Dahlin & Lindahl

Christina Wetterström & Peter Dahlin + Anders Lindahl


icon-female  Christina ”Stina” Wetterström  (7/6 1746 – 1/3 1815)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [W:2.2.3]
icon-home  Dotter till Gustaf Wetterström & Elisabet Stråhle af Sjöared


icon-user  1. Peter ”Petter/Pehr” Samuel Dahlin  (sep. 1728 – 21/1 1799) (g. 13/10 1761 i Malexander)
icon-wrench  Sergeant, volontär vid Östgöta Regementet til Fot; fogde, befallningsman
icon-stop  Inga barn


icon-user  2. Anders Jolsson Lindahl  (12/1 1745 – 15/7 1835) (g. 9/3 1775 i Malexander)
icon-wrench  Kronoskogvaktare
icon-play  4 barn


icon-certificate  Primära källor
icon-check  26-02-2020


Christina växer upp på Bjärhult i Malexander. Hon gifter sig två gånger; första gången med Monsieur Peter Samuel Dahlin. Han betecknas som fogde och befallningsman 1757-1759, men tydligen går hans ekonomi dåligt, så han är tvungen att jobba som dräng under alla dessa år, till en början på Aspenäs, men från januari 1760 på Bjärhult, där han träffar Christina. Om han ska kunna gifta sig med henne, måste han säkra sitt namn och rykte på något sätt, så han anmäler sig som volontär vid Östgöta Regementet till Fot. Han lyckas därigenom få tillstånd att gifta sig med henne. Han blir senare sergeant vid samma regemente.

Christina Wetterström och Petter Dahlins bröllop 1761. Malexander församling.

Christina Wetterström och Petter Dahlins vigsel 1761. Malexander församling.

Det blir inget lyckligt äktenskap; inom ett år sticker hon ifrån honom på Holmetorpet i Malexander hem till föräldrarna på Bjärhult, där hon sedan bor, och paret blir sedan lagligen skilda. De får inga barn.

Innan skillsmässan genomförs köper Petter d. 22. december 1765 Holmetorpet av Gabriel Ahlfort och hans hustru Anna Brita Wetterström. Säljarna ställer dock vissa vilkor för användningen av gården så länge hans hustru ännu lever; de vill skydda hennes (och hennes arvingars) rättigheter.

Ur Petter Dahlins bouppteckning 1799.

Ur Petter Dahlins bouppteckning 1799.

Hollmatorp, en frällse lägenhet i Malexander Socken och Ydre Härad, som afledne Herr Sergeanten Pehr Dahlin i lifstiden under förra giftet med Fru Christina Vetterström under lifstidsstädjerätt Try(?)tusende daler koppmt. sig förvärfvadt, den 22 December 1765, utaf Capitaine Välborne Herr Gabriell Ahlfort, ock thess hustru, Anna Brita Wetterström, hvillket ytterligare af Bemälte Herr Capitaine d. 4. Augusti 1774 blifvit stadgadt, för herr Sergeantens Dahlins andra ingångna gifte, med nu varande Änkefrun, i huset och thess arfvingar, med the villkor, Så länge Christina Wetterström lefver, kan sålunda denna lägenhet, här eij annorlunda upptagas, än blått till sitt höstutsäde, under(?) Hälftenbruk, för ½ tunna rågs utsäde(?), ock utfodring för en häst ock 3 fäboskap, som i anseende till begrafningskostnad ock det mera, här icke kan utföras till högre beräknande än — 8.

Det var ju mannen som ägde huset, men när Christina dog skulle hennes arvingar få ärva det.

Lisa Schärlings namnteckning när mannen dött 1799.

Lisa Schärlings namnteckning när mannen dött 1799.

I oktober 1767 skiljer de sig, och 1772 gifter Petter om sig med Elisabeth ”Lisa” Schärling. Gabriel Ahlfort bekräftar att de fortfarande får använda huset under samma villkor som förut. De bor sålunda kvar i Holmetorpet, där de får sonen Pehr Gustaf Dahlin. Änkan flyttar efter hans bortgång 1799 til Scherlunda, där hon förmodligen vuxit upp.


Andra äktenskapet

Det ska gå många år innan Christina törs gifta sig igen, men 1775 ger hon ändå drängen Anders Joelsson sitt ja. Han är oäkta barn till Joel Samuelsson och Karin Svensdotter i Linnaberg.

Christina Wetterström och Anders Joelssons bröllop 1775. Malexander församling.

Christina Wetterström och Anders Joelssons bröllop 1775. Malexander församling.

…sedan hon förlupet sin förra man Sergeanten Pehr Dahlin i Holmetorpet och blifwit ifrån honom lagligen skild, samt erhållit Kongl. Maijts allernådigste tilstånd at få träda i annat gifte.

De bosätter sig på Bjälnäs, dit hon flyttat 1773. De får 4 barn tillsammans.

 • 1.  icon-male  Johan Gustaf  (15/9 1775 – 29/10 1775) icon-times
 • 2.  icon-female  Anna Elisabet ”Lisa” Lindahl (17/3 1777 – 30/8 1808)
  •  icon-user Abraham Hulin icon-play
 • 3.  icon-female  Brita Maria Lindahl (24/8 1780 – före 1815)icon-question
 • 4.  icon-male  Anders Adam Lindahl (25/3 1787 – 1/3 1815)
  •  icon-user Lovisa Alfort icon-play C3-grenen

Bjälnäs. Foto: Margareta Sigbladh 2019.

1783 flyttar de till gamla gyllenståhlska säteriet Somvik.

Somviks säteri. Foto: Esben Alfort 2019.

1790 utnämns pappa Anders till kronoskogvaktare i Rinna och tar namnet Lindahl. De flyttar då till Brusarp i Rinna församling, och året efter vidare till Gärdslätt Skogvaktareboställe. Hon dör av vattusot på Gärdslätt 1815. Sonen Anders Adam flyttar också dit och bor kvar där med sin hustru Lovisa Alfort.

Anders Lindahl och Anders Adam Lindahl 1815.

Anders Lindahl och sonen Anders Adam Lindahl 1815.

Enligt bouppteckningen som görs när hon dör, har de både kor, grisar och får på Gärdslätt.

Christina Wetterströms bouppteckning 1815.

Christina Wetterströms bouppteckning 1815.

När Anders blir änkling flyttar han 1829 till dotterdotter Henrietta Abrahamsdotter Hulin, som bor i Granliden i Ödeshögs församling. Han dör medan han bor där, fast hans begravning finns inte upptecknad i församlingen.


Namnteckningar på fadern Gustaf Wetterströms bouppteckning 1786. Ydre Häradsrätt.

Namnteckningar på fadern Gustaf Wetterströms bouppteckning 1786. Ydre Häradsrätt.


Dopnotiser

Johan Gustafs dop 1775. Vittnen: Hr. föraren And. Georg Wetterström i St. Farsbo, Adjunctur Hr Eric Bergstrand, Carl Peter Amundsson i Bollnäs, dr. Zachris Jonasson i Bjälnäs; Fru Capitainskan Cath. Elisabet Stråhle på Bollnäs, h. Maja Persdotter i Lerwiken, Mademoiselle Merta Catharina Ahlfort i Skurebo, jfr. Catharina och Anna Tockerstrand i Pgden. Malexander församling.

Johan Gustafs dop 1775. Vittnen: Hr. föraren And. Georg Wetterström i St. Farsbo, Adjunctur Hr Eric Bergstrand, Carl Peter Amundsson i Bollnäs, dr. Zachris Jonasson i Bjälnäs; Fru Capitainskan Cath. Elisabet Stråhle på Bollnäs, h. Maja Persdotter i Lerwiken, Mademoiselle Merta Catharina Ahlfort i Skurebo, jfr. Catharina och Anna Tockerstrand i Pgden. Malexander församling.

Anna Elisabets dop 1777. Vittnen: Hr. Serg. Anders Nils Buss i Lyckö, Per Andersson i Bjälnäs, Hr Axel Wetterström i Bjälnäs, dr. Nils Jönsson i St. Ekeberg; Pastoris hustru Maria Finelia, h. Lisbet Nilsdr i Bjälnäs, Prr. Maja Jönsdr i St. Ekeberg, och Sara Amundsdr ibm. Malexander församling.

Anna Elisabets dop 1777. Vittnen: Hr. Serg. Anders Nils Buss i Lyckö, Per Andersson i Bjälnäs, Hr Axel Wetterström i Bjälnäs, dr. Nils Jönsson i St. Ekeberg; Pastoris hustru Maria Finelia, h. Lisbet Nilsdr i Bjälnäs, Prr. Maja Jönsdr i St. Ekeberg, och Sara Amundsdr ibm. Malexander församling.

Brita Maria Andersdotters dop 1780. Vittnen: Qwartermästaren Wälborne Herr Eric Leonh. Duse på Bollnäs, Herr Sergeant Anders Wetterström i Bjälnäs, Fru Elisabet Christina Stråhle ibid., h. Maria Jonsd. i Gökedalen. Malexander församling.

Brita Marias dop 1780. Vittnen: Qwartermästaren Wälborne Herr Eric Leonh. Duse på Bollnäs, Herr Sergeant Anders Wetterström i Bjälnäs, Fru Elisabet Christina Stråhle ibid., h. Maria Jonsd. i Gökedalen. Malexander församling.

Anders Adams dop 1787. Vittnen: Fältväb. Herr Eric Georg Wetterström i Spakarp, Qwartermäst. Wälborne Herr Eric Leonhard Duse på Bolnäs, Herr Johan Daniel Strokirk på Somvik, Adjunct. Past. Herr Joan Arneji, Wälborne Fru Elisabeth Christina Strokirk född Ekenstråle på Somvik, Mademoiselle Märtha Catharina Ahlfordt i Skurebo, Mademoiselle Anna Maria Buss i Lycke, h. Anna Carlsd. i Skrikebacken(?). Malexander församling.

Anders Adams dop 1787. Vittnen: Fältväb. Herr Eric Georg Wetterström i Spakarp, Qwartermäst. Wälborne Herr Eric Leonhard Duse på Bolnäs, Herr Johan Daniel Strokirk på Somvik, Adjunct. Past. Herr Joan Arneji, Wälborne Fru Elisabeth Christina Strokirk född Ekenstråle på Somvik, Mademoiselle Märtha Catharina Ahlfordt i Skurebo, Mademoiselle Anna Maria Buss i Lycke, h. Anna Carlsd. i Skrikebacken. Malexander församling.


Forskningsdata

 •  icon-female f. Malexander 1746: v39086.b7.s7
 •  icon-male f. Malexander 1745: v39086.b5.s3
 •  icon-user g. Malexander 1761: v39086.b104.s199
 •  icon-user g. Malexander 1775: v39086.b108.s207
 •  icon-female d. Rinna 1815: v39913.b282.s553
 •  icon-male d. Malexander 1799: v39087.b113.s215
 •  icon-female bou. Malexander 1799: v77435.b185.s157
 •  icon-male bou. Rinna 1815: v76693.b31.s59
 •  icon-male bou. Elisabet Schärling Malexander 1828: v76698.b271.s485
 •  icon-female husf. 1790-1815: v28667.b29.s45(1790-1791); v28667.b61.s109(1791-1799); v28668.b58.s103(1800-1803); v28668.b53.s93(1803-1812); v28669.b84.s155(1815)
 •  icon-male husf. 1790-1823: v28669.b84.s155(1815-1823)
 •  icon-user barn: Malexander 1775: v39086.b64.s121; Malexander 1777: v39086.b66.s125; Malexander 1780: v39086.b71.s135; Malexander 1787: v39086.b81.s155
 •  icon-female dopv. Malexander: v39086.b38.s69(1760); v39086.b41.s75(1761); v39086.b43.s79(1762); v39086.b47.s87(1765); v39086.b48.s89(1766); v39086.b55.s103(1769); v39086.b61.s115(1773); v39086.b69.s131(1779); v39086.b72.s137(1781); v39086.b74.s141(1783); v39086.b76.s145(1784); v39086.b77.s147(1784); v39086.b78.s149(1785); Rinna: v39915.b22.s37(1808)
 •  icon-male dopv. Malexander: v39086.b19.s31(1751); v39086.b28.s49(1755); v39086.b31.s55(1756); v39086.b33.s59(1757); v39086.b35.s63(1758); v39086.b37.s67(1759); v39086.b38.s69(1760); v39086.b76.s145(1784); v39086.b77.s147(1785); v39086.b82.s157(1787)
 •  icon-male dopv. Malexander: v39086.b69.s131(1779); v39086.b72.s137(1781); v39086.b73.s139(1782); v39086.b78.s149(1785)