D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Rekommenderat

Järnhandlarparet

Michaël Alfort & Marie-Louise Bachman


  Adolf Michaël Alfort (5/8 1829 – 12/1 1912)
  D1-grenen [1.2.11.3.8]
  Son till Adolf Fredrik Alfort & Christina Wilhelmina Almroth
icon-location-arrow  Eskilstuna
  Järnkramhandlare, smideshandlare


  Lovisa Maria “Marie-LouiseBachman (14/9 1839 – 20/1 1924) (g. 15/3 1864 i Örebro)
icon-home  Dotter till Johan Bachman & Henriette Dieden
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-volume-up  Lyssna när Axel Alfort berättar om Marie-Louise
  3 barn


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  03-01-2019


Ungdom

Michaël Alfort och hans fru Marie-Louise f. Bachman.

Michaël Alfort och hans hustru Marie-Louise Bachman.

Michaël växer upp i Eskilstuna. Han flyttar till Jacob & Johannes församling i Stockholm som 16-åring i mars 1845 för att tjäna som handelsbetjänt, tillsynes hos en målar Hesselberg, men han verkar bara vistas i staden i 14 dagar, och i juli har han bosatt sig hos handlanden Carl Gustaf Dahlin i Örebro.

1848 återvänder han till Eskilstuna för att vara bodgosse hos handlanden Pehr Jacob Fischer. Inom kort får han dock ett nytt jobb hos handlanden Carl August Groth, där han stannar till 1850. Hans nästa jobb blir som handelsbetjänt hos handlanden Eric Theodor Kraak i Eskilstuna fristad.


Järnkramhandeln i Örebro

Michaels namnteckning 1891 när hans dotter Märta gifter sig.

Michaels namnteckning 1891 när hans dotter Märta gifter sig.

I juni 1852 återvänder han till Örebro där han grundar en järnhandel i en fastighet som tillhört en försvunnen handelsman som antas ha rymt till Amerika för att slippa betala sina skulder. Det hände då och då på den tiden.

Michael får då en egen handelsbetjänt och blir snabbt en av de största grossisterna i staden. Det er därför också naturligt att det är han som tar sig an försäljningen av kakelugnar när kakelugnsmästaren Erik Larsson grundar kakelfabriken Alsnäs 1856. Han anställer nu sin bror Sven som sin bokhållare, ett jobb som han behåller tills 1857. Sedan tar brodern Oscar över tills 1861. Han är även tvungen att anlita en hushållerska och åtskilliga drängar och pigor för att hushållningen ska fungera.

Stadsdelen Skebäck i Örebro där Alsnäs kakelfabrik låg. Inget av detta finns kvar.

Stadsdelen Skebäck i Örebro där Alsnäs kakelfabrik låg. Inget av detta finns kvar.


Omställningsparat och uppfinningsrik

Senast 1858 jobbar Michaël som kommissionsförsäljare av John Brandt & Co’s galvanoplastiska produkter, och 1859 är han en av de försäljarna som säljer Högbo Bessemer-stål, ett nytt material som används vid tillverkandet av verktyg. Stålet produceras av Dan:l Elfstrand & Komp. i Gävle (se annonserna härnedan). Michaël ger sig sålunda på de nyaste produkterna, och han är en ambitiös och omställningsparat affärsman som förstår att utnyttja nya nischer – från järnkram och antikviteter till byggnadsmaterial och försäkringar.

En av Michaël Alforts patentstämplar. Eskilskällan.se.

En av Michaël Alforts patentstämplar. Eskilskällan.se.

Michaël är även uppfinnare. Han tar flera patent genom åren, 1871 på så kallade isklyfvare af framställd beskaffenhet, 1875 på framstäldt verktyg, benämndt väggborr (förmodligen av bessemer-stål), och 1882 på framställda förbättringar af isskåp.

1862 ansöker han om att bli omyndigförklarad på grund av sjukdom. Han sätts då under förmynderskap hos kollegerna Clevander och Flodin samt brodern Oscar Alfort.


Hustru och barn

1864 gifter sig den 35-årige Michaël med 25-åriga Marie-Louise Bachman (döpt Lovisa Maria) ifrån Uddevalla. Hon är dotter av handelsbokhållaren Johan Bachman och Henriette Carolina Dieden. De vigs av prästen G. W. Gumelius, antagligen en släkting till Samuel Gumelius, som var gift med Gustava Alfort.

Michael Alfort & Marie-Louise Bachman. Järnhandlaren sitter i en Garibaldistol, som var en reglerbar järnkonstruktion. Originalet finns på Glimshaga.

Michaël och Marie-Louises bröllop 1864. Uddevalla församling.

Lysning för Michaël och Marie-Louise 1864. Uddevalla församling.

Michaël och Marie-Louises bröllop 1864. Örebro Nikolai församling.

Michaël och Marie-Louises vigsel 1864. Örebro Nikolai församling.

Marie-Louise Bachman.

Paret bosätter sig i södra Örebro där de får 3 barn.

Dottern Sigrid dör i difteri när hon är sju år gammal. Kort före 1883 verkar de dessutom ha fått en fosterson Axel Teodor/Isidor (?) från ett barnhem.


Järnhandeln

I Örebro umgås de stadens kulturelit – läs här om Familjen Alforts konstnärsvänner i Örebro, med citat ur Karin Larsson Bergöös brev där familjen omtalas.

1866 flyttar de till Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. I butiken i Örebro anställer de bokhållaren Johan Gustaf Ekblad som bodbetjänt. Två år senare reser Michaël och Johan Gustaf till Filipstad tillsammans, där bokhållaren flyttar in hos Michaëls bror Sven Wilhelm, och 1870 blir han själv järnhandlare hos Karl Otto Nysell.

Det är inte lätt att vara affärsman på den tiden, och redan 1867 hamnar Michaël i sin första konkurs pga. en depression som förorsakar en krasch på byggmarknaden. Läs om Michaels affärer här.

Så småningom är de tvungna att koncentrera sig på Stockholmsbutiken där det är lättare att sälja tillräckligt mycket.

D. 13 maj 1878 döms till boskillnad mellan Michaël och hans hustru. Orsaken är oklar, men kan vara kopplad till konkurserna.

De flyttar ofta till nya addresser i Stockholm. 1870 flyttar de till Klara församling, 1877 till Jakob & Johannes, sedan tillbaka till Klara och 1891 till Kungsholmen. En mera detaljerad genomgång av deras bostäder i Stockholm finns att läsa här.

Michaël blir 82 år gammal. Han dör i cancer på Halds Sjukhem och är begravd på Norra Begravningsplatsen med sin hustru, samt Märta och hennes man och John och hans hustru. Marie-Louise dör 1924 på Nybrogatan 41.

Marie-Louise Bachman syr. Detalj av originalfoto på Glimshaga.

Michael Alfort läser tidningen. Detalj av originalfoto på Glimshaga.


Michaëls död 1912. Kungsholm församling.

Michaëls död 1912. Kungsholm församling.

Marie-Louises död 1924. Hedvig Eleonora församling.

Marie-Louises död 1924. Hedvig Eleonora församling.

Michaël Alforts bouppteckning 1912 är ovanligt ointressant. Förmodligen hade hustrun ärvt allt utom det som han hade på sig: ringen, klockan och kläderna.

Marie Louise Bachmans bouppteckning 1926.

Sigrids död 1872. Klara församling.

Sigrids död 1872. Klara församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Mich. Alfort (1855-1908)
 •  namn (andras stavsätt): Adolf Michaël (1829); Adolph Michaël (1829-1855); Adolf Michael (1836-1843); Adolf Michael Alfort (1845-1874); Handelsbetjenten Adolf Michael Alfort (1845-1847); Bodg. Adolf Michaël Alfort (1848); Adolf Michaël Alfort (1848-1912); Handelsbetj. Adolf Michaël Alfort (1849-1852); Smides-Handlanden/Jern-Kram-Handl. Adolf Michaël Alfort (1852-1860); Handlanden Adolf Michael Ahlfort (1856); Michael Ahlfort (1856); Jern-Kram-Handl./JernKram-Handl./Järnhandlaren/Handlanden Adolf Michael Alfort (1861-1926); Handland./Jernhandl./Jernkramhandl. Mich. Alfort (1866-1874); Jernkramh. M. Alfort (1870); Adolf Mikael Alfort (1870-1891); Jernkramh. Adolf Mich. Alfort (1872); Jernkramh. A. M. Alfort (1872); Jernkramh. Ad. Mich. Alfort (1873); Direktör M. Ahlfort (1876); Axel Michael Alfort (1877); f. d. Handlanden Adolf Michaël Alfort (1912)
 •  namn (andras stavsätt): Lovisa Maria (1839); Maria Lovisa (1850-1876); Marie Louise Backman (1855); Mamsell Marie Louise Backman (1855); Maria Lovisa Bachman (1855-1865); Jungfru Maria Lovisa Bachman (1864); Maria Lovisa Backman (1861-1914); Marie Louise (1871-1873); M. L. Backman (1872); Maria Lov. (1874); Maria Lovisa Alfort, född Bachman (1912); Maria Alfort, f. Backman (1914); Maria Lovisa Alfort, född Backman (1914-1926); Marie Louise Alfort f. Bachman (1924)
 •  f. Eskilstuna 1829: v54895.b156.s301
 •  f. Uddevalla 1839: v2245.b176.s345
 •  g. Örebro N 1864: v52807.b20; v2247.b245(lysn. Uddevalla)
 •  d. Kungsholm 1912: v254833.b1810.s176 (cancer recti)
 •  d. Hedvig Eleonora 1924: v85688.b1640.s161 (pneum acuta)
 •  bou. Stockholm 1912: v770789.b180.s177
 •  bou. Stockholm 1926: v505037.b14410.s277
 •  husf. 1829-1867;1870-1874;1876-1877;1891-1912 Eskilstuna Kloster: v54757.b66.s57(1829-1831); (v54758.b70.s56(1832-1835); v54758.b6(1833)); v54759.b76.s66(1836-1839); v54760a.b1020.s91(1839-1843); v54761.b121.s110(1844-1845); Jakob & Johannes: v86262.b2510[1845]; Örebro Nikolai: v52730.b33.s24(1845-1847); Eskilstuna Kloster & Fors: v54761.b119.s108(1848); v54761.b108.s97(1848); v54762.b102.s90(1849-1850); v54812.b166.s162(1850-1852); v52735.b196.s183(1852-1855); v52739.b219.s204(1856-1860); v52744.b305.s294(1861-1865); v52750.b322.s304(1866); Stockholms Storkyrkoförsamling: v90534.b58.s107(1866-1867); Klara: v87286.b20[1870]; v87252.b106(1870); v87253.b120(1871); v87254.b107(1872); v87257.b104(1873); v87260.b94(1874); v87266.b27(1876); Jakob & Johannes: v86197.b16.s13(1877); Klara: v87340.b17.s13[1891]; Kungsholm: v87556.b21.s17[1891-1912]
 •  husf. 1850-1867;1870-1874;1876-1877;1891-1924 Uddevalla: v2195.b117.s223(1850-1854); v2195.b116.s221(1855); v2225.b58[1855]; v2208.b95.s89(1855-1865); Kungsholm: v87556.b21.s17[1891-1914]; v254684.b100.s5[1914]; v244757.b110.s8[1914-1924]
 •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856); v223279.b3870(1856)
 •  barn f. Örebro: v52801.b75(1865); v52801.b100(1866); Klara: v87365.b344(1874)
 •  barn d. Klara: v87414.b246.s286(1872)

Arkiv

 •  icon-camera  Michael porträtt som yngre. Källa: Bachmanskrönikan
 •  icon-camera  Marie-Louise porträtt som yngre. Källa: Bachmanskrönikan
 •  icon-camera  Foto av Marie-Louise och Michael i vardagsrummet. Arkiv: Glimshaga
 •  icon-camera  Patentstämpel. Källa: Eskilskällan.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *