A self-made investor of the 17th century

Svenska – English


From beyond the seas – A history of the Alfort family.

Chapter 3

A self-made investor of the 17th century – Gabriel Gyllenståhl

© Esben Alfort 2014-2023

Erik Alfort’s father-in-law Gabriel Gyllenståhl is one of the most interesting personalities of his time, and perhaps also a somewhat misunderstood person, as his childhood has recently been shown to have been very different from what had previously been supposed. Indeed, he seems to have been the son of entirely different parents. He married wealth, and had the skill that allowed him to invest cleverly and make more money at a time when money was scarce among the nobility. He eventually achieved nobility for himself, but he never had a surviving son, despite marrying twice, so the line went extinct with his decease. He witnessed some remarkable events, such as an illegal duel which ended in cold-blooded murder and the revenge burning of an entire village during wartime. According to a wide-spread legend he once captured the Danish war chest, which is supposed to have made him immensely rich at a stroke. But are the legends really to be believed?


Läs mer

De Gyllenståhlska fastigheterna – Dåtidens investeringar

Gabriel Gyllenståhl var mycket förmögen. Hans två äktenskap var förmånliga, men framförallt var han en mycket duktig investor. Det kan mycket väl ha varit en fördel för honom att inte vara belastad av tidigare adelsgenerationer och gods. Han var ny i adelsvärlden, och han förstod att utnyttja sin position till egen fördel. Han adlades mitt i en tid med kraftiga såkallade adelsreduktioner, vilket innebar att adeln måste lämna tillbaka stora delar av deras gods till kronan. Karl X Gustafs reduktioner drabbade adeln 1655 och 1670-1680, och sedan avlöstes de helt enkelt av Karl XI’s reduktioner 1680-1700. Många adelsfamiljer miste sålunda en stor del av deras inkomster under denna tid, och Gabriel Gyllenståhl, som inte drabbas av reduktionerna, lånade en rad av dem pengar och betalade deras skulder mot att de överlät gods till honom. På så sätt lyckades han köpa och överta mer än 60 säterier och gårdar, ofta från ekonomiskt pressade adelsfamiljer. Det var inte så att han själv bodde på gårdarna; tvärtom verkar han ha bott kvar på Södra Linnekulla genom alla åren. Det var även vanligt att byta en gård mot en annan, för egentligen spelade det ju inte så stor roll vilka gårdar man hade. Det var helt enkelt den tidens investeringar – för varje gård man ägde fick man inkomster från lantbruket.

Läs mer

Börgöls Hammare – Släktens järnbruk

Den mest betydelsefulla ägaren av släktgården Liljeholmen i Torpa församling var utan tvekan Gabriel Gyllenståhl (1644 – 1705) till Sommenäs i Tirserum socken, Liljeholmen och Linnekulla i Torpa socken, Aspenäs, Sommevik och Stjernsanden i Malexanders socken samt Stjernevik i Risinge socken. Totalt ägde den förmögne adelsmannen inte mindre än 60 säterier och gårdar i Östergötland och Södermanland, varav 44 låg i området kring Sommen.

Läs mer