D1-grenen: Alfort i Eskilstuna / Rekommenderat

Järnhandlarparet

Michaël Alfort & Marie-Louise Bachman


  Adolf Michaël Alfort (5/8 1829 – 12/1 1912)
  D1-grenen [1.2.11.3.8]
  Son till Adolf Fredrik Alfort & Christina Wilhelmina Almroth
icon-location-arrow  Eskilstuna
  Järnkramhandlare, smideshandlare


  Lovisa Maria “Marie-LouiseBachman (14/9 1839 – 20/1 1924) (g. 15/3 1864 i Örebro)
icon-home  Dotter till Johan Bachman & Henriette Dieden
icon-location-arrow  Uddevalla
  3 barn


icon-certificate  Primärkällor
  28-05-2018


Ungdom

Michaël Alfort och hans fru Marie-Louise f. Bachman.

Michaël Alfort och hans hustru Marie-Louise Bachman.

Michaël växer upp i Eskilstuna. Han flyttar till Jacob & Johannes församling i Stockholm som 16-åring i mars 1845 för att tjäna som handelsbetjänt, tillsynes hos en målar Hesselberg, men han verkar bara vistas i staden i 14 dagar, och i juli har han bosatt sig hos handlanden Carl Gustaf Dahlin i Örebro.

1848 återvänder han till Eskilstuna för att vara bodgosse hos handlanden Pehr Jacob Fischer. Inom kort får han dock ett nytt jobb hos handlanden Carl August Groth, där han stannar till 1850. Hans nästa jobb blir som handelsbetjänt hos handlanden Eric Theodor Kraak i Eskilstuna fristad.


Järnkramhandeln i Örebro

Michaels namnteckning 1891 när hans dotter Märta gifter sig.

Michaels namnteckning 1891 när hans dotter Märta gifter sig.

I juni 1852 återvänder han till Örebro där han grundar en järnhandel i en fastighet som tillhört en försvunnen handelsman som antas ha rymt till Amerika för att slippa betala sina skulder. Det hände då och då på den tiden.

Stadsdelen Skebäck i Örebro där Alsnäs kakelfabrik låg. Inget av detta finns kvar.

Stadsdelen Skebäck i Örebro där Alsnäs kakelfabrik låg. Inget av detta finns kvar.

Michael får då en egen handelsbetjänt och blir snabbt en av de största grossisterna i staden. Det er därför också naturligt att det är han som tar sig an försäljningen av kakelugnar när kakelugnsmästaren Erik Larsson grundar kakelfabriken Alsnäs 1856. Han anställer nu sin bror Sven som sin bokhållare, ett jobb som han behåller tills 1857. Sedan tar brodern Oscar över tills 1861. Han är även tvungen att anlita en hushållerska och åtskilliga drängar och pigor för att hushållningen ska fungera.


Omställningsparat och uppfinningsrik

Senast 1858 jobbar Michaël som kommissionsförsäljare av John Brandt & Co’s galvanoplastiska produkter, och 1859 är han en av de försäljarna som säljer Högbo Bessemer-stål, ett nytt material som används vid tillverkandet av verktyg. Stålet produceras av Dan:l Elfstrand & Komp. i Gävle (se annonserna härnedan). Michaël ger sig sålunda på de nyaste produkterna, och han är en ambitiös och omställningsparat affärsman som förstår att utnyttja nya nischer – från järnkram och antikviteter till byggnadsmaterial och försäkringar.

En av Michaël Alforts patentstämplar. Eskilskällan.se.

En av Michaël Alforts patentstämplar. Eskilskällan.se.

Michaël är även uppfinnare. Han tar flera patent genom åren, 1871 på så kallade isklyfvare af framställd beskaffenhet, 1875 på framstäldt verktyg, benämndt väggborr (förmodligen av bessemer-stål), och 1882 på framställda förbättringar af isskåp.

1862 ansöker han om att bli omyndigförklarad på grund av sjukdom. Han sätts då under förmynderskap hos kollegerna Clevander och Flodin samt brodern Oscar Alfort.


Hustru och barn

1864 gifter sig den 35-årige Michaël med 25-åriga Marie-Louise Bachman (döpt Lovisa Maria) ifrån Uddevalla. Hon är dotter av handelsbokhållaren Johan Bachman och Henriette Carolina Dieden. De vigs av prästen G. W. Gumelius, antagligen en släkting till Samuel Gumelius, som var gift med Gustava Alfort.

Michael Alfort & Marie-Louise Bachman. Järnhandlaren sitter i en Garibaldistol, som var en reglerbar järnkonstruktion.

Michaël och Marie-Louises bröllop 1864. Uddevalla församling.

Lysning för Michaël och Marie-Louise 1864. Uddevalla församling.

Michaël och Marie-Louises bröllop 1864. Örebro Nikolai församling.

Michaël och Marie-Louises vigsel 1864. Örebro Nikolai församling.

Paret bosätter sig i södra Örebro där de får 3 barn.

Dottern Sigrid dör i difteri när hon är sju år gammal. Kort före 1883 verkar de dessutom ha fått en fosterson Axel Teodor/Isidor (?) från ett barnhem.

Sigrids död 1872. Klara församling.

Sigrids död 1872. Klara församling.


Örebro

I Örebro umgås de stadens kulturelit – läs om Familjen Alforts konstnärsvänner i Örebro, med citat ur Karin Larsson Bergöös brev där familjen omtalas.

Michaels tomter i Örebro 1859. Tomt no. 139 är nuvarande Drottninggatan 10.

Michaels tomter i Örebro 1859. Tomt no. 139 är nuvarande Drottninggatan 10.

Michaels tomter i Örebro 1862.

Michaels hyresgäster 1862.


Stockholm

1866 flyttar de till Storkyrkoförsamlingen i Stockholm. I butiken i Örebro anställer de bokhållaren Johan Gustaf Ekblad som bodbetjänt. Två år senare reser Michaël och Johan Gustaf till Filipstad tillsammans, där bokhållaren flyttar in hos Michaëls bror Sven Wilhelm, och 1870 blir han själv järnhandlare hos Karl Otto Nysell.

Det är inte lätt att vara affärsman på den tiden, och redan 1867 hamnar Michaël i sin första konkurs. Så småningom är de tvungna att koncentrera sig på Stockholmsbutiken där det är lättare att sälja tillräckligt mycket.

D. 13 maj 1878 döms till boskillnad mellan Michaël och hans hustru. Orsaken är oklar, men kan vara kopplad till konkurserna.

De flyttar ofta till nya addresser i Stockholm. 1870 flyttar de till Klara församling, och 1891 till Kungsholmen. En mera detaljerad genomgång av deras bostäder finns att läsa här.


Ålderdom

Michaël blir 82 år gammal. Han dör i cancer på Halds Sjukhem och är begravd på Norra Begravningsplatsen med sin hustru, samt Märta och hennes man och John och hans hustru. Marie-Louise dör 1924 på Nybrogatan 41.

Michaëls död 1912. Kungsholm församling.

Michaëls död 1912. Kungsholm församling.

Marie-Louises död 1924. Hedvig Eleonora församling.

Marie-Louises död 1924. Hedvig Eleonora församling.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Klicka på en bild för att förstora bild och text.


Michaël Alforts bouppteckning 1912 är ovanligt ointressant. Förmodligen hade hustrun ärvt allt utom det som han hade på sig: ringen, klockan och kläderna.

Marie Louise Bachmans bouppteckning 1926.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Mich: Alfort (1855-1891)
 •  namn (andras stavsätt): Adolf Michaël (1829); Adolph Michaël (1829-1855); Adolf Michael (1836-1843); Adolf Michael Alfort (1845-1874); Handelsbetjenten Adolf Michael Alfort (1845-1847); Bodg. Adolf Michaël Alfort (1848); Adolf Michaël Alfort (1848-1912); Handelsbetj. Adolf Michaël Alfort (1849-1852); Smides-Handlanden/Jern-Kram-Handl. Adolf Michaël Alfort (1852-1860); Jern-Kram-Handl./JernKram-Handl./Järnhandlaren/Handlanden Adolf Michael Alfort (1861-1926); Handland./Jernhandl./Jernkramhandl. Mich. Alfort (1866-1874); Jernkramh. M. Alfort (1870); Adolf Mikael Alfort (1870-1891); Jernkramh. Adolf Mich. Alfort (1872); Jernkramh. A. M. Alfort (1872); Jernkramh. Ad. Mich. Alfort (1873); Direktör M. Ahlfort (1876); f. d. Handlanden Adolf Michaël Alfort (1912)
 •  namn (andras stavsätt): Lovisa Maria (1839); Mamsell Marie Louise Backman (1855); Maria Lovisa Bachman (1855-1865); Jungfru Maria Lovisa Bachman (1864); Maria Lovisa Backman (1861-1912); Maria Lovisa (1866-1876); Marie Louise (1871-1873); M. L. Backman (1872); Maria Lov. (1874); Maria Lovisa Alfort, född Bachman (1912); Maria Lovisa Alfort, född Backman (1914-1926); Marie Louise Alfort f. Bachman (1924)
 •  f. Eskilstuna 1829: v54895.b156.s301
 •  f. Uddevalla 1839: v2245.b176.s345
 •  g. Örebro N 1864: v52807.b20; v2247.b245(lysn. Uddevalla)
 •  d. Kungsholm 1912: v254833.b1810.s176 (cancer recti)
 •  d. Hedvig Eleonora 1924: v85688.b1640.s161 (pneum acuta)
 •  bou. Stockholm 1912: v770789.b180.s177
 •  bou. Stockholm 1926: v505037.b14410.s277
 •  husf. 1829-1867;1870-1874;1876;1891-1912 Jakob & Johannes: v86262.b2510[1845]; Örebro Nikolai: v52730.b33.s24(1845-1847); Eskilstuna Kloster & Fors: v54761.b119.s108(1848); v54761.b108.s97(1848); v54762.b102.s90(1849-1850); v54812.b166.s162(1850-1852); v52735.b196.s183(1852-1855); v52739.b219.s204(1856-1860); v52744.b305.s294(1861-1865); v52750.b322.s304(1866); Stockholms Storkyrkoförsamling: v90534.b58.s107(1866-1867); Klara: v87286.b20[1870]; v87252.b106(1870); v87253.b120(1871); v87254.b107(1872); v87257.b104(1873); v87260.b94(1874); v87340.b17.s13[1870-1891]; v87266.b27(1876); Kungsholm: v87556.b21.s17[1891-1912]
 •  husf. 1850-1867;1870-1874;1876;1891-1924 Uddevalla: v2195.b117.s223(1850-1854); v2195.b116.s221(1855); v2225.b58[1855]; v2208.b95.s89(1855-1865); Kungsholm: v87556.b21.s17[1891-1914]; v254684.b100.s5[1914]; v244757.b110.s8[1914-1924]
 •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v205255.b1220.s126(1855); v223279.b3830.s67(1856); v223279.b3870(1856)
 •  barn f. Örebro: v52801.b75(1865); v52801.b100(1866); Klara: v87365.b344(1874)
 •  barn d. Klara: v87414.b246.s286(1872)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *