Mjölnaren och rustmästaren från Slandrom

Jacob Edholm & Gustava Örbom


icon-male  Jacob Edholm (8/12 1777 – 21/1 1865)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mmf]
icon-home  Son till Johan Öberg/Namnfeldt & Anna Olofsdotter
icon-location-arrow  Frösö, Jämtland
icon-wrench  Mjölnare; dragon, sergeant, korporal, rustmästare; torpare


icon-user  Gustava Christina Andersdotter Örbom (25/9 1788 – 31/7 1843) (g. 8/11 1810 i Marieby)
icon-home  Dotter till Anders Gustaf Örbom & Christina Falk
icon-location-arrow  Öd, Marieby, Jämtland
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  16-07-2022


Jacob Edholm verkar egentligen ha varit mjölnare, men d. 16/10 1798 blir han antagen som rekryt i tredje korporalskapet i Brunflo kompani av Jämtlands Fältjägare. Han repräsenterar i det sammanhanget Värvikens roteicon-map-marker i Revsunds församling söder om Östersund, fast han bor inte där.

Hans föräldrar var tydligen dragonen Johan Namnfelt och hans hustru Anna Olofsdotter från Namn i Frösö församling utanför Östersund. Pappan går bort redan 1785, när Jacob är 8 år gammal. Det är oklart varför Jacob kallar sig just Edholm; kanske är det ett äldre familjenamn, som fadern hade bytt mot soldatnamnet Namnfelt?

Senast 1807 blir han dräng på Fugelsta nr. 2icon-map-marker i Marieby församling strax söder om Östersund, men betecknas samtidigt som dragon som sin far.

1810 gifter han sig med Gustava Christina Örbom från granngården Ödicon-map-marker. Hon har vuxit upp där hos sina fosterföräldrar Kapten Christoffer Örbom (hennes fars farbror) och Eva Maria Strandqvist. Hennes far Anders Gustaf Örbom har varit förare i Revsunds Jägarkompani, så det är mycket sannolikt att de träffats genom armén. Han gick emellertid bort när hon var nyfödd.

Gustava Christinas dop 1788. Vittnen: Herr Capitain Christopher Örbom, Mademois. Margareta Örbom, Bonden Erik Jonsson i Öd, och dess hustru. Marieby församling.

Vi vet som sagt inte varifrån Jacob kommer – hans mamma bodde på Öd under några år som änka, men han verkar inte vara född i församlingen. Mest sannolikt är kanske att hans namn härrör från gården Ede i Lockne församling strax söder om Brunflo samhälle, där i alla fall minst en annan Edholm-soldat kommer ifrån (det finns dock även ett Ede i Alsen församling norr om Storsjön, där en svärson kommer ifrån). Det fanns en rustmästare Edholm på Hammarnäs vid Hallen, och det skulle kunna vara en släkting. Vi vet förstås inte heller om Edholm var ett soldatnamn eller ett släktnamn. En Edholmsläkt härstammar från Holmsta under Utanede i Fors församling, men det är förmodligen inte sannolikt att Jacob är släkt med dem.

Paret bosätter sig först på Fugelsta, men första barnet föds ändå hemma på Öd, kanske för att hennes man är i tjänst. Han avskedas emellertid från sin tjänst 1811 och blir i stället rustmästare på närbelägna Slandrom färgeriicon-map-marker i Frösö församling, där han även är anställd som mjölnare åt majoren Anders Gustaf Örbom från Faxälven i Näskotts församling, som äger färgeriet. Till färgeriet hör två sågar och sju kvarnar längs Slandromsån.

Slandroms färgeri 1788. Lantmäteriet.

Slandrom vid Storsjön. Källa: Google.

Hans mamma, som har bott hos dem ända sedan de gifte sig, flyttar då till Öd, där hon blir inhyst hos Gustavas föräldrar.

1818 avskedas han även från rustmästartjänsten och de blir i stället torpare hemma på Öd.

Hans mamma flyttar in hos dem på Öd 1820, men går bort 1822.

Utsikt över Storsjön från Öd. Källa: Google.

1828 köper de Viken nr. 1 ”Lillviken” i Brunflo av släktingen löjtnant Johan Gustav Örbom. Jacob är då själv sergeant och rustmästare, men prästen noterar att de bör vara skattefri för fattigdom och sjuklighet.

De får 5 barn.

 • 1.  icon-female  Anna Maria Edholm (17/9 1811 – efter 1833)
 • 2.  icon-female  Christina Catarina Edholm (4/8 1814 – 17/9 1907)
 • 3.  icon-female  Sophia Lovisa Edholm (3/1 1820 – efter 1858)
  •  icon-user Ernst August Werner icon-play
 • 4.  icon-male  Carl Johan Edholm (3/6 1823 – efter 1858)
 • 5.  icon-male  Jacob Gustaf Edholm (3/7 1828 – efter 1880)

Det var många fältmusikanter i familjen, bl.a. sönerna Carl Johan och Jacob Gustaf. Carl Johan var hornblåsare. Svärsonen Ernst August Werner var oboist och åtminstone en av deras söner blev också hornblåsare.

När hustrun dör 1843, säljer han gården till Nils Bolin, men bor ändå kvar i en byggnad. Från 1858 bor han hos dottern Sophia Lovisa och hennes man på Ö. Optand nr. 6.


Dopnotiser

Anna Marias dop 1811. Vittnen: Herr Capitain Christ. Örbom och dess fru Eva Marg. Strandqvist i Öd, Bonden Pär Ersson och dess hustru ibidem; Bond. Eric Pärsson i Öd och Madam Wattström ifrån Östersund, Minist.Adjuncten E. G. Nordell och Mamsell Elis. Carol. Meijerberg i Wiken, Drängen Jon Olofsson i Fuggelsta, Pig. Brita Pärsdr i Öd. Marieby församling.

Christina Catharinas dop 1814. Vittnen: Färgaren P. Ahlgren, Drag. Ol. Östedt, Dräng Carl Christophersson i Slandrom, Madame Ahlgren, Hustru Gertrud Pehrsd. i Mariæby kyrkby, Pig. Mereta Svensdr. i Öd. Frösö församling.

Sophia Lovisas dop 1820. Vittnen: Handelsm. Er. Söderberg och dess fru i Östersund, hB. Olof Jacobsson i Kyrkbyn och Enkan Carin (?)dotter i Fugelsta, B. Jonas Olofsson äldr. och dess Hustru, D:o, Dräng Eric Olofsson i Kyrkbyn och Pig. Brita Olofsdotter ibid. Marieby församling.

Carl Johans dop 1823. Vittnen: Mölnaren Poul Roman i Slandrom och hustru; Bond. Håkan Andersson och hustru i Öd; [Trumetisten?] Anders Gust. Örbom och Jungfru Anna Jul. Wadström. Marieby församling.

Jacob Gustafs dop 1828. Vittnen: Herr Ryttmästaren Martin i Böhle och fru, Häradsskrifvaren Granbom i Backen och fru, Lieutnant Örbom i Lockne och Byn och Enkefru Lieutnantskans Örbom i Böhle. Drängen Johan Olofsson i Wiken och Pigan Brita Sivertsdotter i Backen. Brunflo församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Jacob (1778-1811); Dräng. Drag. Jakob Edholm (1807-1810); Korporalen/Korpor. Jacob Edholm (1810-1811); Afsked. Corpor. Jac. Edholm (1812-1818); Mjölnaren J. Edholm (1813-1818); Rustmästaren/Rustmäst. Jac. Edholm (1812-1838); Afskedade Rustmästaren Jac. Edholm (1814); Afsk. Rustm. Jacob Edholm (1818-1827); Torp. Jacob Edholm (1818-1827); Fourieren Jacob Edholm (1843); Inhys./Inh. Jacob Edholm (1839-1855); Enkl. Grat. Jacob Edholm (1848-1858); f.d. Sergeanten Enkl. Jacob Edholm (1859-1860); f.d./f. Sergeanten Jacob Edholm (1828-1865); Jakob Edholm (1863-1865)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Gustava Christina (1788); Gust. Chr. Örbom (1810-1843); Gustawa An:fra Örbom (1812-1818); Madame G. C. Örbom (1814); Gust. Christ. Örbom/Örb. (1807-1827); Gustafva Christina Örbom (1820); Gustafva Örbom (1828); Gust. Örbom (1839-1847)
 •  icon-female f. Marieby 1788: v114860.b210.s33
 •  icon-male d. Brunflo 1865: v114207.b160.s12
 •  icon-female d. Brunflo 1843: v114207.b70.s3 (venerisk)
 •  icon-male husf. 1778-1865 Frösö: v114406.b1220.s239(1778-?); Marieby: v114851.b300.s20(1807-1810); v114851.b430.s33(1810-1811); Frösö: v114407.b1110.s106(1812-1818); Marieby: v114852.b600.s52(1818-1827); Brunflo: v114170.b1280.s120(1828-1838); v114171.b1510.s141(1839-1847); v114172.b3470.s338(1848-1855); v114173.b3190.s311(1856-1858); v114173.b2200.s212(1859-1860); v114173.b2190.s211(1861-1863); v114175.b300.s251(1863-1865)
 •  icon-female husf. 1807-1843 Marieby: v114851.b440.s34(1807-1810)
 •  icon-male mant. 1813-1818 Slandrom: v307188.b2060(1813); v307189.b420(1814); v307190.b590(1815); v307191.b620(1816); v307192.b590(1817); v307193.b610(1818)
 •  icon-male milit.: v374780.b1700.s329(1802); v374780.b2780(mundering 1802); v374780.b5140(1806)
 •  icon-user barn f. Marieby: v114861.b210.s33(1811); Frösö: v114424.b1150.s219(1814); Marieby: v114861.b280.s47(1820); v114861.b310.s53(1823); Brunflo: v114197.b1270.s244(1828)