Byggde ett nytt Liljeholmen

Esbjörn Pontin & Sigrid Wetterström


icon-male  Lars Esbjörn Vilhelm Pontin  (29/6 1841 – 22/10 1920)
icon-leaf  A1-grenen: Pontin & Nordbeck [1.2.3.3.3.1]
icon-home  Son till Adelaide Bergman & Vilhelm Pontin
icon-location-arrow  Ekeby, Östergötland
icon-wrench  Patron, arrendator, godsägare; fanjunkare


icon-user  Sigrid Constantia Wetterström  (18/1 1855 – efter 1924)  (g. 4/6 1873 på Tuna, Nykil)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [W:2.2.4.4.1.2]
icon-home  Dotter till Henrik Melcher Wetterström & Hilda Christina Gustava Könsberg
icon-location-arrow  Nykil, Östergötland
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
icon-check  05-12-2021


Esbjörn tar studenten i Uppsala 18/5 1861 och gör sedan militärtjänst. Han blir fanjunkare i Kalmars regemente, och i Första Livgrenadjärregementet 1864 och får då sin avsked. Året efter blir han patron och arrendator på arvegodset Schedevi tillsammans med notarius Sixten Alarik Segersteen, som dock drar sig ur ansvaret 1868. Esbjörn ärver dessutom Sunnanå, som han äger 1859-1876, samt barndomshemmet Boarp i Ekeby, som han dock verkar ha sålt tidigt.

Han gifter sig 1873 med Sigrid Constantia Wetterström från Nykil, ett barnbarnsbarn till Gabriel Ahlforts hustrus systerson.

Esbjörn och Sigrid Constantias bröllop 1873. Nykils församling.

Esbjörn och Sigrids vigsel 1873. Nykils församling.

1917-1918 bor de på Villa Margareta under Rimforsa Gästgivaregård, men de sägs även periodvis ha bott på Liljeholmen i Torpa, och där trivdes Esbjörn så bra att han uppkallade den nya gården han lät uppföra vid Åsunden i Rimforsa efter den. I Tranåsposten 19/12 1954 kan man läsa om denna period i det gamla Liljeholmens historia:

Förbi Flaskarp i Liljeholmens närhet rann en liten å från småsjöarna uppe i skogen ut till sjön Sommen. Ån rensades nu upp och försågs med timmerrännor på grunda och branta ställen och förbindelsen småsjöarna emellan dikades upp. På så sätt kom en flottled till stånd, så att timmer kunde forslas från skogarna och ner till sjön Sommen. Vid Flaskarp var ett litet vattenfall och där anlades en damm samt kvarn och sågverk. En del timmer sågades där av en sågare som hette Sund och på gården bodde mjölnaren Ohlsson med sin familj. Nu ligger Flaskarp öde och obebott, utom på somrarna, då någon familj flyttar dit för några veckor. 

1918 flyttar familjen till det nybyggda Liljeholmen under Linnäs, där de bor kvar resten av hans liv. Sedan flyttar hon 1924 till Sturegatan 19 i Engelbrekts församling i Stockholm.

Sina 3 barn får de på Schedevi

Barnen är mycket musikaliska, och det är kanske inte någon slump att Pontins Liljeholmen senare skulle komma att bli Liljeholmens Folkhögskola. Bland familjens vänner som uppträder som dopvittnen åt barnen finns bl.a. Doktor Samuel Magnus Axel Könsberg, vars dotter Anna Pettersson-Norrie (f. 1860) blev internationell operettstjärna.

Se även Idun 6/12 1902.


Bilder

 


Esbjörn Pontins död 1920. Tjärstad församling.


Dopnotiser

Thyras dop 1874. Dopvittnen: Enkefru Adèle Pontin i Schedevi, kontr.prosten C.F(?). Engberg, Löjtn. M. Vetterström med Fru, Mams. H. Vetterström i Linköping, Mams. Linda Brogoren, Hr Evald Schmidt i Nykil och E. Holmström i Schedevi. Tjärstad församling.

Thyras dop 1874. Vittnen: Enkefru Adèle Pontin i Schedevi, kontr.prosten C.F(?). Engberg, Löjtn. M. Vetterström med Fru, Mams. H. Vetterström i Linköping, Mams. Linda Brogoren, Hr Evald Schmidt i Nykil och E. Holmström i Schedevi. Tjärstad församling.

Nils' dop 1875. Dopvittnen: Hr. Major o Ridd. Segersteen på Söderö, Fru Kaptenskan Pontin i Schedevi, Kronof. Åberg, Mamsell M. Carlsson i Drättinge, Kom. Hjertberg, Fröken Alfh. Ehrenberg, Kr. Länsm. Petersson och Mams. Axelin Vetterström i Lpg. Tjärstad församling.

Nils’ dop 1875. Vittnen: Hr. Major o Ridd. Segersteen på Söderö, Fru Kaptenskan Pontin i Schedevi, Kronof. Åberg, Mamsell M. Carlsson i Drättinge, Kom. Hjertberg, Fröken Alfh. Ehrenberg, Kr. Länsm. Petersson och Mams. Axelin Vetterström i Lpg. Tjärstad församling.

Naëmas dop 1878. Vittnen: Dokt. A. Könsberg i Stockholm, Demois. Cons. Vetterström i Linköping, Löjtn. G. Ehrenberg i i Opphem, Demois. M. Bergman i Boda, Arr. Chr. Nelzen(?) i Stjernevik, Mams. Ebba Anjou i Linköping. Tjärstad församling.

Naëmas dop 1878. Vittnen: Dokt. A. Könsberg i Stockholm, Demois. Cons. Vetterström i Linköping, Löjtn. G. Ehrenberg i i Opphem, Demois. M. Bergman i Boda, Arr. Chr. Nelzen(?) i Stjernevik, Mams. Ebba Anjou i Linköping. Tjärstad församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Esbjörn Pontin (1861-1894)
 •  namn (andras stavsätt): Lars Esbjörn Vilhelm (1841); Studeranden Lars Wilhelm Esbjörn Pontin (1859); Patron Lars Wilhelm/Wilh. Esbjörn Pontin (1865-1873); Patron Esbjörn Pontin (1866-1868); Arr. Lars Wilh. Esbjörn Pontin (1873); Patron Lars Vilhelm/Vilh. Esbjörn Pontin (1873-1899); Lars Wilhelm Esbjörn Pontin (1873-1920); Patron Esbjörn Vilh. Pontin (1874); Patron L. V. Esbjörn Pontin (1875-1878); Herr Patron Esbjörn Pontin (1894); Lars Vilhelm Esbjörn Pontin (1900-1920); Godsegaren Herr Esbjörn Pontin (1897); Herr Esbjörn Pontin (1897)
 • icon-female namnteckning: Sigrid Pontin (1861)
 •  namn (andras stavsätt): Sigrid Constantia (1855); Sigrid Konstantia Wetterström (1873); Fru Sigrid Constant. Wetterström (1873); Fru Sigrid Constantia Wetterström (1873-1877); Sigrid Const. Vetterström (1874-1878); Fru Sigrid/Sigr. Const. Vetterström (1875-1888); Sigrid Constantia Vetterström (1889-1893); Sigrid Konstantia Vetterström (1894-1917); Fru Sigrid Pontin, född Wetterström (1897); Sigrid Konstantia f. Vetterström (1917-1920); Fru Sigrid Konstantia Pontin f. Wetterström (1921-1924)
 •  f. Torpa 1841: v41301.b206.s399
 •  f. Nykil 1855: v39503.b34.s63
 •  g. Nykil 1873: v39505.b13.s17
 •  d. Tjärstad 1920: v179612.b256.s48 (hjärtblödning)
 •  husf. 1841-1920 Tjärstad: v29484.b220.s479(1865-1866); v29486.b183.s445(1866-1873); v29488.b165.s395(1873-1877); v29490.b162.s379(1878-1883); v29492.b157.s349(1884-1888); v29494.b97.s337(1889-1893); v29496.b97.s337(1894-1899); v179603.b99.s359(1900-1907); v179605.b100.s370(1908-1917); v179605.b20.s290(1917-1918); v179604.b210.s198(1918-1920)
 •  husf. 1873-1924 Tjärstad: v179606.b266.s244(1921-1924)
 • icon-male dopv. 1911 Tjärstad: v179612.b30.s22
 •  arv. v76983.b687.s1359(1859); v76712.b79.s143(1866); v76712.b555.s1079(1868); v76720.b126.s223(1894); v76720.b148.s267(1894); v77017.b5.s3(1897); v77017.b14.s21(1897)
 • icon-female arv. v77017.b5.s3(1897); v77017.b14.s21(1897)
 •  barn f. Tjärstad: v41275.b103.s199(1874); v41275.b108.s209(1875); v41276.b8.s7(1878)