ahlfordt. Torpa församling.

Carl Gustaf och Anna Christinas vigsel 1889. Notera stavsättet Ahlfordt. Torpa församling.

I april 1900 flyttar paret till Torpa Östergård i Väderstad församling där de hyr in sig, fast i mars 1904 lägger de om tillvaron helt och hållet då de flyttar in i ett av de nybyggda självägarhusen i Boxholm, på Förstadens tomt nr. 1, där Carl livnär sig som arbetare på en av Boxholms fabriker.

Ryckelsby rusthåll i Ekeby. Krafttaget.se.

Ryckelsby rusthåll i Ekeby. Krafttaget.se.

1909 kan de förmodligen slappna av lite, då han ärver 1/9 av rusthållet Ryckelsby – Niondedelen kallad – där de tillbringar resten av livet tillsammans. De får inga barn.

Carl bor fortfarande på sina 5 hektar mark Ryckelsby 1941 och är sålunda den sista som bär namnet Ahlfort i släktens hemtrakter i Östergötland.

Anna Kristina går bort 1926, men Carl bor kvar på Ryckelsby.

Ryckelsby, Boarp och Knippe

Ryckelsby, Boarp och Knippe. Häradsekonomiska kartan 1868-1877. Källa: Lantmäteriet.


Forskningsdata

Carl skriver själv ibland sitt namn Carl Ahlfort, ibland Karl Gustaf Ahlfort, så båda stavsätt får betraktas som korrekta. Stavsätten Alfordt och Aldfort som påträffas i vissa dokument, är däremot felstavningar.

Namnteckning 1903.

Namnteckning 1909.

Namnteckning 1916.

  •  namnteckningar: Karl Ahlfort (1903); Carl Ahlfort (1916)
  •  namn (andras stavsätt): Carl Gustaf (1864-1883); Karl Gustaf (1884-1889); Karl Gustaf Ahlfordt (1889); Bruk. Karl Gust Ahlfordt (1889-1900); Karl Gustaf Ahlfort (1901-1940); Karl Gustaf Alfort (1903-1913); Karl (1903); Carl Gustaf Ahlfort (1904-1909); Hemmansegaren Karl Gustaf Alfort (1916); Hem.äg. Karl Gustaf Alfordt (1941)
  •  namn (andras stavsätt): Anna Christina (1854); Anna Kristina Andersdotter/Andersdtr/Andersdr (1889-1926); Anna Krist. Andersdr (1889-1893)
  •  f. Ekeby 1864: v37219.b131.s253
  •  f. Torpa 1854: v41303.b9.s13
  •  g. Torpa 1889: v41305.b173.s333
  •  husf. 1864-1927 Ekeby: v25388.b298.s578(1864-1870); v25390.b273.s260(1871-1878); v25392.b265.s256(1879-1883); v25394.b265.s249(1884-1893); v25396.b320.s305(1894-1900); Väderstad: v181710.b610.s205(1900-1904); Ekeby: v175744.b8.s770(1904-1909); v175742.b145.s439(1909-1913); v175746.b85.s339(1913-1927)
  •  husf. 1884-1926
  •  mant. 1940-1941 Ryckelsby: 1940-1941 Ryckelsby: v884709.b3840.s29(1940); v327259.b2810(1941)
  •  arv. v76725a.b860.s123(1903); v76725a.b870.s125(1903); v76725a.b880.s127(1903); v514170.b4030.s795(1916); v514170.b4040.s797(1916)