Berömvärt driftig och omtänksam, men förföljd av döden

Adolf Andersson & Anna Sofia Johansdotter + Mathilda Johansdotter


  Adolf Fredric Andersson (Hector) (28/2 1822 – 23/2 1863)
  I-grenen [1.1.7.9.2]
  Son till Magdalena Edman & Anders Hector
  Moen livgrenadjärtorp, Ullevi Mg., Järstad, Östergötland
  Skjutsentreprenör; arrendator, kvarnägare, mjölnare, frälseägare


  1. Anna Sofia Johansdotter/Jonsdotter (20/10 1826 – 3/9 1858) (g. 1/4 1849 i Allhelgona)
icon-location-arrow  Norrö, Heda, Östergötland
  Minst 4 barn


  2. Mathilda Fredrika Johansdotter/Jonsdotter (13/1 1829 – efter 1869) (g. 1859 i Mjölby)
icon-location-arrow  Norrö, Heda, Östergötland
  2 barn


  Primärkällor
  29-10-2023


Adolf föds i livgrenadjärtorpet Moen under granngårdarna Ullevi Mellangård och Källgårdicon-map-marker i Järstad församling som son till livgrenadjären Anders Hector och hans hustru Magdalena Edman. Pappan dör emellertid i lungsoten när Adolf är 4 år gammal, och växer sålunda upp under mycket fattiga och svåra förhållanden.

Ullevi Källgård med Mellanggården strax bakom. Källa: Google.

1840-1841 tjänar han på granngården Ullevi Domaregård, och året efter på Ullevi Öster Norrgård, som också är en granne över fältet. Kanske vill han vara nära sin mamma för att kunna hjälpa henne, för när hon dör 1856 berättar prästen för oss att hennes två söner med berömwärd omsorg wårdat henne på ålderdomen, och att hon då varit sjuklig i många år.

Magdalena Edmans död 1856. Järstad församling.

1842 flyttar han till Skänninge, där han blir skjutsrättare, senare kallat skjutsentreprenör. Han hyr in sig i gården nr. 51&52. Två år senare flyttar även storebror Gustaf Hector in och lär sig yrket av honom.

Hittills har de båda bröderna kallat sig Hector i efternamn, men när Adolf gifter sig 1849 så lägger de av någon anledning båda ifrån sig efternamnet och börjar kalla sig Andersson i stället. Man kan ju undra varför.

Bruden är rusthållardottern Anna Sofia Johansdotter, dotter till Jonas Ericsson och Johanna Larsdotter från Norrö boställe i Heda, men senast boende på styvfaderns gård Follinge Utjord i Allhelgona församling, där de gifter sig.

Adolf Fredric Andersson & Anna Sofia Jonsdotters vigsel 1849. Allhelgona församling.

Nygifta paret skaffar nu eget hem i gård nr. 32. Brodern öppnar egen skjutsentreprenad.

Paret får minst 4 barn i Skänninge.

 • 1.  icon-male Johan Albert Andersson (23/2 1850 – efter 1869)
 • 2.  icon-male Karl Gustaf Philip Adolfsson (1/5 1852 – efter 1869)
 • 3.  icon-male Frans Oskar (19/9 1855 – efter 1869)
 • 4.  icon-female Adolfina Maria (25/3 1858 – efter 1867)

När första barnet döps i Mjölby kyrka 1850 är hela familjen samlad som vittnen: Anna Sofias mamma, styvfar, lillasystern Mathilda Fredrika Johansdotter och Adolfs storebror Gustaf. Mathilda Fredrika stannar till och med kvar som piga på gården.

Kanske går inte verksamheten tillräckligt bra, för 1853 flyttar de till Mjölby, där de till en början arrenderar Kattkällan Utjord (numera fågelkvarteret i Mjölby). Lillasystern följer med dem dit och bor kvar som piga.

Från 1855 arrenderar de i stället Stuverums kvarn icon-external-link söder om bron i Mjölby, där de sålunda blir mjölnare. 1857 byter de till kvarnen på Gravgårdicon-map-marker (numera Capio), kanske den mest centralt belägna gård i Mjölby, som ägs av baron Ehrenstierna.

1858 sjuknar Anna Sofia in i rödsot. Hon överlever själva sjukdomen, men drabbas sedan av en feber, som tar livet av henne, 31 år gammal.

Adolf står dock inte helt ensam med sina fyra barn, för lillasyster Mathilda Fredrika är fortfarande där och hjälper till. Snart efter gifter de sig.

Mathilda Fredrikas namnteckning när Adolf dött 1863.

Märkligt nog är deras vigsel inte registrerad i Mjölby.

Adolf måste har klarat sig bra som mjölnare, för 19/3 1861 köper de frälsehemmanet Grönlund, som är ett halvt mantal av Norra Berga Mellangård i Mjölby, och dessutom tullmjölkvarnen Hålan. De blir sålunda både frälsehemmansägare och kvarnägare på samma dag. Ändå arrenderar de fortfarande Mjölby Gravgård, och de lägger dessutom till prästgården i arrende, så de har fullt upp.

De hinner få 2 barn ihop.

 • 5.  icon-female Sophia Mathilda (18/5 1861 – efter 1869)
 • 6.  icon-male Adolf Fredrik (2/9 1863 – efter 1869)

Första barnet uppkallas efter de båda systrarna Anna Sofia och Mathilda Fredrika, medan andra barnet uppkallas efter Adolf själv. Det blir nämligen inget långt äktenskap, utan Adolf dör tragiskt när Mathilda är nygravid. Diagnosen är rheumatisk feber.

Resten av familjen hyr då in sig på V. Eldslösa Norrgård.

Den omfattande bouppteckningen som görs efter Adolf bekräftar känslan att han verkar ha lyckats ganska bra trotts den svår början. De är faktiskt ganska förmögna. Han har bl.a. ett guldur, två cylinderur och en snusdosa med silverbeslag, och gott om möbler. På Gravgård har de 6 hästar, 5 kor, 2 suggor, 12 grisar och 2 galtar, och på Grönlund ytterligare 1 par oxar och 9 kor. Dessutom har de vid Prästgården 1 par oxar, 1 ko, 4 kvigor, 2 tjurar, 2 får med 4 lam och 1 fåra.


Adolph Fredric Anderssons bouppteckning 1863.


Dopnotiser

Johan Alberts dop 1850. Vittnen: Brukaren Erik Johansson och Hust. Johanna Larsdotter i Nygård och Dottren Fredrika Mathilda i Follinge Nygård o Entrepr. Gustaf Andersson. Skänninge församling.

Carl Gustaf Philips dop 1852. Vittnen: Arrendatorn Gustaf Swensson och Hust. Maja Johansdotter i Follinge, Gästgifvaren Fred. Dahlberg i Staden och pig. Hedda Mar. Östfellt ibm n:o 53. Skänninge församling.

Frans Oskars dop 1855. Vittnen: Barnmorskan Cassel och Färgaren A. Sundelius båda fr. Skeninge, Frälseeg. Gustaf Petersson och Jungfru Hedda Petersson från Mjölby Kanikeg. Mjölby församling.

Adolfina Marias dop 1858. Vittnen: Gårdseg. Niklas Jonsson med hustru fr. Skeninge, Organistdott:r Carolina Larsson och Mjöln.sonen Frans Petersson från Mjölby. Mjölby församling.

Sophia Mathildas dop 1861. Vittnen: Orgeln. A. Chr. Larsson med hustru och dotter Carolina Larsson samt v. Commissarien Er. Jansson. Mjölby församling.

Adolf Fredriks dop 1863. Vittnen: Prostinnan Hedda Ryberg fr. Mjölby Prg., Demois. Selma Ryberg ibm. Mjölby församling.


Forskningsdata

Anna Sofia uppträder hela livet med fel födelsesdatum.

 •  icon-male Namn (andras stavsätt): Adolph Fredric (1822-1840); Dr. Adolf Fredric Hector (1840); Dr. Adolf Fredr. Hector (1840-1842); SkjutsRättaren Adolph Fredr. Hector (1842-1844); SkjutsRättaren Adolph Fr. Hector (1845-1849); Adolf Fredr. Andersson (1849); SkjutsRättaren Adolph Fr. Andersson (1849-1850); SkjutsEntreprenören Adolf Fredrik Andersson (1850); SkjutsEntreprenören Adolph Fr. Andersson (1850-1853); Arrendator Adolf Fredr. Andersson (1853-1859); Arrend. Adolf Andersson (1858); Arr. Adolf Fr. Andersson (1860); Frelseeg. Adolf Fr. Andersson (1861); Afl. Frelseeg. A. Fred. Andersson (1863); aflidne Qvarn- och Frälsehemmansegaren Adolf Fredrik Andersson (1863)
 •  icon-female Namn (andras stavsätt): Anna Sofia Jonsdotter/Jonsdr (1849-1858); Anna Sophia Jonsdotter/Jonsdr (1850-1858)
 •  icon-female Namnteckning: Mathilda Fredrika Johansdotter (1863)
 •  icon-female Namn (andras stavsätt): Math. Fredr. Jonsdr (1855-1859); Mathilda Fr. Jonsdr (1860); Math. Fredrika Jonsdr (1861); Mathilda Fredrika Jonsdr (1861-1863); Mathilda Jonsdr (1863); Enkan Mathilda Fredrika Johansdotter (1863)
 •  icon-male f. Järstad 1822: v38061.b208.s407
 •  icon-female f. Heda 1826: v37650.b189.s377
 •  icon-female f. Heda 1829: v37650.b195.s389
 •  icon-user g. Allhelgona 1849: v36799.b82.s361
 •  icon-male d. Mjölby 1863: v39111.b57.s105
 •  icon-female d. Mjölby 1858: v39109.b172.s335
 •  icon-male bou. Mjölby 1863: v77405.b514.s1021
 •  icon-male husf. 1822-1863 Järstad: v26159.b46.s79(1822-1825); v26160.b57.s102(1826-1831); v26161.b36.s61(1832-1836); v26161.b117.s223(1836-1840); v26161.b96.s181(1840); v26162.b12.s11(1840-1841); v26162.b17.s21(1841-1842); Skänninge: v29086.b79.s141(1842-1844); v29088.b49.s85(1845-1849); v29090.b52.s89(1850-1853); Mjölby: v27453.b92.s79(1853-1855); v27458.b76.s69(1855-1857); v27458.b85.s78(1857-1859); v27458.b173.s168(1860); v27461.b82.s77(1861-1863)
 •  icon-female husf. 1826-1830;1847-1860 Heda: v25854.b250.s489(1826-1830); Allhelgona: v24011.b47.s33(1847-1849)
 •  icon-female husf. 1829-1830;1847-1849;1860-1863 Heda: v25854.b250.s489(1829-1830); Allhelgona: v24011.b47.s33(1847-1849); Mjölby: v27460.b134.s126(1863-1869)
 •  icon-user barn f. Skänninge: v40306.b33.s63(1850); v40306.b44.s85(1852); Mjölby: v39109.b88.s171(1855); v39109.b95.s185(1858); v39111.b8.s9(1861); v39111.b14.s21(1863)