7-årige rustmästaren

Anders Gustaf Örbom & Christina Falk


icon-male  AndreasAnders” Gustavus Gustaf” Örbom Gustafsson (24/2 1763 – 1789)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mmmf]
icon-home  Son till Gustaf Örbom & Sophia Lovisa Winnberg
icon-location-arrow  Häste, Rödön, Jämtland
icon-wrench  Förare i Jämtlands Fältjägare


icon-user  Christina Falk (17/10 1769 – efter 1788)
icon-home  Dotter till Abraham Falk & Catharina Brovallia?
icon-location-arrow  Stockholm
icon-play  2 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  02-12-2023


Anders Gustaf Örbom föds i Häste på Rödön strax norr om Östersund, men växer upp på gården Landsomicon-map-marker i Ås församling ytterligare lite norrut som son till sergeanten i Jämtlands fältjägare Gustaf Örbom och stockholmska Sophia Lovisa Winnberg. Han är äldste son bland 15 barn.

Han blir volontär i fältjägarregementet redan när han är ca. 6 år gammal. Det var flera av Örbomarna som började så tidigt, eller t.o.m. som 4-åringar! D. 20/9 1770 blir han sekondrustmästare i Majorens Kompani, fr.o.m. 9/10 med rotelön representerande Gärde i Strömsund. Från 27/3 1773 representerar han i stället Öhn i samma församling. Han är då 10 år gammal. D. 31/12 1783 får han avsked från sin beställning som sekondrustmästare.

Han gifter sig då med Christina Falk, som förmodligen är dotter till kamreren Abraham Falk och Catharina Brovallia, och får sitt första barn hemma hos sina föräldrar, som då bor i byn Österåsenicon-map-marker i Häggenås församling. Paret bosätter sig emellertid i Ödicon-map-marker i Marieby församling söder om Östersund.

De hinner få 2 barn innan han stupar i svensk-ryska kriget 1789. Även hans bror Eric Johan Örbom stupar i det kriget.

Utsikt över Storsjön från Öd. Källa: Google.


Dokument

Carl Gustafs dop 1786. Vittnen: Comm. Lindholm, Fru Björnlind, Jungfr. Caisa Margareta Arnmark, Gunilla Pehrsdr, Segri Andersdr, Pig. Lisbet Larsdr. Häggenås församling.

Gustava Christinas dop 1788. Vittnen: Herr Capitain Christopher Örbom, Mademois. Margareta Örbom, Bonden Erik Jonsson i Öd, och dess hustru. Marieby församling.


Forskningsdata

Christina Falk är svår att spåra. Vi vet emellertid att hon hette Christina Catharina, och det gjorde även hon som är född i Hedvig Eleonora församling 1769 och vars föräldrar är Abraham Falk och Catharina Brovalia. Mer än så vet vi inte.

  •  icon-male  namn (andras stavsätt): Andreas Gustavus (1763); Anders Gustaf (1763-1764); And. Gustaf (1767-1770); SecondRustmästaren Anders Gustaf Örbom Gustafsson (1777-1783); Ander G. Örbom (1783-1789); And. Gust. Örbom (1786); Furaren Anders Gustaf Örbom (1788)
  •  icon-female  namn (andras stavsätt): Mad. Örbom (1783-1789); Christ. Catharina Falk (1786); Christina Falk (1788)
  •  icon-male  f. Rödön 1763: v115164.b570.s102
  •  icon-female  f. ?Hedvig Eleonora 1769: v85580.b174
  •  icon-male  husf. 1763-1770;1786-1789 Ås: v115474.b230.s35(1763); v115474.b230.s37(1763-1764); v115474.b240.s37(1763-1764); v115474.b500.s89(1767-1770); Häggenås: v369884.b1070.s203(1786-1789)
  •  icon-female  husf. 1786-1790
  •  icon-male  milit. v374698.b1090(1773/1777); v374698.b1110(1773/1777); v374699.b940.s167(1783)
  •  icon-user  barn f. Häggenås: v114621a.b1080.s207(1786); Marieby: v114860.b210.s33(1788)