Från kvarn till rusthåll

Hanna Pettersson


  Hanna Matilda Pettersson (23/3 1884 – 10/8 1931)
  D3c-grenen [1.2.11.8.2.4.6]
  Dotter till Per Carlsson & Hedda Sofia Karlsdotter
  Hårdaholmen, Blåvik, Östergötland
  Hembiträde
icon-stop  Ogift


  Primärkällor
  26-09-2020


Hårdaholmens Boxholms-lada från sent 1800-tal. Foto: Esben Alfort 2018.

Hanna växer upp på Hårdaholmen och Blåviks Gård. Hon får jobb på Öringe Kvarn i Ekeby 1913-1914. Kvarnen ägs av Boxholmsbolaget.

Hon måste fått bra rekommendationer, för hennes nästa jobb blir som hembiträde åt Emil Georg Karlsson på Råberga Rusthåll, där hon stannar i tjänsten resten av livet. Av någon anledning dröjer det två år innan hon uppges ha anlänt till Linköping. Var hon tillbringade åren 1915-1916 är oklart.

Hon gifter sig aldrig utan dör i Linköping redan 1931 av bukkräfta och vattusot.


Forskningsdata

  •  namnteckningar: Hanna Petterson (1918)
  •  namn (andras stavsätt): Hanna Matilda (1884-1918); Hanna Mathilda (1895-1904); Hanna Mathilda Pettersson (1913); Hanna Matilda Pettersson (1913-1931); Hanna Matilda Peterson (1916-1923); Hanna Matilda Petersson (1929-1931)
  •  f. Blåvik 1884: v37048.b17
  •  d. Linköpings St. Lars 1931: v177301.b161 (bukkräfta, vattusot)
  •  husf. 1884-1914;1916-1931 Blåvik: v25060.b124.s118(1884); v25061.b131.s118(1885-1894); v175685.b133.s119(1895-1904); v175685.b45.s31(1904-1913); Ekeby: v175742.b276.s570(1913); v175746.b199.s453(1913-1914); Linköpings St. Lars: v177289.b13.s14[1916]; v177270.b298.s688(1916-1917); v177275.b225.s616(1917-1923); v177280.b106.s898(1923-1929); v175746.b199.s453(1929-1931)
  •  arv. v514171.b4070.s29(1918)