Bagaren som blev rådman i Eskilstuna

Sven Almroth & Anna Catharina Ekstrand


  Sven Almroth Nilsson (14/4 1758 – 12/3 1803)
  Wilhelmina Almroths försläkt [1.2.11.3_f]
  Son till Nils Almroth & Maria Öberg
icon-location-arrow  Eskilstuna
  Bagare; rådman


  Anna Catharina ”Caisa” Ekstrand (10/11 1766 – 22/12 1835) (g. 19/9 1788 i Eskilstuna Kloster förs.)
icon-home  Dotter till Jonas Ekstrand & Cathrina Wahlberg
icon-location-arrow  Eskilstuna
icon-wrench  Skjutshästansvarig
  Minst 2 barn


icon-certificate  Primärkällor
  03-05-2020


Sven Almroth föddes i sin fars bageri, gård 26-27 på Köpmangatan i Eskilstuna, som han ärvde vid faderns bortgång 1793.

Han studerade 1775-1778, men återvände sedan till Eskilstuna, där han förutom att bli bagare som sin far senare även utnämndes till rådman i staden.

1785 var han dopvittne åt garvare Jacob Wahlbergs dotter, och det var även jungfru Anna Catharina Ekstrand (dotter till bokbindare och rådman Jonas Ekstrand och hans hustru Cathrina Wahlberg), som han gifte sig med tre år senare.

Sven Almroth och Anna Catharina Ekstrands vigsel 1788. Eskilstuna Kloster församling.

De fick 2 barn, fast första barnet dog efter ett halvår.

Änkan bodde kvar på gården och vårdade sin dotter, som var allvarligt sjuk under åren 1813-1814.

Vid ett borgerskapsmöte på rådhuset d. 14 januari 1804 åtog hon sig jämte sin far och 11 andra borgare att med skjuttshästar forthjälpa de resande ifrån Staden. De erbjöd att ansvara för 3 hästar vardera, trots att man det året slutade betala de skjutsansvariga för mödan. Dock hade de rättighet att fritt använda Oxhagen för sommarbete åt hästarna. (Det är mycket sannolikt att paret även hade åtagit sig detta ansvar medan Sven levde; vi saknar dock källor för den perioden).

Anna Catharina hyrde ut bostad åt bl.a. läkaren Adolf Fredrik Alfort när han 1816 återvänt från sina expeditioner till Ostindien, Brasilien och Västindien och utnämnts till stadsläkare i Eskilstuna. De hade redan tidigare haft en doctor Tengmalm inhyst hos sig. Möjligen hjälpte Adolf Fredrik dottern att bli frisk igen; hursomhelst så gifte han sig med henne 1818 trots hennes låga ålder.

De bodde som sagt ursprungligen i gård nr. 26-27. Senare inköptes även gårdarna nr. 3 (möjligen köpt eller ärvt av änkan efter mannens död) och 28, samt 2 åkerlotter om 3/4 tunnland i Odensala. Efter mannens död ärvde Anna Catharina ytterligare en åkerlott i Odensalagärdet från sin mamma. Slutligen ägde de en tröskloge på Slottsbackenicon-map-marker och en stuga på Båtsmansbacken, som är två små bergsknallar inne i Eskilstuna. Det finns fortfarande en liten stuga på Båtsmansbackenicon-map-marker som skulle kunna vara samma byggnad.

1822 ärvde hon sin fars gård nr. 80 och sålde nr. 26, 27 och 28 till sin svärson Adolf Fredrik. När hon dog ägde hon endast den fastigheten och ”Drakenskjöldska vreten” i Vestermarken, där hon hade 3 kor.

Köpmangatan i Eskilstuna någon gång mellan 1966 och 1973. Nr. 26-27 är den byggnaden som då var El-Byrån.

Samma byggnad 2014. Kvistarna har tillkommit senare. Foto: Esben Alfort.

Samma byggnad 2014. Kvistarna har tillkommit senare. Foto: Esben Alfort.

Hennes garderob uppgavs då så här:

 • 1 klädeskappa
 • 1 BomulsmorgonRock
 • 3 klädningar
 • 2 förkläden af Bomull
 • 2 Underkjortlar af d:o
 • 8 näsdukar
 • 3 halsdukar
 • 4 par gamla Bomulsstrumpor
 • 2 gamla hattar
 • 1 par kängor

 

Sven Almroths bouppteckning 1806. Notera att det var borgmästaren själv som förrättade bouppteckningen.

Anna Catharina Almroths bouppteckning 1836, kladd och renskrift underskriven av Adolf Fredrik Alfort.


Dopnotiser

Sven Jonas’ dop 1800. Vittnen: Hr Rådmannen Jonas Ekstrand, Professorn, Herr Doct. Nils Almroth, Prov. Medicus, Herr Doct. Olof Galleen, Ordningsmannen, Hr Anders Talléen, Fru M. C. Almroth, född Öberg, Fru Professorskan Almroth, f. Hagström, Fru Doctorinnan Galléen, f. Halenius, Demoiselle Brita Christ. Ekstrand. Eskilstuna Kloster församling.

Jonas Ekstrand var barnets morfar, Maria Catharina Almroth var barnets farmor, och Brita Christina Almroth var barnets moster. Nils Almroth var barnets farbror, en känd läkare icon-external-link.

Familjerna Hallenius och Galléen var bland de mest betydelsefulla i Eskilstuna. Det var Olof Galléen som grundade lasarettet där den blivande svärsonen Adolf Fredrik Alfort så småningom skulle komma att jobba.

Christina Wilhelminas dop 1802. Vittnen: Major Mechanicus Eric Nordwall, Rådmannen C. G. Alström, vice Prov. Medicus Axel Eman. Hedman, Ordningsm:s Talléns fru, född Gahn, Apothek:n Ekenbergs fru, född Liljemark, och Demoiselle Fridrica Nordwall. Eskilstuna Kloster församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Sven (1758-1788); Bagarges. Sv. Almroth (1785); Bagaren Sven Nilsson Almroth (1788); Bagaren/Bagar. Sven Almroth (1789-1790); Sven Almroth (1789-1800); Bagaren Sven Almrot Nilson (1793); Handelsman och Bagaren Swen Almrot Nilson (1796); Bagaren Hr Sven Almrot Nilson (1796); Rådmannen/Rådmann./Rådm. Sven/Sv. Almroth (1800-1828); Rådmannen Swen Almroth (1802-1809); Rådmannen/Rådman/Rådm. Almroth (1803-1812); Rådm. Almrot (1803-1804); afl. Rådmannen Sv. Almrot Nilsson (1803); Hr Rådman Almrot (1803); Rådmannen Sven Almrot (1806); Rådmannen och Bagaren Almroth (1829-1831); Rådm. och Bagar. Sven Almroth (1832-1835)
 •  icon-female namn (andras sttavsätt): Anna Caisa (1766); Jungfru Anna Catharina Ekstrand (1785-1788); Anna C. Ekstrand (1789-1798); A. Cath. Ekstrand (1799-1800); Fru Anna Catharina Ekstrand (1800-1802); Fr. Anna Cais. Ekstrand (1801-1804); Fru C. Almrot (1803); Fru Almroth (1803); Fru Anna Cajsa Ekstrand (1804-1808); Fru Anna Catarina Almrot född Ekstrand (1806); Anna Cathr. Ekstrand (1809-1819); Anna Cathrina (1809); Anna Cath. Ekstrand (1812-1835); Enkefru Anna Catharina Almroth (1817); Enkefru Almroth (1817); Anna Catharina/Cathar. Ekstrand (1819-1831); EnkeFru Anna Cath. Almroth (1835); Enkefru Rådmanskan Anna Catharina Almroth (1836)
 •  icon-male f. Eskilstuna Kloster 1758: v54891.b44.s76
 •  icon-female f. Eskilstuna Kloster 1766: v54891.b88.s163
 •  icon-user g. Eskilstuna Kloster 1788: v54892.b9.s11
 •  icon-male d. Eskilstuna Kloster 1803: v54892.b224.s445
 •  icon-female d. Eskilstuna Kloster 1835: v54896.b242.s239
 •  icon-male bou. Eskilstuna 1803: v147597a.b2960.s36
 •  icon-female bou. Eskilstuna 1836: v147605.b1730.s47
 •  icon-male husf. 1779-1803 Eskilstuna Kloster: v54743.b64(1779-1788); v54744.b13.s7(1789-1799); v54746.b13.s8(1799-1800); v54748.b15.s10(1801-1804)
 •  icon-female husf. 1779-1835 Eskilstuna Kloster: v54749.b17.s9(1804-1808); v54750.b17.s11(1809-1812); v54751.b24.s28(1812-1814); v54752.b70.s61(1814-1816); v54753.b67.s58(1817-1819); v54754.b65.s55(1819-1822); v54754.b172.s165(1822); v54755.b178.s164(1823-1825); v54756.b178.s166(1826-1828); v54757.b169.s163(1829-1831); v54758.b179.s165(1832-1835)
 •  icon-male mant. 1775-1776;1778;1784?;1786-1790 Eskilstuna: v487147.b2270(1786); v487147.b2290(1786); v487147.b2340(1787); v487147.b2370(1788); v487147.b2420(1788); v487147.b2490(1789); v487147.b2510(1789); v487147.b2550(1790)
 •  icon-male dopv. Eskilstuna: v54892.b52.s97(1785)
 •  icon-female dopv. Eskilstuna: v54892.b52.s97(1785)
 •  icon-male domb. v745385.b560(1803); v745385.b2280(1803); v745385.b2290(1803)
 •  icon-female domb. v745385.b480(1803); v745385.b2300(1803); v745385.b3090(1804)
 •  icon-male arv. v147591a.b1920(1759); v147596a.b620.s11(1793); v147596a.b1700.s33(1796); v147596a.b1790(1796); v147598a.b30.s1(1809)
 •  icon-female arv. v147591a.b1920(1759); v147598a.b30.s1(1809); v147600a.b3440.s59(1817)
 •  icon-user barn f. Eskilstuna Kloster: v54892.b189.s371(1800); v54892.b211.s415(1802)