Föräldralös i Uddevalla

Johan Bachman & Henriette Dieden


icon-male  Johan Niklas Bachman  (21/1 1794 – 16/10 1850)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_f]
icon-home  Son till Peter Samuel Bachman & Johanna Lovisa Hammarström
icon-location-arrow  Björnsund, Morlanda, Orust
icon-wrench  Handelsbokhållare, butiksbetjänt, handlande, kontorsbetjänt


icon-user  Henrietta ”Henriette” Carolina Dieden  (18/5 1805 – 13/1 1851) (g. 4/10 1833 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Johan Henrik Dieden & Maria Elisabet Bratt
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor + annan forskning
icon-check  18-10-2019


Johan växer upp i fiskarhyddan Björnsundicon-map-marker på Flatön under Morlanda Säteri på Orust, dit hans föräldrar flyttat från Uddevalla.

Björnsund i dag.

Hans pappa dör tidigt av en hetsig feber som han drabbats av i Björnsund på sin 31 års födelsedag. Resten av familjen återvänder då förmodligen till Uddevalla, där mamman drabbas av vattusot och dör 1802, även hon endast 36 år gammal. Johan Niklas skickas då till Gustafsbergs barnhusinrättning utanför Uddevalla (Knapeska stiftelsen), som erbjöd både fostran och undervisning.

Marie-Louise Bachman berättar:

Det var ett internat med för tiden bred utbildning. Man undervisade i såväl latin som tyska och engelska och dessutom musik och praktiskt arbete i trädgård m.m. Johan Niklas lämnade skolan 1810 och gick till kontor i Uddevalla. Han erhöll premium för duglighet och flit. Under den tid som han gick i skolan inträffade den stora branden sommaren 1806 som ödelade staden och gjorde många hemlösa.

Barnen klarar sig ganska bra. Johan lyckas få en läroplats som handelsbokhållare hos grossisten Paul Wikström och hans hustru Maria Gullbrandsson på Södra Hamngatan i Uddevalla, där han åtminstone från 1811 jobbar som butiksbetjänt, medan hans syster Christina är där som pupill. Hon gifter sig sedan med kofferdikaptenen Andreas Gullbrandsson. Paul Wikströms mamma var förmodligen en syster till Johans farmor.

Grossistverksamheten går bra; i mantalslistan 1813 noterar taxeringsmannen på Wikströms fastighet att de äger Meubler med ägta förgyllning. Det var tydligen inget man var van vid.

1820 flyttas butiken till ett tvåvåningsstenhus på hörnet mellan Drottninggatan och Norra Hamngatan.

1825 dör grossist Wikström och handelsmannen Johan Henrik Dieden och hans hustru Maria Elisabet Bratt flyttar in i huset, som dock inte säljs förrän 1830 under beteckningen den av nu mera avlidne gross­handlaren P. Wikström i livstiden hos Rikets Höglofl. Ständers Bank pantsatte fasta egendomen under N:o 92 och en del av N:o 94 i staden Uddewalla vid hörnet av Drottning- och Norra Hamngatorne med därtill hörande utmarksandelar icon-external-link. Den 29-årige Johan Niklas är nu tvungen att leta nytt jobb, men då han under tiden förälskat sig i Dieden-parets 20-åriga dotter Henriette Carolina Dieden, föredrar han att stanna i närheten, och när han 1827 får plats som bokhållare hos köpman A. Wahlstedt och dennes hustru Maria B. Wikström, som antagligen är en släkting till hans f.d. arbetsgivare, följer Henriette med honom dit och får en plats som piga i huset från 1829. Fyra år senare gifter de sig, och så småningom får de 5 barn i Uddevalla.

Johan Niklas och Henrietta Carolinas vigsel 1833. Uddevalla församling.

 • 1.  icon-male  Johan ”Janne” Samuel Bachman (7/11 1834 – efter 1867)
 • 2.  icon-male  Anders Leonard Bachman (24/9 1837 – 9/5 1881)
  •  icon-user  Gustafva Olivia Uddgren  icon-play
 • 3.  icon-female  Lovisa Maria ”Marie-Louise” Bachman (14/9 1839 – 20/1 1924)
  •  icon-user  Michaël Alfort  icon-play
 • 4.  icon-male  Carl Henrik Bachman (27/9 1842 – efter 1867)
  •  icon-user  ?  icon-play
 • 5.  icon-male  Axel Theodor Bachman (10/10 1844 – efter 1880)

Bland doppvittnena hittar vi Olof Gudmundsson Bagge från Myckleby på östra Orust, som tillhör Johan Niklas’ mormors släkt.

De bosätter sig runt 1835 i et hus på Södertullkyrkans tomt i utkanten av Uddevalla.

Bachmanska huset i Uddevalla. Huset revs 1964. Foto vänligen inskickat av Marie-Louise Bachman.

Förutom huset ägde de ett antal ängar utanför staden, där de drev lantbruk med 12 kor och två oxar.

Hus och Byggnader å Kyrkans Tomt No 1 vid Söder Tull, jemte Tomtedelarne No 7 och 8 af hela Tomten no 79; Westra delen af Tomten No 56 vid hörnet af Söder och Drottninggatorne här i staden, med tillhörande Utmark; Stads Ängen No 106, Stora Sältan kallad; Dito No 107, Åkersvass kallad; Stads Ängen No 114, Bromshagen kallad; Dito No 119 Rakan kallad; Dito No 127 Ormbergsgärdet kallad; Dito No 128 Lilla Sältan kallad; Dito No 130 Löfängen kallad.

När Johan Niklas dog 1850, försökte hustrun livnära sig genom att sälja ”god hwitkål”, enligt annonser i Bohusläns tidning. Även hon dog emellertid inom tre månader.

Båda makarna dog sålunda innan barnen blivit myndiga, och då kom apotekaren C. F. Andersson Kamp och deras egen morfar Johan Henrik Dieden att fungera som förmyndare åt dem. De yngre barnen bodde sålunda i Diedenska huset, som låg granne med familjen Bachmans hus, som sålts efter föräldrarnas bortgång. På 1860-talet bodde Marie-Louise och Axel hos sina mostrar Cecilia och Eleonora Dieden. Axel  flyttade 1869 till Raskagården i Nalavi i Kräcklinge församling sydväst om Örebro och blev lantköpman. Det är möjligt att Marie-Louise träffade sin blivande make Michaël Alfort, som bodde i Örebro, under ett besök hos brodern, fast de gifte sig i Uddevalla. Carl  flyttade till Stockholm, där han fick minst én dotter innan hans hustru dog. Anders fick minst 4 barn.

Som kuriosum kan nämnas at Johan Niklas ärvde en chaise med säte och tillbehör samt en liten resekoffert efter sin morbror, handelsbokhållaren Jan Peter Hammarström som dog 1821. Själva verkar de haft många betsade möbler och en del mahogny, enligt bouppteckningarna efter dem. 1839 ärvde Johan Niklas sin syster Christina, som dött barnlös.

Parets böcker när Johan Niklas dog.


Johan Niklas Bachmans bouppteckning.

Henrietta Carolinas bouppteckning.


Dopnotiser

Johan Samuels dop 1834. Vittnen: Herr Grosshandl. Engelke, Herr A. Wahlstedt, Aut. Ahlbom, J. Bagge, Consul J. Engelke, Herr A. W. Berg – Fru Rådm. Dieden, Fru W. Bagge, Carolina Dahlgren, Johanna Wikström, Chr. Wikström, Cilla Dieden. Uddevalla församling.

Anders Leonards dop 1837. Vittnen: Rådman Dieden, L. Dahlgren, J:u Holmer, Apoth. Olsson, Capit: P. Berg, N. J. Aschelund, fru Wahlstedt, fru Elis Berg, Betty Sjöberg, Mams: Charl. Wikström, Eleonora Dieden, Paulina Ahlbom. Uddevalla församling.

Maria Lovisas dop 1839. Vittnen: Collektör C. H. Schröder, Handl. J. A. Stiegler, Sjökapt. M. Gullbrandson och Bokhåll. N. Lönner; Fruarne M. Sandegren, G. Holmer, Mamsellerna M. Bratt och Charl. Wahlstedt. Uddevalla församling.

Carl Henrics dop 1842. Vittnen: Pastor Törnquist, C. J. Grahn, Handl. P. E. Grunden, A. Wahlstedt, J.fru Catrina Lönner, Fru Carolina Dahlgren, Mamsell Math. Dieden, Mathilda Löffler fr, Götheborg. Uddevalla församling.

Axel Teodors dop 1844. Vittnen: Handl. J. Forssberg, Orgeln. J. Dahlin, Majister C. Wallengren, O. P. Ultberg(?), Fru Mariane Dieden i Malmö genom(?) Elis Berg, Fru Othilia Grundberg, Mamsell Amande Bratt, D:r Charlott Wallin. Uddevalla församling.


Forskningsdata

Läs mera om släkterna från Morlanda här icon-external-link.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Johan Niclas (1794); Handelsbetjänt Backman (1811); Handelsbetjent Johan Backman (1812); H.Betj. J. N. Backman (1812-1825); ContoirsBetjenten/ContorsBetjenten Backman (1813-1814); ContoirBetjenten J. N. Backman (1815); Cont. Betj. [J.] N. Backman (1816); Handelsbokhållaren/Hand.Bokh./H.Bokh. J. N. Backman (1821-1851); HandelsBokh. Joh. Nikl. Backman (1833); J. N. Backman (1834); Bokhållare/Bokh. J. N. Backman (1837-1844); HandelsBokhållaren Herr J. N. Bachman (1839-1842); Handelsbokhållaren/Handelsbokh. J. N. Bachman (1839-1852); Handelsbokh. Hr Joh. Niclas Backman (1850); Handlanden J. N. Backman (1858); Handlanden J. N. Bachman (1867)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Henrietta Carolina (1805-1842); Hindrietta (1812); Henrietta Carol. (1812-1814); Henriette (1815); Mams. Henrietta Carol. Dieden (1833); Henrietta Carolina Dieden (1834-1839); Fru Henriett Dieden (1837); Henriett Dieden (1842-1844); Enka f. Henrietta Carol. Dieden (1851); Henriette Carolina, född Dieden (1851); Henriette Carolina Bachman, född Dieden (1852); Henriette Carolina Dieden (1858-1867)
 •  icon-male f. Morlanda 1794: v819.b99.s189
 •  icon-female f. Uddevalla 1805: v2243.b155.s150
 •  icon-user g. Uddevalla 1833: v2268.b91
 •  icon-male d. Uddevalla 1850: v2245.b425.s939
 •  icon-female d. Uddevalla 1851: v2245.b425.s939
 •  icon-male bou. 1851: v66030.b120.s215
 •  icon-female bou. 1852: v66031.b62.s104
 •  icon-male husf. 1794-1797;1802;1812-1834 Morlanda: v2575.b101.s23(1794-1797); Uddevalla: v2184.b9.s9(1812-1814); v2185.b12.s15(1813-1816); v2186.b16.s23(1817-1820); v2186.b73.s137(1820-1825); v2188.b81.s155(1825-1827); v2188.b79.s151(1827-1834)
 •  icon-female husf. 1812-1834
 •  icon-male mant. 1811-1816: v223225.b930.s10(1811); v223225.b1340(1812); v223225.b1900(1813); v223225.b2430(1814); v223225.b3090(1815); v223225.b3660(1816)
 •  icon-female mant. 1812;1815-1816
 •  icon-male arv. v66018.b66.s102(1821); v66026.b172.s361(1839); v66027.b211.s404(1842); v66033.b138.s249(1858); v66036.b348.s656(1867)
 •  icon-female arv. v66027.b211.s404(1842)
 •  icon-user barn f. Uddevalla: v2245.b145.s283(1834); v2245.b166.s325(1837); v2245.b176.s345(1839); v2245.b192.s377(1842); v2245.b203.s401(1844)