Gifte sig två gånger med en Ingebor på midsommardagen

Hans Pehrsson & Ingebor Börjesdotter + Ingebor Olufsdotter


icon-male  Hans Pehrsson (1674 – 15/6 1740)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fmff]
icon-home  Son till Pehr Justsson & Kirstin Hansdotter
icon-location-arrow  Kyrkbyn, Lyse, Bohuslän
icon-wrench  Nämndeman


icon-user  1. Ingebor Börjesdotter (1685 – 30/11 1716) (g. 24/6 1704)
icon-location-arrow  Norra Hammar, Lyse, Bohuslän
icon-play  4 barn


icon-user  2. Ingebor Olufsdotter (f. 1702?) (g. 24/6 1717 i Lyse)
icon-home  Dotter till Oluf Björnsson & Guru Alfsdotter
icon-location-arrow  Skal, Lyse, Bohuslän
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  19-07-2023


Hans Pehrsson föds i Kyrkbynicon-map-marker i Lyse församling utanför Lysekil som son till Pehr Justsson. Han växer dock upp på Slätteneicon-map-marker, en gård som då legat öde sedan kriget med Danmark (notera att det inte är frågan om Slättene Ödegård, än idag kallad Ödegården, utan Slättene själv, som också var ödegård). Pappan hade tagit sig an uppgiften att återuppbygga gården och bruka jorden igen mot några års skattefrihet. Han var bland de första i församlingen som gjorde detta. Familjen nämns mycket sällan i domböckerna, så det var nog fredligt folk som inte lade sig så mycket i vad grannarna gjorde. Dessutom hade de nog fullt upp med att arbeta på gården.

Hans är 30 år gammal när han på midsommardagen 24/6 1704 gifter sig med 19-åriga Ingebor Börjesdotter. Hon är dotter till Börje på Norra Hammaricon-map-marker (Norrhamre) vid Staleberget.

Hans Pehrsson & Ingebor Börjesdotters vigsel 1704: Joh. Baptj. dag blef copulerat Hans Pärsson och Ingebor Börjesdotter af Norhamre, pigebrud Var prydat med Crona. Lyse församling.

Paret bosätter sig på Norrra Hammar och tar över gården efter svärfar Börje, som bor kvar på gården.

Bergsknallen som har gett Norra Hammar sitt namn, sedd från baksidan. Källa: Google.

Hans och Ingebor får 4 barn på Norra Hammar, varav endast en överlever till vuxen ålder. Vi vet att dottern Kiersti dör av barnkoppor; dödsorsaken för de övriga är inte uppgiven.

 • 1.  icon-male Engelbret Hansson (27/5 1706 – 30/11 1716) icon-times
 • 2.  icon-female Maren Hansdotter (6/6 1709 – 1/5 1710) icon-times
 • 3.  icon-male Lars Hansson (16/7 1711 – efter 1729)
 • 4.  icon-female Kiersti Hansdotter (12/9 1714 – 15/8 1725) icon-times

När de får första barnet är länsman Alf Reersson Gren och hans dotter Guru från Berga dopvittne, så de umgicks betydelsefulla människor, och förmodligen var även Hans redan då en högt respekterad man. Svärfar Börje var också en av församlingens viktigaste personer, något som bland annat visar sig genom att han satt på främsta bänken i kyrkan.

1721 blir Hans nämndeman, ett yrke som han behåller livet ut.


1711 anfaller en dansk-norsk armé Bohuslän för att försöka återvinna länet. Anfallet misslyckas, men armén måste bespisas, och när de passerer Lyse församling så kräver de s.k. gärd av invånarna. Hans tvingas betala en halv oxe till norrmännen på vägnar av sin pappas hemman Slättene. Han lämnar i praktiken en hel oxe; avtalet är att den andra halvan är betalning för grannen i Hannevik. När fienden väl har lämnat trakten igen så tycker emellertid inte folket i Hannevik att de egentligen behöver betala någonting – det var ju inte till dem som fienden kom med sina fordringar, så det får vara Hans problem. Häradsrätten tycker dock annorlunda, så 1719 tvingas de betala skulden. Det visar sig nämligen att änkan i Hannevik själv följde med när oxen skulle lämnas till fienden på avtalad plats.

Hans Pehrsson i NorHambre berättar, at han år 1711 måst utgiöra till fienden de norske då dhe woro i landet anfalldne, en oxe i gierd för Slettne och Hanewijk Twänne halfwa hem:n, som åboerne på bem:te twänne halfwa låfwat honom igen betahla, hafwandes Slettenähs åboer Pher Justsson betalt honom dhen halfwa parten med fyra Rdr M:t. Men Hanewijkz åboer Enkian Sigrin Erikzdotter med hennes Sohn Erik Hansson wehla sig intet till någon betallning beqwämmas (…)

1716 ärver Hans pantet på en stor del av skattehemmanet och rusthållet Djupedal, därför att ägaren Anders Alfsson, som är gift med Hans syster Elin, sedan 20 år varit skyldig sin svärfar pengar. Han var nämligen otrogen och dömdes till böter för enkelt hor, och då fick svärfar betala böterna… Det är oklart hur stor del av Djupedal det är frågan om, men det rörde sig totalt om 9 öresbol jord (av kanske uppskattningsvis 24 öresbol Djupedal), värda 110 daler silvermynt. 1721 vill Anders son inlösa den pantade jorden. Hans har inget emot att ge ifrån sig den om han återfår pantesumman, så det är fritt fram för sonen. Han har emellertid än så länge inte råd, men han hoppas kunna återköpa marken i framtiden.

Hans i Hambre förklarar sig lijka nögd wara om han skall behålla denne PanteJorden eller icke, allenast han får Panteskillingen åter, Hans Andersson åter bekienner sig wäll nu oförmögen att kunna återställa sin mohrbroder Hans i Hambre så många Penningar

Lysetrakten 1858. Källa: Lantmäteriet.


I november 1716 dör plötsligt Ingebor, endast 31 år gammal. Hon begravs samma dag som 10-årige sonen Engelbret. Hans står nu ensam med de två kvarlevande barnen, men han löser det genom att ett halvår senare gifta om sig på midsommardagen. Hans nya hustru är Ingebor Olufsdotter från Skal bredvid kyrkan, vars föräldrar lär ha varit nämndemannen Oluf Björnsson och hans hustru Guru Alfsdotter, hon som var dotter till länsmannen Alf Reersson Gren och som var dopvittne vid hans första barns dop. Hans har sålunda två gånger i livet gift sig med en Ingebor på midsommardagen. Hans nya Ingebor kan vara född så sent som runt 1701, så det verkar ha varit stor åldersskillnad.

Hans Pehrsson & Ingebor Olufsdotters vigsel 1717: 24 Junij blef Hans Pärsson i Norhamre Copulerad med pigan Ingebor Olssdotter ifrån Skall. War prydat med Crona. Lyse församling.

Åtminstone från 1720 är Ingebor ständigt sjuk och sängliggande, faktiskt resten av livet. Frågan är ju då om det har samband med första barnafödandet det året, eller om det tvärt om är så att hennes sjukdom var anledningen till att de inte fått barn tidigare. 1722 är hon dopvittne på Skal för vad som förmodligen är hennes brors oäkta barn. Hon tituleras då hustru Ingebor Olufzd:r i Skahl, så frågan är om hon tillbringade en del av tiden på sin hemgård, antingen på grund av sjukdom eller barnafödande, eller om det endast var för att hon var släkt och ursprungligen kom från gården som hon omtalades så. Hon bodde i alla fall officiellt på Norra Hammar med sin man.

De får 5 barn på Norra Hammar, varav tre överlever. Yngsta dottern drabbas också hon av barnkoppor.

 • 5.  icon-female Ingebor (26/2 1720 – 20/4 1720) icon-times
 • 6.  icon-male Albrecht Hammarström (21/1 1723 – 19/1 1781)
  •  icon-user Christina Berntsson icon-play
 • 7.  icon-male Pär Hansson (1/12 1725 – 17/5 1755)
  •  icon-user Mätta Andersdotter
 • 8.  icon-female Ingebor (23/10 1728 – 15/8 1731) icon-times
 • 9.  icon-male Oluf Hansson (30/4 1734 – efter 1759)
  •  icon-user Catharina Persdotter

1729 får sonen Lars av första äktenskapet köpa södergården Sörhamre, trots att han fortfarande är omyndig.


Trots att hustrun under flera årtionden beskrivits som bräcklig, så är det ändå den något äldre Hans som går bort först 1740, 66 år gammal. Han dör af en häftig Siukdom igenom Rygen och magen.

Ingebor gifter om sig året efter med den unge dragonen Tohl Strandberg från Lassehaga, som faktiskt föddes samma år som hon gift sig första gången (1717). Bruden uppges vid bröllopet vara prydd med mössa, i motsatts till brudkrona som hon burit vid sitt första bröllop. Även Tohl dör 1751, endast 39 år gammal.

Det är sonen Pär som ärver Norra Hamra när han gifter sig 1754, fast året efter dör även han, så gården ärvs av yngste sonen Oluf, som fortfarande är ogift och endast 21 år gammal. Storebror Albrecht har under tiden blivit en framgångsrik skrivare och har flyttat hemifrån. Han ska så småningom bli en av de högst respekterade borgarna i Uddevalla – stadens vågmästare.

Albrecht Hammarström i mantalsrullan 1752. Lyse församling.


Dopnotiser

Engelbrets dop 1706. Vittnen: Ahlf Rersson, Olof Andersson, Hans Rasmusson, Berj(?) Ahlfzdotter. Lyse församling.

Marens dop 1709. Vittnen: Guru i Skar, Maren i Asbäck, Crestoffer i Lyke, Anders i Norkilla, Borje Diupedal, Anders Gunnas(?). Lyse församling.

Lars dop 1711. Vittnen: Guru i Skar, Maren i Lyke, Peder i Asbäck, Lars i Skar. Lyse församling.

Kierstis dop 1714. Vittnen: Guro i Skar, Chrestens i Slettna, Siri Fiskebäck och Johanna. Lyse församling.

Ingebors dop 1720. Vittnen: Hustru Crestens i Beria, lentzman Jön Calsson, Hans i Bua, Pehr i Skal, Olluf Nilsson och Anders Nilsson i Hägevall. Lyse församling.

Albrechts dop 1723. Vittnen: Madame Johanna Ma[?] Filman, Jungfru Johanna Filman, Ländzmannen Jöns Carlsson, Engelbret i Bufwa, (?) (?) i Norrkihla, hustru Börta i Skahl. Lyse församling.

Pärs dop 1725. Vittnen: Hustru Chrestens uti Bärgia, Reull i Torgierstad, Olluf Nilsson i Hägwall, Pehr i Bärgia, hust. Wallbor i Hambre, Dito p. Ragnilla. Lyse församling.

Ingebors dop 1728. Vittnen: hust. Börta i Norkila och pigan Märta der sammestedz, Pehr i Torgierstad, Pehr i Skal, Alf i Hambre, Reulf och Nils i Bua, hust. Barbro på Stolla(?). Lyse församling.

Olufs dop 1734. Vittnen: hust. Maren i Skahll hölt fram barnet, Pehr i Bärgia, Anders Olsson, Simon och drengen Ola i Hägwall, Biörn i Stora Berg, Pigan Märta i Norkila, Pig. Sigrid i Stokwik. Lyse församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Hans Pehrson (1728, avskr)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Hans Pärsson (1704-1725); Hans (1705-1731); Hans Pehrsson (1706-1734); Hans Päderson (1709-1711); Hans Phersson (1719); Hans Nembdeman (1721-1731); Nämpndemannen Hans Persson (1721); Hans Persson (1725-1734); Nämndemannen Hans Pährsson (1729); Hans Pärss. (1733); nemdeman Hans Pehrsson (1740)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Ingebor Börjesdotter (1704-1714); Ingebor Börgiesdotter (1706); Ingebor (1708); Ingebor Berjesdotter (1709); Ingebor Böriesdotter (1716)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Ingebor (1715-1746); pigan Ingebor Olssdotter (1717); Ingebor Ollufzdotter (1720-1728); Ingebor Olufzd:r (1722); Ingeborg Ollufszdotter (1734); Ingebor Olufzdoter (1741); E:n Ingebor (1742)
 •  icon-user g. Lyse 1704: v681.b74.s235
 •  icon-user g. Lyse 1717: v681.b79.s245
 •  icon-user g. Lyse 1741: v682a.b380
 •  icon-male d. Lyse 1740: v682a.b360 (häftig Siukdom igenom Rygen och magen)
 •  icon-female d. Lyse 1716: v681.b62.s145
 •  icon-male d. Lyse 1751: v682a.b680 (slag)
 •  icon-male mant. 1705-1734 Norra Hammar: v224194.b860.s72(1705); v224195.b690.s62(1708); v224196.b730.s59(1709); v224198.b700.s57(1715); v224199.b290.s22(1716); v224200.b690.s56(1718); v902761.b3380.s519(1719); v224201.b680.s54(1719); v224202.b700.s56(1720); v224203.b680.s54(1721); v224204.b670.s53(1722); v902762.b3400.s459(1723); v224205.b790.s65(1723); v902762.b3820.s501(1724); v224206.b1030.s89(1724); v902763.b2270.s331(1725); v224207.b1210.s107(1725); v902764a.b2300.s341(1726); v224208.b1200.s107(1726); v902765a.b2750.s417(1727); v224209.b2140.s202(1727); v902766b.b2250.s342(1728); v224210.b1580.s145(1728); v902767.b2400.s378(1729); v224211.b880.s74(1729); v902768b.b2500.s349(1730); v224212.b2010.s186(1730); v902769.b2740.s385(1731); v224213.b2010.s786(1731); v224214.b2290.s1059(1733); v224215.b990.s972(1734)
 •  icon-female mant. 1715-1752 Skal: v224198.b700.s57(1715); v224199.b290.s22(1716); Norra Hammar: v224217a.b380.s25(1742); v55a.b350.s32(1748); v224218.b430.s34(1752)
 •  icon-male dopv. v681.b7.s5(1704); v681.b9.s9(1705); v681.b13.s17(1708)
 •  icon-female dopv. v681.b12.s15(1708); v681.b13.s17(1708); v681.b13.s17(1708); v681.b15.s21(1709)
 •  icon-female dopv. v681.b35.s61(1722); v681.b38.s67(1723×3); v681.b37.s65(1723); v681.b40.s71(1724); v681.b42.s75(1726×3); v681.b43.s77(1727×2); v681.b45.s81(1728×2); v681.b47.s85(1728); v682a.b320(1739); v682a.b540(1746)
 •  icon-male domb. v550883.b300(1712); v550884a.b19f(1716); v550884a.b20.s3(1716 x2); v550884a.b41(1716); v550884a.b61(1716 x3); v550884a.b249f(1719); v550885.b1260(1721); v550885.b1620(1721); v550890.b240.s43(1729); v550890.b310.s57(1729)
 •  icon-user barn f. Lyse: v681.b10.s11(1706); v681.b15.s21(1709); v681.b18.s27(1711); v681.b24.s39(1714); v681.b31.s53(1720); v681.b37.s65(1723); v681.b41.s73(1725); v681.b47.s85(1728); v682a.b190(1734)
 •  icon-user barn d. Lyse: v681.b62.s145(1716); v681.b55.s131(1710); v681.b69.s159(1725); v681.b67.s155(1720); v682a.b780(1755)