Vågmästaren Hammarström

Albrecht Hammarström & Christina Berntsson


icon-male  Albrecht ”Albert” Nilsson Hammarström (10/12 1723 – 19/1 1781)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmf]
icon-home  Son till Hans Pehrsson & Ingebor Olufsdotter
icon-location-arrow  Norra Hammar, Lyse, Bohuslän
icon-wrench  Vågmästare, tolagsbokhållare; extra rådman; handelsman, skeppare; skrivare


icon-user  Christina ”Stina” Berntsson (2/10 1737 – 4/12 1796) (g. 12/11 1758 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Petter Berndtsson & Christina Bagge
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  13 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  06-04-2022


Bergsknallen som har gett Norra Hammar sitt namn, sedd från baksidan. Källa: Google.

Albrecht föds på Norra Hammaricon-map-marker (Norrhamre) vid Staleberget i Lyse församling utan för Lysekil som son till nämdemannen Hans Pehrsson och hans andra hustru Ingebor Olufsdotter. Hans mamma är ständigt sjuk och sängliggande ända från 1720, dvs. även under den tid som Albrecht föds, och resten av livet. Ändå är det den något äldre pappan som går bort först 1740, 66 år gammal, och mamman gifter då om sig året efter med unge dragonen Tohl Strandberg, som faktiskt är så ung så han föddes samma år som hon gifte sig första gången (1717). Även Tohl dör 1751, endast 39 år gammal. Albrecht uppges då vara ogift och utan eget hemman.

Albrecht har under tiden utbildat sig till skrivare och tagit namnet Albrecht Hammarström efter födelsegården. Hammar var knutet till mönsterskrivaren i Stångenäs kompani, så det fanns en tradition för skrivaryrket på gården. Det blir dock inte i armén som han kommer att jobba, utan 1752-1753 är han bruksskrivare på Ottestala sörgårdicon-map-marker strax norr om Myckleby kyrka på Orust, och 1754 har han fått jobb på Kollerö stålbrukicon-map-marker på en ö i Risån mellan Uddevalla och Vänersborg. Han är under dessa år även registrerad hemma på Norra Hammar, som har ärvts av hans yngre bror Pär Hansson. 1755 dör emellertid även Pär, så gården ärvs av den mycket yngre ogifte brodern Oluf.

Albrecht Hammarström i mantalsrullan 1752. Lyse församling.

Albrecht flyttar då till 2:a roten i Uddevalla, där han till en början livnär sig som skrivare, men 1757 har han i stället blivit bokhållare. Året efter erhåller han borgerskap och blir 4/10 1758 kämnär i staden. En månad senare gifter han sig med grannens dotter Christina Berntsson. Hennes föräldrar är avlidne handelsmannen och styrmannen Petter Berndtsson och hans änka Christina Bagge. Vigseln förrättas i hemmet.

Albert Hammarström och Stina Berntzons vigsel 1758. Uddevalla församling.

De bosätter sig i gård nr. 41 på Södergatan (mellan allmänningen och Hr Stråtins gård) som handelsman.

Guldsmeden Magnus Stråtin på granngården mot andra sidan var gift med Christinas storasyster Maja Berntsson. 1772 gifte sig handelsmannen och skepparen Paul Wikström med Christinas lillasyster Beata Berntsson och flyttade in hos systrarnas mamma.

1772 blir Albrecht tolagsbokhållare och inträder i stadens magistrat som extra rådman. Han börjar sålunda verkligen bli en betydelsefull man i Uddevalla. Tolagen var en särskild tull på utländska varor. Från 1775 kallas han vågmästare – en ansvarsfull ställning som föreståndare för stadsvågen. Det var ganska vanligt att detta yrket förenades med tolagsbokhållaryrket.

Uddevalla mot Södertull (t.v.) 1783. Nr. 41 verkar inte längre gränsa till almänningen vid den här tiden.

Paret får 13 barn, varav dock endast fem överlever till vuxen ålder.

 • 1.   icon-male  Johannes (1/9 1759 – 13/8 1764) icon-times
 • 2.   icon-male  Petter (1/3 1761 – 5/6 1761) icon-times
 • 3.   icon-female  Inger Lovisa (1/5 1762 – 20/9 1764) icon-times
 • 4.   icon-female  Beatha Christina (6/6 1764 – 25/11 1764) icon-times
 • 5.   icon-female  Johanna Lovisa Hammarström (8/1 1766 – 15/9 1802)
  •  icon-user Samuel Bachman icon-play
 • 6.   icon-female  Anna Christina Hammarström (2/4 1768 – efter 1821)
  •  icon-user Johan Andreas Wikström icon-play
 • 7.   icon-female  Margreta ”Greta” Hammarström (19/5 1770 – 22/2 1803)
  •  icon-user Hans Georg Bogren icon-play
 • 8.   icon-male  Johan ”Jan” Peter ”Petter” Hammarström (8/12 1771 – 22/3 1821)  icon-stop
 • 9.   icon-male  Lars (12/6 1773 – 10/4 1774) icon-times
 • 10. icon-male  Lars Gabriel (3/4 1775 – 18/2 1776) icon-times
 • 11. icon-male  Samuel Hammarström (9/11 1776 – före 1797)
 • 12. icon-male  Oluf ”Olle” (25/1 1778 – 8/4 1781) icon-times
 • 13. icon-female  Inger Cicilia (22/8 1779 – 15/4 1781) icon-times

1764 dör alla barn de hunnit få. Sedan går det bättre under de följande åren.

De två yngsta barnen dör inom en vecka av tärsjuka ock begravs på samma dag 1781. Då har Albrecht redan dukat under för samma sjukdom i januari.

Hans garderob beskrivs då så här:

 • 1 Swart Klädning
 • 1 Brun Dito
 • 1 grå Dito
 • 1 LiusBlå Dito
 • 1 mörckBlå Kålt
 • 1 hjerts(?) fängare
 • 1 gammal wärja
 • En hatt

Han hade följande böcker:

 • 1 gammal Bibel utan pärmar
 • 1 gammal Postilla
 • Jesu Christi Historia af Belter, 6 delar (endast 3 tomer kvar 1797)
 • 1 nattvardsbok af Fresenius
 • 1 lagbok

De hade 3 kor i staden, men de ägde dessutom gymnasiehemmanet Skahl, vars innehåll han skänkte åt sin änka vid sin bortgång, inklusive 6 stutar, 10 får, 1 brun häst och 1 fölling om två år.

Christinas mamma verkar ha dött 1795, året innan hon själv gick bort.


Albrecht Hammarströms bouppteckning.

Christina Hammarströms bouppteckning.


Dopnotiser

Johannes dop 1759. Vittnen: Hand.m. Hr Oluf Uden, d:o Hr Oluf Bagge Svensson; Hr Jonas Bagges hust., Martin Almgrens hustru. Uddevalla församling.

Petters dop 1761. Vittnen: Handelsman Hr Niclas Strandberg, d:o Hr Martin Ahlmgren, Borgmästaren Hr Mart. Fagerplans fru. Uddevalla församling.

Inger Lovisas dop 1762. Vittnen: Handelsman Hr Oluf Uden, Hr Anders Hellberg, Hr Martin Ahlmgrens hustru. Uddevalla församling.

Beatha Christinas dop 1764. Vittnen: Hr Mårten Ahlmgren, Gullsmeden Magnus Stråtin, Hr Jonas Wikströms Encka. Uddevalla församling.

Johanna Lovisas dop 1766. Vittnen: Hr Martin Ahlmgren, Hr Oluf Bagge, Hr Petter Berntzons Encka. Uddevalla församling.

Anna Christinas dop 1768. Vittnen: Hr Wågemästaren Peter Grundberg, Handelsman Hr Thomas Strandberg; Handelsman Hr Sven Bagges fru. Uddevalla församling.

Margretas dop 1770. Vittnen: Hr Paul Jurgensson, Hr Arfvid Hassellgren; Hr Wågemästaren Pehr Grundbergs hustru. Uddevalla församling.

Johan Peters dop 1771. Vittnen: Tulförwant Hr Petr. Wäderberg, Hr Martin Ahlmgren; Hr Paul Jurgenssons fru. Uddevalla församling.

Lars dop 1773. Vittnen: Hr Martin Ahlmgren, Hr Paul Wikström; Hr Martin Ahlmgrens fru. Uddevalla församling.

Lars Gabriels dop 1775. Vittnen: Hr Rådman Joh. Hegardt, Hr Sven O. Bagge; Hr Oluf O. Bagges fru. Uddevalla församling.

Samuels dop 1776. Vittnen: Rector Scholæ Hr Magister Math. Scröder, Hr Hindr. Bratt Hind:son; Hr Handelsman Ahlmgrens Enckefru. Uddevalla församling.

Olufs dop 1778. Vittnen: Kjämners Præses Hr Jonas Gillerstedt, Hr Paul Wikström; Hr Sven Bagges fru. Uddevalla församling.

Inger Cicilias dop 1779. Vittnen: Hr Magn. Stråtin, Simon Åkerström; Hr Peter Berntzons Enckefru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Albret (1723); Bruksskrif:r Alb. Hammarström (1752); Skrifwaren Albert Hammarström (1752-1753); Skrifwaren Alb. Hammarström (1753); Skrifwaren Allbert Hammarström (1754); Skrifwaren Albrecht Hammarström (1755); Skrif. Alb. Hammarström (1755); Skrifwaren Allbrect Hammarström (1756); Bokhåll. Allbrecht Hammarström (1757-1758); Herr Albert Hammarström (1758-1776); Handelsm. Albret Hammarström (1759-1762); Handelsmannen Alb. Hammarström (1761-1772); Handelsman Hr Albert Hammarström (1762-1768); Albrect Hammarström (1763); Handelsman Albrecht Hammarström (1763); Handelsmannen Albert Hammarström (1765-1766); Hr Albrect Hammarström (1767); Handelsmannen Herr Albrect Hammarström (1768); Herr Hammarström (1768-1772); Hr Albret Hammarström (1770); TolagzBokhållaren Albret Hammarström (1774); Extra Rådman och TolagsBokhållaren Hr Albert Hammarström (1774); Wågemästaren/Wågmästaren Albr. Hammarström (1775-1780); Hr Wågemäst:r Albert Hammarström (1775); Wågmästaren Albret Hammarström (1776-1778); Hr Wågmäst:r Hammarström (1776); Wågemästaren Hr Albrect Hammarström (1776-1781); Wågemäst:r Hr Albr. Hammarström (1776-1796); Hr Wågemäst:r Albr. Hammarström (1777); Wågemästaren Hr Albert Hammarström (1779); Wågmästaren Hammarström (1781-1799)
 •  icon-female  namnteckning: Christina Hammarström (1781, avskr.)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Christina (1737); Stina (1753); Jungfru Stina Berntzon (1758); Madame Stina Berntzon (1759-1779); Madame Stina Berntsson (1761-1762); Christina Berntzon (1768); Stina Berntson (1770); Fru Stina Berntzon (1775-1776); Fru Christina Berntzon (1778); Fru Christina Hammarström (1781); Christina Berntson (1781); Christina Berntsson (1782); Fru Christina Berndtsson (1796); WågmästareÄnkan Fru Christina Hammarström (1797)
 •  icon-male  f. Lyse 1723: v681.b37.s65
 •  icon-female  f. Uddevalla 1737: v2238.b156.s151
 •  icon-user  g. Uddevalla 1758: v2239.b273.s267
 •  icon-male  d. Uddevalla 1781: v2242.b349.s360 (tärsjuka)
 •  icon-female  d. Uddevalla 1796: v2243.b290.s294 (gikt)
 •  icon-male  bou. Uddevalla 1781: v66003.b355.s705
 •  icon-female  bou. Uddevalla 1797: v66010.b294.s559
 •  icon-male  mant. 1752-1780 Norra Hammar: v224218.b430.s34(1752); Ottestala: v224218.b2820.s274(1752); Norra Hammar: v224219.b390.s33(1753); Ottestala: v224219.b2990.s293(1753); Norra Hammar: v224220.b420.s35(1754); Kolleröd: v224354.b350.s51(1754); Uddevalla: v902778a.b3710.s457(1755); v224221.b3770.s370(1755); v224222.b3670.s723(1756); v224223.b3730.s729(1757); v224224.b3760.s739(1758); v224225a.b3820.s753(1759); v224226.b3800.s745(1760); v224227.b3920.s759(1761); v224228.b4040.s789(1762); v224229a.b4050.s787(1763); v56.b407.s799(1764); v57.b412.s807(1765); v59.b345.s634(1766); v60.b526.s519(1767); v61.b520.s510(1770); v62.b530.s520(1771); v63.b522.s513(1772); v65.b209.s199(1774); v66.b330.s321(1775); v67a.b3350.s325(1776); v68.b329.s320(1777); v69.b329.s319(1778); v70.b319.s308(1779); v71.b321.s311(1780)
 •  icon-female  mant. 1764-1766;1770-1772;1774-1796 Uddevalla: v72.b325.s315(1781); v73.b329.s319(1782); v74a.b341.s331(1783); v75.b357.s347(1784); v76.b356.s347(1785); v77.b372.s363(1786); v78.b369.s359(1787); v79.b370.s360(1788); v80.b367.s358(1789); v81.b370.s361(1790); v82.b381.s372(1791); v83.b383.s374(1792); v84.b406.s395(1793); v85.b400.s391(1794); v86.b391.s382(1795); v87.b400.s391(1796)
 •  icon-male  dopv. v2239.b112.s106(1760); v2239.b145.s139(1763); v2239.b166.s160(1765); v2239.b187.s181(1767); v2239.b201.s195(1768); v2239.b248.s242(1773); v2242.b21.s14(1776); v2242.b26.s19(1776); v2242.b36.s29(1777); v2242.b54.s47(1779)
 •  icon-female  dopv. v2242.b48.s41(1778)
 •  icon-male domb. v557098.b120f(1767); v557098.b290.s3(1767); v557099.b510.s11f(1768); v557099.b2100.s140(1768); v557103.b1780.s81(1772); v557103.b1800.s83(1772); v557103.b1810.s84(1772)
 •  icon-female  arv. v66001.b409.s809(1753); v66001.b413.s817(1753)
 •  icon-male  borgare: v163622.b11(1763)
 •  icon-male  kämnär: v163622.b8(1763)
 •  icon-male  konfirmation: v51593.b222.s217(1739)
 •  icon-male  god man: v66003.b7.s9(1774)
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2239.b106.s100(1759); v2239.b122.s116(1761); v2239.b134.s128(1762); v2239.b154.s148(1764); v2239.b171.s165(1766); v2239.b197.s191(1768); v2239.b222.s216(1770); v2239.b237.s231(1771); v2239.b248.s242(1773); v2242.b11.s4(1775); v2242.b29.s22(1776); v2242.b42.s35(1778); v2242.b61.s54(1779)
 •  icon-user  barn d. Uddevalla: v2239.b334.s328(1761, feber); v2239.b349.s343(1764, h. feber); v2239.b349.s343(1764, h. feber); v2239.b349.s343(1764, okänd); v2239.b384.s378(1774, koppor); v2242.b333.s344(1776, hostbr.); v2242.b350.s361(1781, tärsjuka); v2242.b350.s361(1781, tärsjuka)