Sålde alla sina ägodelar på auktion när mannen gick bort

Petter Lindell & Christina Lilljestielke


  Peter ”Petter” H. Lindell (1688/1693 – 1/12 1756)
  Helena Christina Ögnelods försläkt [1.2.11_mf]
  Kornett


  Christina Lilljestielke (1700 – 17/3 1778)
  Dotter till Erik Lilliestielke & Christina Palmer
icon-location-arrow  Dostarp, Nässjö, Småland
  4 barn


icon-certificate  Indirekta källor (Viss osäkerhet)
  13-06-2020


Petter Lindells namnteckning vid en rågångsbestämning på Dostarp 1750. Källa: Lantmäteriet.

Petter Lindell var kornett i kavalleriet. Vi vet tyvärr inte varifrån han kom eller vem som var hans föräldrar.

Han gifte sig med Christina Lilliestielke, men vi vet inte med säkerhet om han var pappa till dottern Anna Maria, som ibland kallades Lindell/Lindelia och ibland Liljestielke. Totalt hade de 4 barn.

 • 1.  icon-female  Anna Maria ”Maja” (Liljestielke) Lindell/Lindelia (15/10 1724 – 15/7 1805?)
  •  icon-user Jacob Abraham Ögenlodh  icon-play
 • 2.  icon-female  Anna Margareta ”Greta” Lindell/Lindelia (1733 – efter 1757)
 • 3.  icon-female  Brita Christina Lindell/Lindelia (d. efter 1757)
 • 4.  icon-male  Johannes ”Johan” Petter Lindell (d. efter 1757)

Vi vet tyvärr inte heller var barnet föddes. Christina och Petter tillbringade sina sista år på Lilliestielkska gården Dostarpicon-map-marker i Nässjö landsförsamling, men där verkar hon inte vara född.

När Petter dog 1756 påstods han vara 63 år gammal, dvs. född 1693, fast på husförhören medan han var i livet är han noterad som född 1688, så han var 68 år gammal.

Petter Lindells död 1756 Nässjö församling.

Cornetten herr Petter Lindell afled af swulnad och watusiuka på sitt 63 åhr och blef död d. 1. Dec., begrofs d. 7. många lyckans omskiften underkastad men ganska wäl beredd til döden.

Hans gångkläder omfattade 2 hattar, 1 galon, 4 rockar (1 blå med förgyllta knappar, 1 blå, 1 svart, 1 grå vadmal), 3 västar (1 blå, 1 röd, 1 svart), 2 par byxor (1 par blå), 1 blå sortute, 2 kappor (1 blå, 1 brun), 1 par stövlar, 1 härsvängare [jaktsvärd] med gehäng, 1 par kraghandskar, 1 värjegehäng, 2 patronkök, 1 par handskkragar, 1 cantin, 1½ alen blått vadmal, 2 par ullstrumpor (1 par grå, 1 par bruna), 1 litet schatull och 1 par skinnbyxor. 

Då änkan lämnas i skuld efter Petters bortgång, beslöt hon tillsammans med sina barn och svärsonen Jacob Abraham Ögenlodh att sälja alla sina ägodelar på Dostarp på en offentlig auktion och dela på arvet (Således med all Sämja och Kärlek dehlt). Sedan flyttade hon hem till dottern och svärsonen på Axstad i Högby församling, där hon tillbringade sin ålderdom till sin död 1778.


Vem var Christina Lilljestielke?

Lilliestielke-släkten härrör ursprungligen från rusthållet och kronoskattesäteriet Oltorpicon-map-marker i Dimbo församling i Västergötland och sedan Laggarp i Åsbo församling i Östergötland. Stamfadern Carl Abrahamsson som införskaffade det senare, adlades till en början med namnet Lillia, men då det redan fanns en Lillie-ätt i Åsbo-trakten, var han tvungen att 1634 byta adelsnamn till Lilliestielke.

Endast en son till stamfadern är känd, Bengt Lilliestielke, som ägde en lång rad fastigheter och levde på intäkterna från dessa: förutom Oltorp och Laggarp även bl.a. Yttersjöholm i Långaryds församling i Småland, Kollsholmen i Essunga församling i Västergötland (erhållen i hans första gifte), Sandsered och Brunn i Torestorps församling.

Christina hade kunnat vara en dotter till honom (han fick 27 barn med två hustrur) om han inte redan haft en dotter som också hette Christina, född samma år som Christina, men bevisligen död 1753, då Christina lika bevisligen ännu levde.

Dostarp är bästa ledtråden vi har för att hitta rätt gren av släkten, då vi vet att den hade ärvts av Bengt Lilliestielkes son, löjtnanten Bengt Lilliestielke, som dog 1710 utan son. Christina skulle sålunda t.ex. kunna vara en dotter till Bengts bror, kaptenen i Nils Strömbergs kompani av Skaraborgs regemente Erik Lilliestielke (f. 1682). Vi vet faktiskt att han hade en dotter med en okänd första hustru, och att denna dotter levde 1723 när han gifte om sig på Hårdeholm i Suntak församling, och det skulle sålunda mycket väl kunna vara Christina.


Petter Lindells bouppteckning 1757. Nässjö fösamling.

Auktionen efter Petter Lindells bortgång.


Forskningsdata

Alternativt var Christina inte född Lilljestielke utan hade gift sig till det namnet innan hon gifte sig med Petter Lindell. Det skulle även kunna förklara varför hennes dotter ibland omtalades som Anna Maria Liljestielke. Det är emellertid svårt att tänka sig vem hon skulle kunnat vara gift med och fått ett barn med 1724. Mer sannolikt är kanske att adelsnamnet användes ibland därför att det helt enkelt var finare så; på så sätt visade man att hon hade adligt ursprung. Tolkningen att det var Erik som var hennes pappa, tycks mycket sannolik.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Corneten Wälädle Hr Petter Lindell (1750-1757); Hr Corneten Lindel (1750); Cornetten Hr Petter Lindell (1756); Hr Cornett Lindell (1778)
 •  icon-female namnteckning: Christina Lilljestielke (1757)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Wälborna Christina Lilliestielk (1750); Enkefrun Fru Christina Lilljestielke (1757); Wälborna Fru Christina Lilljestielke (1757); Änkefru Christina Maria Liljestjelke (1778); Cornäskan Christina Lilljestielk (1778); Fru Cornetskan Lindell, född Liljestjelke (1778)
 •  icon-male d. Nässjö 1756: v35864.b66.s125 (swulnad och watusiuka)
 •  icon-female d. Högby 1778: v37972.b170.s501 (pleuresie och werk)
 •  icon-male bou. Nässjö 1757: v77824.b141.s271
 •  icon-female bou. Högby 1778: v76678.b249.s489
 •  icon-male husf. 1750-1756 Nässjö: v21333.b26.s37(1750?-1753); v21333.b79.s143(1754-1756)
 •  icon-female husf. 1750-1756
 •  icon-user lantm. Dostarp 1750; Dostarp 1750