De var familjens samlingspunkt

Mathilda Rudebeck & Sven Magnus Svensson


icon-female  Mathilda ”Thilda” Gustava Rudebeck  (24/4 1822 – 23/8 1902)
icon-leaf  C2-grenen: Rudebeck [1.2.10.2.4]
icon-home  Dotter till Eva Alfort & Adam Rudebeck
icon-location-arrow  Hoggård, Åsbo, Östergötland


icon-user  Sven Magnus Svensson  (22/11 1819 – 3/2 1904) (g. 24/10 1867 i Vist)
icon-location-arrow  Strå, Östergötland
icon-wrench  Organist, klockare, skollärare
icon-stop  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  12-02-2021


Mathildas namnteckning 1862 när fadern dött.

Mathildas namnteckning 1862 när fadern dött.

Mathilda föds på Hoggård i Åsbo församling, men växer upp på olika orter på Östgötaslätten. 1847 flyttar hon från Mörby kronogårds ägor i Hogstad församling till Stockholm, som det verkar med planer på att resa utomlands, men i stället dyker hon upp hos systern Clara och hennes man, där hon bor tills 1849.

Mathildas namnteckning 1873 när hennes mamma dött.

Mathildas namnteckning 1873 när hennes mamma dött.

Hon är dopvittne på sin systerdotter Clara Gustava Theresias dop 1850, men vi vet inte var hon bor då, för det nästa vi hör om henne är att hon är bosatt i Värnamo (dit även svågerns lärling Frans Eugén Bergström flyttar 1850). Från 1853 hyr hon i stället in sig hos sin bror, komministern Fredric Rudebeck, till en början i prästgården i Gistad där han undervisar, och sedan i komministerbostället i Vist.

Hon tjänar ett år på Sturefors, men bor annars hos brodern tills 1859 då hon blir inlogerad på rusthållet Särstad Appelgård i Rinna. Efteråt får hon en tjänsteplats hos sin syssling, änkefru Adèle Bergman från A-grenenSchedevi gods i Tjärstad 1861-1863, och sedan återvänder hon hem till sina föräldrar.

Sven Magnus' namnteckning när hustrun dött 1902.

Sven Magnus’ namnteckning när hustrun dött 1902.

Då hon fortsatt är ogift är hon enligt gällande lag inte myndig heller, och det ogillar hon, så 1862 ansöker hon om att bli myndigförklarad. Vi vet inte vad utfallet blev, men hon blev ändå gift 1867, 45 år gammal, med klockaren, organisten och skolläraren Sven Magnus Svensson. De vigs i Vist av hennes bror och hon flyttar in hos sin man i skolhuset i Hov. 1880 flyttar de till Hov Storgård och slutar undervisa.

Mathilda och Sven Magnus' bröllop 1867: Han aflemnade hinderslösh.betyg fr. Kkoh. i Hof V. Lidberg samt bevis öfver afwittring efter hans afl. hustru, utfärdadt af hans barns Förmyndare Gust. Eriksson i Bondorlunda - Hennes moder Enkefru Eva Christ. gaf skriftligen sitt bifall. Vist församling.

Mathilda och Sven Magnus’ vigsel 1867: Han aflemnade hinderslösh.betyg fr. Kkoh. i Hof V. Lidberg samt bevis öfver afwittring efter hans afl. hustru, utfärdadt af hans barns Förmyndare Gust. Eriksson i Bondorlunda – Hennes moder Enkefru Eva Christ. gaf skriftligen sitt bifall. Vist församling.

Sven Magnus hade tidigare varit gift med Johanna Sofia Samuelsdotter som han hade 8 barn med, men hon hade dött 8 månader tidigare. Han har nog behövt hitta en som kunde ta hand om alla barnen snabbt.

De får inga barn tillsammans, men i gengäld får de 3 föräldralösa barnbarn att ta hand om då deras mamma dör och fadern emigrerar till Amerika.

1892-1893 tjänar Anna Mathilda Ahlfort från D4-grenen hos dem. De tycks sålunda ha varit samlingspunkt för familjemedlemmar från en rad skilda grenar. Förmodligen har de varit omtyckta och gästfria människor.


Mathilda Gustafvas död 1902. Hov församling.

Mathilda Gustafvas död 1902. Hov församling.

Sven Magnus Svenssons död 1904. Hov församling.

Sven Magnus Svenssons död 1904. Hov församling.

Bouppteckningen efter Mathilda.

Bouppteckningen efter Mathilda.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Mathilda Rudebeck (1862); Math. Gust. Svensson, född Rudebeck (1873)
 •  namn (andras stavsätt): Mathilda Gustafva Rudebeck (1822-1867); Mathilda Gustava (1823-1847); Mathilda Gustafva (1825-1889); Mamsell Mathilda Gust. Rudebeck (1848); Jungfru Mathilda Gustafwa Rudebeck (1849); Mademoiselle Mathilda Gust:a Rudebeck (1853-1854); Fröken Mathilda Gust. Rudebeck (1854-1867); Demoisel. Mathilda Gust:a Rudebeck (1855); Fröken Mathilda Gustafva Rudebeck (1858-1863); Fröken Mathilda Gustava Rudebeck (1863-1865); Math. Gustafva Rudebeck (1867); Mathilda Gust. Rudebeck (1867-1875); Gustava Mathilda Rudebeck (1873); Mat. Gust. Rudebeck (1876-1880); Matilda Gust:a Rudebeck (1880-1885); Mat:a Gust:a Rudebeck (1886-1895); Matilda Gustafva Rudebeck (1896-1902); Matilda Gustafva Svensson, f. Rudebeck (1902); Fru Matilda Gustafva Svensson, född Rudebäck (1902)
 •  namnteckningar: S. M. Svensson (1873)
 •  namn (andras stavsätt): Folksk.lär. Organ. o Klock. Sv. M. Svensson (1867); Klockare, Organist och Skollärare Sven Magn. Svensson (1867-1875); Orgelnisten och Skolläraren Sven Magnus Svensson (1873); Orgelnisten/Organisten S. M. Svensson (1874-1889); Skollärare, Organist och Klockare S. M. Svenson (1876-1880); Orgelnist och Klockare Sven Magn. Svenson (1880); Orgelnist/Organist Sven Magn. Svenson (1881-1890); Organ:n Sven Magn. Svensson (1891-1895); Sven Magnus Svensson (1896-1903); Organisten m.m. S. M. Svensson (1902); Enkomannen Organisten S. M. Svensson (1902); Sven Magnus Svensson (1904)
 •  g. 1867 Vist: v41933.b9.s11
 •  d. Hov 1902: v176505.b227.s13 (hjärtförlamning)
 •  d. Hov 1904: v176505.b230.s16 (bröstlidande o (?))
 •  bou. Hov 1902: v76724a.b1990.s317
 •  husf. 1822-1839;1839-1849;1853-1902 Åsbo: v26841.b28.s19(1822-1823); Allhelgona: v24006.b71.s65(1823-1824); v24007.b75.s69(1825); Väderstad: v27218.b85.s155(1825-1829); Bjälbo: v25010.b16.s21(1829); v25011.b12.s13(1830); Hogstad: v25950.b133.s126(1830-1831); v25951.b99.s91(1832-1836); v25952.b54.s44(1837); v25952.b59.s49(1838-1839); v25952.b59.s49(1839-1841); v25952.b66.s56(1841-1842); v25954.b63.s53(1842-1847); Hedvig Eleonora: v85425.b292(1848); v85430.b480(1849); Gistad: v25517.b12.s2(1853-1854); Vist: v27372.b92.s80(1854-1855); v27372.b18.s6(1855); v27372.b92.s80(1856-1858); Rinna: v28675.b78.s136(1858-1861); Tjärstad: v29484.b218.s477(1861-1863); Hogstad: v25958.b74.s62(1863-1865); Vist: v27376.b87.s81(1865-1867); v27376.b250.s305(1867); Hov: v25995.b63.s53(1867-1875); v25997.b103.s103(1876-1880); v25997.b36.s36(1880); v25998.b44.s30(1881-1885); v25999.b44.s25(1886-1890); v26000.b35.s23(1891-1895); v176499.b63.s51(1896-1902)
 •  husf. 1867-1904
 •  arv. v76711.b111.s207(1862); v76711.b112.s209(1862); v223400.b4340.s127(1873); v181405.b219.s26(1874); v181425.b448(1889)
 •  arv. v223400.b4340.s127(1873); v181405.b219.s26(1874); v181425.b448(1889)