Kyrkvärden vars son blev pastor i Jokkmokk

Vilhelmina Ahlfort & Carl Andersson


  Troi Vilhelmina Augusta Gustafsdotter Ahlfort (19/2 1826 – 9/6 1898)
  D-grenen [1.2.11.8.2]
  Dotter till Gustaf Magnus Alfort & Johanna Lindecrantz
  Häggarp, Torpa, Östergötland


  Carl Fredrik Andersson (21/9 1821 – 14/1 1918) (g. 1/6 1846 på Liljeholmens Säteriicon-map-marker)
  Säby, Småland
  Kyrkvärd; jordbrukare, arrendator
  13 barn – Stamföräldrar åt D3-grenen


  Primärkällor + levande källor
  27-03-2021
icon-book  Läs även krönikans kapitel 1


Vilhelmina Ahlfort. Bilden vänligen inskickad av Ingegerd Larsson.

Vilhelmina växer upp på HäggarpHårdaholmens ägor. 1840-1843 tjänar hon på själva Hårdaholmen, som ägs av hennes pappas kusins man Sven Johan Bergman, och när hon sedan återvänder hem till familjen, har de flyttat till Lyckö i Malexander.

Häggarp is the oldest cottage in the area north of Lake Sommen. Photo: Esben Alfort 2019.

Hårdaholmens boningshus. Foto: Esben Alfort 2018.

Lyckö ligger i en skyddad vik. Foto: Esben Alfort 2019.

1846 gifter hon sig med drängen Carl Fredrik Andersson från Säby, som också just tjänat på Hårdaholmen. Han är son till nämndemannen Anders Nilsson och Eva Larsdotter i Fröafall.

Vilhelmina och Carls bröllop. Torpa församling.

Vilhelmina och Carls vigsel 1846. Torpa församling.

Paret livnär sig som jordbrukare, först på Höglycke Mellangård, men 1849 ärver de 4/5 av Kopparhult i Ekeby församling från hennes föräldrar. Sista femtedelen ärvs av hennes omyndige lillebror Gustaf Ahlfort.

Kopparhult. Foto: Esben Alfort 2019.

1853 säljer de dock Kopparhult till nyssnämnde Sven Johan Bergman och flyttar i stället till Helgebo öster om Liljeholmen, och året efter till hennes barndomsgård Häggarp i Torpa.

Vilhelmina & Carl. Bilden vänligen inskickad av Margareta Sigbladh.

1865 drabbas familjen av en tragedi då deras äldste son i en ålder av 18 år dör av en bröstsjukdom, förmodligen tuberkulos. Fr.o.m. då arrenderar de Hårdaholmen.

Från tidigt 1870-tal anlitas Carl som kyrkvakt i Torpa.

Från 1880 hyr de in sig på Blåviks gård, som brukas av sonen Per.

Blåviks gård 2016. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.

Det är där som de tillbringar resten av tillvaron.

Familjen drabbas av ytterligare tragedier: Dottern Augusta Vilhelmina dör också av tuberkulos som 17-åring, och Hanna Charlotta drunknar i Svartån inom Säby församling när hon är 14 år.

Vilhelmina dör i Tranås 1898, 72 år gammal.

Vilhelmina Carlsson, f. Ahlfort. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Vilhelmina Carlsson, f. Ahlfort. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Innan dess har de hunnit få 13 barn, varav 7 överlever henne.

Sonen Carl utvandrar till Illinois 1880, där han grundar släkten Ahlforth, D3b-grenen av Ahlfortsläkten, medan David och Maria flyttar till Jokkmokk, där David blir pastor och grundar en ny Ahlfort-släkt, D3e-grenen. Yngsta vuxna dottern Adele utvandrar och gifter sig med en riktig pionjär och guldgruveägare. Hon blir ganska rik på detta, och när hon går bort 1902 fördelas hennes förmögenhet på alla hennes sex äldre syskon som ännu är i livet, både i Amerika och i Sverige.

Carls namnteckning 1859

Carls namnteckning 1859

Carls namnteckning när hustrun dör 1898.

Carls namnteckning när hustrun dött 1898.

Sönernas namnteckningar när deras mamma dör 1898.

Sönernas namnteckningar när deras mamma gått bort 1898.

Carl Fredrik Anderssons familjegrav i Blåvik.

Carl Fredrik Anderssons familjegrav i Blåvik. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.


Vilhelminas dödsannons. Tranås Tidning 1898.

Bouppteckningen efter Troi Vilhelmina Augusta Ahlfort.

Bouppteckningen efter Troi Vilhelmina Augusta Ahlfort.

Carl Fredrik Anderssons bouppteckning 1918.


Dopnotiser

Anders Gustafs dop 1847. Vittnen: Bleckslagarn Sv. Svensson o hans H. Stina Greta Svensdr i Herrastugan, Dr Gustaf Månsson i Höglycke, Pig. Lotta Nilsdr ibid. Torpa församling.

Anders Gustafs dop 1847. Vittnen: Bleckslagarn Sv. Svensson o hans H. Stina Greta Svensdr i Herrastugan, Dr Gustaf Månsson i Höglycke, Pig. Lotta Nilsdr ibid. Torpa församling.

Johanna Lovisas dop 1848. Vittnen: Bonden Johannes Larsson och dess H. Stina Samuelsdr i Höglycke, Dr. Axel Andersson i Hofvetorp och pig. Lotta Larsdr i Höglycke. Torpa församling.

Johanna Lovisas dop 1848. Vittnen: Bonden Johannes Larsson och dess H. Stina Samuelsdr i Höglycke, Dr. Axel Andersson i Hofvetorp och pig. Lotta Larsdr i Höglycke.
Torpa församling.

Carl Johans dop 1850. Vittnen: Arrendatorn Anders Petersson och dess Hustru Eva Lotta Petersdotter i Hårdaholmen, pigan Anna Petersdotter ibidem och Drängen Peter Israëlsson i Björkvik, alla hörande till Torpa Socken. Torpa församling.

Carl Johans dop 1850. Vittnen: Arrendatorn Anders Petersson och dess Hustru Eva Lotta Petersdotter i Hårdaholmen, pigan Anna Petersdotter ibidem och Drängen Peter Israëlsson i Björkvik, alla hörande till Torpa Socken. Torpa församling.

Per Magnus' dop 1852. Döpt i Hårdaholmen i Torpa Socken enligt attest af Kyrkoherden J.F. Loenbom. Dåbsvidner: Bonden Anders Jonsson och hans Hustru Johanna Christina Nilsdotter i Lycke, Malexanders Socken, Drängen Johannes Kämpe i Hårdaholmen uti Torpa Socken och pig. Anna Kämpe ibidem. Ekeby församling.

Per Magnus’ dop 1852. Döpt i Hårdaholmen i Torpa Socken enligt attest af Kyrkoherden J.F. Loenbom. Vittnen: Bonden Anders Jonsson och hans Hustru Johanna Christina Nilsdotter i Lycke, Malexanders Socken, Drängen Johannes Kämpe i Hårdaholmen uti Torpa Socken och pig. Anna Kämpe ibidem. Ekeby församling.

Axel Vilhelms dop 1854. Vittnen: Bruk. Fredr. Andersson o H. Carin Kämpe i Fiskarp, Dr. Fredr. Andersson i Liljeholmen o Pig. Eva Andersdotter i Berjet. Torpa församling.

Axel Vilhelms dop 1854. Vittnen: Bruk. Fredr. Andersson o H. Carin Kämpe i Fiskarp, Dr. Fredr. Andersson i Liljeholmen o Pig. Eva Andersdotter i Berjet. Torpa församling.

Augusta och hennes dödfödda tvillingsyster 1856. Vittnen: Dr. Joh. Israelsson o H. Sara Persdr i Hårdaholmen. Dr. Carl Andersson i Lycke o pig. Anna Andersdr i Häggarp. Torpa församling.

Augusta och hennes dödfödda tvillingsyster 1856. Vittnen: Dr. Joh. Israelsson o H. Sara Persdr i Hårdaholmen. Dr. Carl Andersson i Lycke o pig. Anna Andersdr i Häggarp. Torpa församling.

Sven Davids dop 1857. Vittnen: Dr. Johan Israelsson o H. Sara Persdr i Hårdaholmen, Dr. Joh. Mårtensson i Hårdaholmen o pig. Anna Petersdr i Baggemålen (Ekeby Skn). Torpa församling.

Sven Davids dop 1857. Vittnen: Dr. Johan Israelsson o H. Sara Persdr i Hårdaholmen, Dr. Joh. Mårtensson i Hårdaholmen o pig. Anna Petersdr i Baggemålen (Ekeby Skn). Torpa församling.

Davids dop på Häggarp 1859. Vittnen: Arrend. And. Petersson o H. Lotta Petersdr i Hårdaholmen. Torpa församling.

Davids dop på Häggarp 1859. Vittnen: Arrend. And. Petersson o H. Lotta Petersdr i Hårdaholmen. Torpa församling.

Anna Maria föddes också på Häggarp. Vittnen: Arr. Anders Petersson o H. Lotta Persdr i Liljeholmen. Dr. Sven Petersson i Flaskarp o pig. Lotta Johansdr i Liljeholmen. (Barnet döpt af Pastor Lindhagen i Ekeby). Torpa församling.

Anna Maria föddes också på Häggarp 1861. Vittnen: Arr. Anders Petersson o H. Lotta Persdr i Liljeholmen. Dr. Sven Petersson i Flaskarp o pig. Lotta Johansdr i Liljeholmen. (Barnet döpt af Pastor Lindhagen i Ekeby). Torpa församling.

Augusta Vilhelminas dop 1863. Vittnen: Arr. Frans Johansson o H. Johanna Davidsdr i Hårdaholmen. Torpa församling.

Augusta Vilhelminas dop 1863. Vittnen: Arr. Frans Johansson o H. Johanna Davidsdr i Hårdaholmen. Torpa församling.

Mathilda Adeles dop 1865. Vittnen: Frans Johansson och hustr. Johanna Danielsdotter i Hårdaholmen. Torpa församling.

Mathilda Adeles dop 1865. Vittnen: Frans Johansson och hustr. Johanna Danielsdotter i Hårdaholmen. Torpa församling.

Hanna Charlottas dop 1869. Vittnen: Insp. Gustaf Paulus Göranson fr. Tranberga o hans Hustru Helena Maria Petersson; Arrendatoren Anders Petersson fr. Liljeholmen o hans Hustru Eva Lotta Petersdotter. Torpa församling.

Hanna Charlottas dop 1869. Vittnen: Insp. Gustaf Paulus Göranson fr. Tranberga o hans Hustru Helena Maria Petersson; Arrendatoren Anders Petersson fr. Liljeholmen o hans Hustru Eva Lotta Petersdotter. Torpa församling.


Forskningsdata

Vilhelminas namn skiftar mer än de flesta, men hon verkar ha kallats Vilhelmina.

 •  namn (andras stavsätt): Wilhelmina Augusta (1826); Troe Wilhelmina/Wilh. Augusta (1826-1840); Thriæ Vilhelmina Augusta (1830); Troe Wilhelm. Augusta Alfort (1831-1837); Pig. Wilhelmina Aug. Gustafsdr (1840-1843); Troi Vilh. Aug. Alfort (1843-1846); Troë Vilhelmina/Vilh. Augusta/Aug:a Ahlfort (1846-1853); Tröe Vilhelmina/Vilhelm:a/Vilh:a Ahlfort (1848-1871); Tröe Vilhelmina Augusta Alforth (1849-1850); Troi Vilhelmina Augusta Alforth (1849-1852); Tröe Wilhelmina Augusta Alforth (1852); Tröe Vilhelm:a Aug:a Ahlfort (1853-1854); Tröe Ahlfort (1854-1859); Wilhelmina (1854); Troi Vilh:a Ahlfort (1854-1855); Troe Ahlfort (1856-1861); Throi Wilhelmina Ahlfort (1856); Troij Vilhelmina Aug. Alfort (1859); Troe Wilh. Ahlfort (1865); Tröe Wilhelmina Ahlfot (1869); Troë Wilhelmina Augusta Ahlfort (1871-1875); Troe Wilhelmina Augusta Ahlfort (1876-1880); Troi Wilhelmina Augusta Ahlfort (1880); Throi Augusta Wilhelmina Ahlforth (1880-1884); Troi Augusta Wilhelm. Ahlfort (1885-1894); Troi Augusta Vilhelmina/Vilh. Ahlfort (1895-1898); Troi Augusta Wilhelmina Andersson född Ahlfort (1898)
 •  namnteckningar: Carl Andersson (1859-1898)
 •  namn (andras stavsätt): Carl Fredr. Anderss . (1846); Brukaren/Bruk. Carl Fr. Andersson/Anderss. (1846-1857); Hem.Bruk./Bruk. Carl Fredr. Andersson (1847-1865); Carl Fredrik Andersson (1849-1866); HemmansEgaren Carl Fredrik Andersson (1850); Bonden Carl Fredrik Andersson (1852); Bruk. Carl Andersson (1854-1859); Arr. Carl Fredr. Andersson (1854-1855); Carl Andersson (1856-1878); Torp. Carl Fr. Andersson (1856); Arr. Carl Fr. Andersson (1856-1860); Arrendator/Arr. Carl Andersson (1859-1863); Carl Fredr. Andersson (1861-1865); Arr. Carl Fredrik Andersson (1866-1871); Karl Fredrik Andersson (1869-1918); Kyrkowärden Br. Carl Fredrik Anderson (1871-1875); Kyrkovärden Carl Fredrik Andersson (1876-1880); Kyrkovärden/Kyrkov. Karl Fredrik Andersson (1880-1884); förre Landtbrukaren och Kyrkovärden Carl Fredrik Andersson (1898); Karl Andersson (1898); f.d. Kyrkovärden Carl Fredrik Andersson (1918)
 •  f. Torpa 1826: v41301.b144.s275
 •  f. Säby 1821: v36243.b11.s17
 •  g. Torpa 1846: v41302.b71.s127
 •  d. Blåvik 1898: v175689.b2160.s4 (-)
 •  d. Blåvik 1918: v175689.b2370.s25 (ålderdomsaftyning)
 •  bou. Ekeby 1898: v76722.b150.s293
 •  bou. Blåvik 1918: v514171.b2850.s36
 •  husf. 1826-1898 Torpa: v29520.b24.s31(1826-1830); v29521.b85.s153(1831-1837); v29522.b175.s339(1838-1840); v29522.b170.s329(1840-1843); Malexander: v27195.b82.s149(1843-1846); Torpa: v29524.b191.s371(1846-1849); Ekeby: v25382.b104.s92(1849-1852); v25386.b134.s112(1852-1853); Torpa: v29526.b126.s227(1853-1854); v29526.b157.s289(1854-1855); v29527.b161.s297(1856-1860); v29528.b147.s137(1861-1865); v29529.b118.s107(1866); v29529.b116.s105(1866-1871); v29530.b130.s120(1871-1875); v29531.b125.s116(1876-1880); Blåvik: v25060.b123.s117(1880); v25060.b37.s31(1880-1884); v25061.b44.s31(1885-1894); v175685.b45.s31(1895-1915)
 •  husf. 1875-1918 Blåvik: v175686.b38.s23(1916-1918)
 •  arv. v77453.b98.s189(1830); v223271.b3120.s65(1854); v223279.b3830.s67(1856); v77468.b377.s745(1859)
 •  arv. v223279.b3830.s67(1856); v77468.b377.s745(1859); v77468.b381.s753(1859); v77474.b73.s139(1878); v76722.b152.s297(1898)
 •  barn f. Torpa: v41302.b20.s29(1847); v41302.b27.s43(1848); v37219.b41.s74(1850); Ekeby: v37219.b52.s96(1852); Torpa: v41302.b49.s87(1854); v41302.b54.s97; v41303.b10.s15(1856); v41302.b54.s97; v41303.b10.s15(1856); v41302.b57.s103(1857); v41303.b12.s19(1859); v41302.b66.s121(1861); v41304.b17.s25(1863); v41304.b24.s39(1865); v41304.b34.s59(1869)
 •  barn d. Torpa: v41304.b55.s101(1865); v41302.b114.s211(1856); v41302.b117.s217(1858); Blåvik: v37048.b42(1880); v37048.b46(1884)