Vågmästaren Hammarström

Albrecht Hammarström & Christina Berntsson


icon-male  Albrecht ”Albert” Nilsson Hammarström (10/12 1723 – 19/1 1781)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmf]
icon-home  Förmodligen son till Nils Andersson & Brita Albrechtsdotter
icon-location-arrow  Förmodligen Broby, Kil, Närke
icon-wrench  Vågmästare; extra rådman; handelsman, tolagsbokhållare


icon-user  Christina ”Stina” Berntsson (2/10 1737 – 4/12 1796) (g. 12/11 1758 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Petter Berndtsson & Christina Bagge
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  13 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  18-10-2019


Albrecht kom förmodligen från Brobyicon-map-marker i Kils församling norr om Örebro. I så fall kom hans pappa från den stora granngården Hammarbyicon-map-marker, vilket skulle kunna förklara varför han tog namnet Hammarström när han flyttade till staden. Han lämnade församlingen någon gång mellan 1740 och 1757.

Rätt Albrecht Hammarström gifte sig med säkerhet 1758 i Uddevalla med grannens dotter Christina Berntsson. Hennes föräldrar var avlidne handelsmannen och styrmannen Petter Berndtsson och hans änka Christina Bagge. Vigseln förrättades i hemmet.

Albert Hammarström och Stina Berntzons vigsel 1758. Uddevalla församling.

De bosatte sig i gård nr. 41 på Södergatan (mellan allmänningen och Hr Stråtins gård) och livnärde sig som handlande. Han blev samtidigt (4/10 1758) kämnär i staden. Möjligen var han då nyanländ till Uddevalla.

Guldsmeden Magnus Stråtin på granngården mot andra sidan var gift med Christinas storasyster Maja Berntsson.

1772 gifte sig handelsmannen och skepparen Paul Wikström med Christinas lillasyster Beata Berntsson och flyttade in hos systrarnas mamma.

Samma år blev Albrecht tolagsbokhållare – tolagen var en särskild tull på utländska varor – och inträdde i stadens magistrat. Han fungerade även som extra rådman. Han började sålunda verkligen bli en betydelsefull man i Uddevalla.

Från 1775 kallas han vågmästare – en ansvarsfull ställning som föreståndare för stadsvågen. Det var ganska vanligt att detta yrket förenades med tolagsbokhållaryrket.

Uddevalla mot Södertull (t.v.) 1783. Nr. 41 verkar inte längre gränsa till almänningen vid den här tiden.

Paret fick 13 barn, varav dock endast fem överlevde till vuxen ålder.

 • 1.   icon-male  Johannes (1/9 1759 – 13/8 1764) icon-times
 • 2.   icon-male  Petter (1/3 1761 – 5/6 1761) icon-times
 • 3.   icon-female  Inger Lovisa (1/5 1762 – 20/9 1764) icon-times
 • 4.   icon-female  Beatha Christina (6/6 1764 – 25/11 1764) icon-times
 • 5.   icon-female  Johanna Lovisa Hammarström (8/1 1766 – 15/9 1802)
  •  icon-user Samuel Bachman icon-play
 • 6.   icon-female  Anna Christina Hammarström (2/4 1768 – efter 1821)
  •  icon-user Johan Andreas Wikström icon-play
 • 7.   icon-female  Margreta ”Greta” Hammarström (19/5 1770 – 22/2 1803)
  •  icon-user Hans Georg Bogren icon-play
 • 8.   icon-male  Johan ”Jan” Peter ”Petter” Hammarström (8/12 1771 – 22/3 1821)  icon-stop
 • 9.   icon-male  Lars (12/6 1773 – 10/4 1774) icon-times
 • 10. icon-male  Lars Gabriel (3/4 1775 – 18/2 1776) icon-times
 • 11. icon-male  Samuel Hammarström (9/11 1776 – före 1797)
 • 12. icon-male  Oluf ”Olle” (25/1 1778 – 8/4 1781) icon-times
 • 13. icon-female  Inger Cicilia (22/8 1779 – 15/4 1781) icon-times

1764 dog alla barn de hade fått dittills. Sedan gick det bättre under de följande åren.

De två yngsta barnen dog inom en vecka av tärsjuka ock begravdes på samma dag 1781. Då hade Albrecht redan dukat under för samma sjukdom i januari.

Hans garderob beskrevs då så här:

 • 1 Swart Klädning
 • 1 Brun Dito
 • 1 grå Dito
 • 1 LiusBlå Dito
 • 1 mörckBlå Kålt
 • 1 hjerts(?) fängare
 • 1 gammal wärja
 • En hatt

Han hade följande böcker:

 • 1 gammal Bibel utan pärmar
 • 1 gammal Postilla
 • Jesu Christi Historia af Belter, 6 delar (endast 3 tomer kvar 1797)
 • 1 nattvardsbok af Fresenius
 • 1 lagbok

De hade 3 kor i staden, men de ägde dessutom gymnasiehemmanet Skahl, vars innehåll han skänkte åt sin änka vid sin bortgång, inklusive 6 stutar, 10 får, 1 brun häst och 1 fölling om två år.

Christinas mamma verkar ha dött 1795, året innan hon själv gick bort.


Albrecht Hammarströms bouppteckning.

Christina Hammarströms bouppteckning.


Dopnotiser

Johannes dop 1759. Vittnen: Hand.m. Hr Oluf Uden, d:o Hr Oluf Bagge Svensson; Hr Jonas Bagges hust., Martin Almgrens hustru. Uddevalla församling.

Petters dop 1761. Vittnen: Handelsman Hr Niclas Strandberg, d:o Hr Martin Ahlmgren, Borgmästaren Hr Mart. Fagerplans fru. Uddevalla församling.

Inger Lovisas dop 1762. Vittnen: Handelsman Hr Oluf Uden, Hr Anders Hellberg, Hr Martin Ahlmgrens hustru. Uddevalla församling.

Beatha Christinas dop 1764. Vittnen: Hr Mårten Ahlmgren, Gullsmeden Magnus Stråtin, Hr Jonas Wikströms Encka. Uddevalla församling.

Johanna Lovisas dop 1766. Vittnen: Hr Martin Ahlmgren, Hr Oluf Bagge, Hr Petter Berntzons Encka. Uddevalla församling.

Anna Christinas dop 1768. Vittnen: Hr Wågemästaren Peter Grundberg, Handelsman Hr Thomas Strandberg; Handelsman Hr Sven Bagges fru. Uddevalla församling.

Margretas dop 1770. Vittnen: Hr Paul Jurgensson, Hr Arfvid Hassellgren; Hr Wågemästaren Pehr Grundbergs hustru. Uddevalla församling.

Johan Peters dop 1771. Vittnen: Tulförwant Hr Petr. Wäderberg, Hr Martin Ahlmgren; Hr Paul Jurgenssons fru. Uddevalla församling.

Lars dop 1773. Vittnen: Hr Martin Ahlmgren, Hr Paul Wikström; Hr Martin Ahlmgrens fru. Uddevalla församling.

Lars Gabriels dop 1775. Vittnen: Hr Rådman Joh. Hegardt, Hr Sven O. Bagge; Hr Oluf O. Bagges fru. Uddevalla församling.

Samuels dop 1776. Vittnen: Rector Scholæ Hr Magister Math. Scröder, Hr Hindr. Bratt Hind:son; Hr Handelsman Ahlmgrens Enckefru. Uddevalla församling.

Olufs dop 1778. Vittnen: Kjämners Præses Hr Jonas Gillerstedt, Hr Paul Wikström; Hr Sven Bagges fru. Uddevalla församling.

Inger Cicilias dop 1779. Vittnen: Hr Magn. Stråtin, Simon Åkerström; Hr Peter Berntzons Enckefru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Hr Albert Hammarström (1758-1776); Handelsman Hr Albert Hammarström (1762-1768); Albrect Hammarström (1763); Handelsman Albrecht Hammarström (1763); Handelsmannen/Handelsman Alb. Hammarström (1764-1772); Handelsmannen Albert Hammarström (1765-1766); Hr Albret Hammarström (1770); TolagzBokhållaren Albret Hammarström (1774); Extra Rådman och TolagsBokhållaren Hr Albert Hammarström (1774); Wågemästaren/Wågmästaren Albr. Hammarström (1775-1780); Hr Wågemäst:r Albert Hammarström (1775); Wågmästaren Albret Hammarström (1776-1778); Hr Wågmäst:r Hammarström (1776); Wågemästaren Hr Albrect Hammarström (1776-1781); Wågemäst:r Hr Albr. Hammarström (1776-1796); Hr Wågemäst:r Albr. Hammarström (1777); Wågemästaren Hr Albert Hammarström (1779); Wågmästaren/Wågemäst:r/Wågmäst./Wågm. Hammarström (1781-1799)
 •  icon-female  namnteckning: Christina Hammarström (1781, avskr.)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Christina (1737); Stina (1753); Jungfru Stina Berntzon (1758); Madame Stina Berntzon (1759-1779); Madame Stina Berntsson (1761-1762); Christina Berntzon (1768); Stina Berntson (1770); Fru Stina Berntzon (1775-1776); Fru Christina Berntzon (1778); Fru Christina Hammarström (1781); Christina Berntson (1781); Christina Berntsson (1782); Fru Christina Berndtsson (1796); WågmästareÄnkan Fru Christina Hammarström (1797)
 •  icon-male  f. ?Kil 1723: v53398.b93.s89
 •  icon-female  f. Uddevalla 1737: v2238.b156.s151
 •  icon-user  g. Uddevalla 1758: v2239.b273.s267
 •  icon-male  d. Uddevalla 1781: v2242.b349.s360 (tärsjuka)
 •  icon-female  d. Uddevalla 1796: v2243.b290.s294 (gikt)
 •  icon-male  bou. Uddevalla 1781: v66003.b355.s705
 •  icon-female  bou. Uddevalla 1797: v66010.b294.s559
 •  icon-male  husf. ?1727-1740
 •  icon-male  mant. 1764-1766;1770-1772;1774-1780 Uddevalla: v56.b407.s799(1764); v57.b412.s807(1765); v59a.b3450.s634(1766); v61.b520.s510(1770); v62.b530.s520(1771); v63.b522.s513(1772); v65.b209.s199(1774); v66.b330.s321(1775); v67a.b3350.s325(1776); v68.b329.s320(1777); v69.b329.s319(1778); v70.b319.s308(1779); v71.b321.s311(1780)
 •  icon-female  mant. 1764-1766;1770-1772;1774-1796 Uddevalla: v72.b325.s315(1781); v73.b329.s319(1782); v74a.b341.s331(1783); v75.b357.s347(1784); v76.b356.s347(1785); v77.b372.s363(1786); v78.b369.s359(1787); v79.b370.s360(1788); v80.b367.s358(1789); v81.b370.s361(1790); v82.b381.s372(1791); v83.b383.s374(1792); v84.b406.s395(1793); v85.b400.s391(1794); v86.b391.s382(1795); v87.b400.s391(1796)
 •  icon-male  v2239.b112.s106(1760); dopv. v2239.b145.s139(1763); v2239.b166.s160(1765); v2239.b187.s181(1767); v2239.b201.s195(1768); v2239.b248.s242(1773); v2242.b21.s14(1776); v2242.b26.s19(1776); v2242.b36.s29(1777); v2242.b54.s47(1779)
 •  icon-female  dopv. v2242.b48.s41(1778)
 •  icon-female  arv. v66001.b409.s809(1753); v66001.b413.s817(1753)
 •  icon-male  kämnär: v163622.b8(1763); v163622.b11(1763)
 •  icon-male  konfirmation: v51593.b222.s217(1739)
 •  icon-male  bouppteckningsman: v66003.b7.s9(1774)
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2239.b106.s100(1759); v2239.b122.s116(1761); v2239.b134.s128(1762); v2239.b154.s148(1764); v2239.b171.s165(1766); v2239.b197.s191(1768); v2239.b222.s216(1770); v2239.b237.s231(1771); v2239.b248.s242(1773); v2242.b11.s4(1775); v2242.b29.s22(1776); v2242.b42.s35(1778); v2242.b61.s54(1779)
 •  icon-user  barn d. Uddevalla: v2239.b334.s328(1761, feber); v2239.b349.s343(1764, h. feber); v2239.b349.s343(1764, h. feber); v2239.b349.s343(1764, okänd); v2239.b384.s378(1774, koppor); v2242.b333.s344(1776, hostbr.); v2242.b350.s361(1781, tärsjuka); v2242.b350.s361(1781, tärsjuka)