Skräddarsonen

Arfwid Jönsson & Kerstin


icon-male  Arfwid ”Arfwe” Jönsson (före 1650 – efter 1708)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mfff.fmf]
icon-home  Son till Jöns Pährsson Skräddare & Karin
icon-location-arrow  N. Hyltan Sg., Säby, Småland
icon-wrench  Bonde


icon-user  Kerstin (före 1655 – efter 1708) (g. 19/10 1673 i Säby)
icon-location-arrow  Uddesbo, Säby, Småland
icon-play  Minst 8 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  25-09-2023


Arfwid växer upp i N. Hyltan Sg. i Säby församling som son till Jöns Pährsson Skräddare och hans hustru Karin. Antagligen jobbade pappan som skräddare förutom att sköta gården, fast tillnamnet är endast känt från en enstaka källa. Arfwid är förmodligen född i slutet på 1640-talet; tyvärr saknas kyrkböcker från den tiden. Det som vi vet är att han blir dräng hemma på gården 1666.

1673 gifter han sig med pigan Kerstin från Uddesbo, som flyttar in hos dem.

Arfwid Jönsson & Cherstins vigsel 1673. Säby församling.

Till en början bor de i lilla Hyltestugan, men 1690 dör Arfwids pappa, och då får de ta över hela gården. 1702 blir även hans bror Pär brukare på gården, medan en tredje bror Håkon är dräng hos Pär.

Arfwid och Cherstin får åtminstone 8 barn i N. Hyltan, fast många dör som små.

 • 1.  icon-female Karin Arfwedzdotter (28/2 1675 – 20/1 1678) icon-times
 • 2.  icon-female Ingeborg Arfwedzdotter (20/12 1677 – 27/11 1692) icon-times
 • 3.  icon-female Kerstin Arfwedzdotter (16/1 1681 – 27/11 1692) icon-times
 • 4.  icon-question (dödfödd) (30/1 1684) icon-times
 • 5.  icon-female Karin Arfwedsdotter (21/6 1685 – efter 1721)
 • 6.  icon-male Christiern Arfwedsson (13/3 1687 – 17/3 1688) icon-times
 • 7.  icon-female Elin Arfwedsdotter (6/2 1689 – efter 1708)
  •  icon-user Per Jönsson
 • 8.  icon-female Ingrid Arvidsdotter (30/3 1695 – efter 1755)
  •  icon-user Per Mårtensson icon-play

Systrarna Ingeborg och Kerstin dör samma dag av en fruktansvärd smitta som givit dem svullnader över hela kroppen, troligtvis koppor, som var mycket vanliga under just 1690-talet. De var 16 och 13 år gamla när de dog. När dottern Ingrid föds 1695 är hon mycket svag och måste döpas hemma, men hon överlever som en av de enda. Arfwids syster Karin är bland dopvittnena.

1708 gifter sig dottern Elin med Per Jönsson, som själv tycks vara uppvuxen på gården (Det är väl knappast hennes egen farbror det frågan om, för namnet var mycket vanligt). Arfwid och Kerstin lämnar då över gården till dem och flyttar till okänd plats.


Dopnotiser

Karins dop 1675. Vittnen: Oluf Håkansson, Jönsi Hårkrankrÿ, h:u Sara Sal. Pastoris, Kerstin och Ingred Jönses i Hÿlte. Säby församling.

Ingeborgs dop 1677. Vittnen: Jon i Källarÿ, Nils i Ängarö, h:u Marit Nilses i Magesiö, Karin Jönsd. i Hÿlte, Ingred Persd. i Vddesbo. Säby församling.

Kerstins dop 1681. Vittnen: Pär Nilsson i Bänarp, Thore i Bakarmålen, h:u Karin Jönses i Hÿlte, pijga Elin Pärsd. i Vddesbo. Säby församling.

Dödfödd 1687. Säby församling.

Karins dop 1685. Säby församling.

Christierns dop 1689. Vittnen: Corpral Jöns Persson i Hallingstorp, Lars ib:m, hust. Ingiel Gevaldierns i Hielmsåhs, Pigan Gunnel i Hÿltan. Säby församling.

Elins dop 1689. Vittnen: Hr Inspectoren Nils Jacobsson i Gripenberg, drängen Jon Samuelsson i Rummanääs, drängen Måns Jonsson i Källerÿ, hustru Elin Jons i Källerÿ, Piga Elin Jönsdotter i Tookarp, och Pigan Segred Swänsdr ifrån Trähörna Sockn, men i Tiänst hos Arfwed i Hÿlte. Säby församling.

Ingrids dop 1695. Vittnen: Lieutn. Pijhlman, Anders i Bakaremåhlen, Per Jönsson i Hÿlte, hust. Maria Hahl, Pigorna Ingebor i Hÿlte, Enkians dotter Karin ibid. Säby församling.

Något har blivit fel med denna notis, för Fiärde dag Påska föll det året d. 21/4, men enligt notisen döptes barnet d. 30/3. Det var nog snarare tvärtom.


Forskningsdata

Märkligt nog finns en dotter Ingeborg uttryckligen registrerad på gården 1690; antagligen var det i stället Arfwids mammas dotter som det var frågan om, fast ingen sådan är känd med namnet Ingeborg. Det är dock inte helt enkelt att hitta information om Arfwids syskon, då det fattas kyrkböcker från tiden då han föddes.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): dr. Arwed (1666); Arfwed (1667-1703); Arfued (1668); Arfwedh (1669-1707); dr. Arfwe (1670); dr. Arfwedh (1671-1673); dr. Arfvedh (1672); Arfwidh (1673-1705); Erfwedh (1676); Arfve (1679); Arwid (1684); Arfwe (1685-1693); Arfwid (1692); Arwed (1695)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Cherstin (1673); Kerstin (1682-1693)
 •  icon-user g. Säby 1673: v36238.b71.s135
 •  icon-male mant. 1666-1708 N. Hyltan: v843404.b470.s117(1666); v843405.b430.s313(1667); v843406.b450.s158(1668); v843407.b530.s206(1669); v843408.b630.s452(1670); v843409.b790.s1729(1671); v843410.b810.s58(1672); v843411.b1000.s98(1673); v843412a.b830.s61(1674); v843413.b780.s131(1675); v843414.b540.s86(1676); v843415.b550.s86(1677); v843416.b420.s62(1678); v843417.b540.s88(1679); v843418.b640.s114(1681); v843419.b550.s645(1682); v843420.b690.s741(1683); v843421.b710.s675(1684); v843422.b780.s777(1685); v400791.b5570.s1105(1687); v843423.b760.s409(1688); v400795a.b2680.s519(1689); v400796a.b2690.s481(1690); v400797a.b12060.s1525(1691); v400798b.b640.s640(1692); v400799.b400.s56(1693); v400800.b1990.s207(1694); v400801.b550.s54(1695); v400802a.b590.s55(1696); v400803.b9560.s1076(1697); v400804.b3520.s407(1698); v400806.b11170.s1138(1699); v843424.b1910.s1470(1700); v843426.b1460.s476(1702); v843427a.b1850.s1298(1703); v843428a.b2480.s1454(1704); v843429a.b1260.s1672(1705); v843430a.b420.s538(1706); v843431a.b1090.s459(1707); v843432.b2200.s1182(1708)
 •  icon-female mant. 1674-1708
 •  icon-male dopv. Säby: v36238.b81.s155(1678); v36238.b82.s157(1679); v36238.b83.s159(1680); v36238.b84.s161(1680); v36238.b155.s303(1692)
 •  icon-female dopv. Säby: ?v36238.b86.s165(1682); v36238.b167.s327(1693)
 •  icon-user barn f. Säby: v36238.b76.s145(1675); v36238.b80.s153(1677); v36238.b84.s161(1681); v36238.b90.s173(1684); v36238.b92.s177(1685); v36238.b101.s195(1687); v36238.b119.s231(1689); v36239.b7.s4(1695)
 •  icon-user barn d. Säby: v36238.b80.s153(1678); v36238.b91.s175(1684); v36238.b228.s447(1692×2)