Prästens första hustru var 14 år äldre, andra hustrun 14 år yngre

Fredric Rudebeck & Sophie v. Röök + Selma Cedercrona


  Johan Fredrik Rudebeck (25/5 1817 – 20/6 1889)
  C2-grenen [1.2.10.2.2]
  Son till Eva Alfort & Adam Rudebeck
icon-location-arrow  Vallerstad, Östergötland
  Pastor, komminister, präst; skollärare


 1. Antoinette Elisabet Sophia ”Sophie” v. Röök (6/7 1804 – 28/8 1865) (g. 28/8 1843 i Gårdeby)
icon-home  Carl Fredrik v. Röök & Cristina Catharina Åderman
icon-location-arrow  Gårdeby, Östergötland
icon-wrench  Författare
icon-stop  Inga barn


 2. Selma Sofia Johanna Maria Charlotta Cedercrona (24/6 1831 – 8/2 1904) (g. 10/5 1867 i Vadstena)
icon-location-arrow  Vadstena
  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  12-02-2021


Fredrics namnteckning när första hustrun dött 1865.

Fredrics namnteckning när första hustrun dött 1865.

Fredric studerar i Linköping, blir student 1838, och läser sedan till präst i Uppsala. Han prästvigs där 1840. Hans adliga föräldrar råkar tydligen ut för ekonomiska svårigheter i mitten på 1830-talet.

Fredric tjänstgör först som pastorsadjunkt i Örtomta 1840-1842, där han bor på Skravestad pastorsboställe, och sedan under kort tid i Ekebyborna, innan han senare samma år anländer till Gårdeby.

Skravestad idag. Källa: Google.

I Gårdeby gifter han sig med den ungefär 14 år äldre Antoinette Elisabet Sophia ”Sophie” v. Röök, dotter till majoren Carl Fredrik v. Röök och Cristina Catharina Åderman på Åkerby i Gårdeby.

Johan Fredric och Sofias bröllop 1843. Gårdeby församling.

Fredric och Sophies vigsel 1843. Gårdeby församling.

Farfar von Rööks namnteckning på förslaget till byggandet av Göta Kanal 1774.

Farfar von Rööks namnteckning på förslaget till byggandet av Göta Kanal 1774.

Sophies födelsedatum och -år är lite osäkra; olika datum 1802 och 1804 förekommer. Hon uppges i kyrkböckerna vara född i Gårdeby, fast där har hennes dop inte registrerats. Föräldrarna tycks ha försvunnit spårlöst från gården runt tiden för hennes födelse. Sophie hade försökt sig som författare och hade 1832 givit ut romanen Axel och Maria, eller Den trogna kärlekens lön. Hon hade inte varit gift förut. Hennes storebror Lars Jacob von Röök var konstnär. Deras farfar Carl Fredrik v. Röök var chef för fortifikationsbrigaden i Stralsund och hade utsetts av Gustaf III till att utarbeta ett förslag till utförandet av Göta Kanal. Förslaget avvisades dock senare. Han gav ut flera verk om krigföring.

Fredric och Sophie bosätter sig först på gården Hagsätter, men 1844 blir han vice komminister och de flyttar till prästgården. 1846 blir han pastorsadjunkt i Östra Skrukeby församling och får bostad på Lilla Grimstad. Vid den här tiden ska han även ha tjänstgjort i Söderköping, fast det är oklart när han ska ha haft tid med det. Året efter flyttar de nämligen till prästgården i Gistad där han blir pastor och skollärare på Carlströmska Skolan. De får inga egna barn, men de tar emot hans syster Claras två döttrar från Stockholm som deras fosterbarn.

Selmas namnteckning när Fredric dött 1889.

Selmas namnteckning när Fredric dött 1889.

1854 blir han komminister i Vist, där Sophie dör 1865. Fredric gifter då om sig med den 14 år yngre Selma Sofia Johanna Maria Charlotta Cedercrona från Vadstena (född i St. Anna församling). Hon är föräldralös, 36 år gammal, och hennes bror är sjöman och bortrest, så de är tvungna att fråga hennes morbror Baron Rehbinder om han kan bifalla äktenskapet då hon inte har andra släktingar.

Johan Fredric och Selmas bröllop 1867. Vadstena församling.

Fredric och Selmas vigsel 1867: Testamente 24/4 1859 uppwist i Göta Hofrätt 7/11 65 af afl. hustruns samtlige arfvingar godkändt. Föräldrarne döde. Brodren, Sjöman, wistas å okänd ort. Ingen slägting å Fädernet. Äldste morbrodren Kapten o Riddaren Friherre A.B. Rehbinder bifaller. Vadstena församling.

Nygifta paret skaffar en guvernant som tar hand om fosterbarnen. Inte heller detta äktenskap leder till egna barn. Efter att Fredric dött 1889 flyttar Selma in hos sin svägerskas dotter Jenny Bergström och hennes man, godsägaren Frans Bæckström på herrgården Sälven i Hidinge. 1894 flyttar de allihopa till komministerbostället Holmtorp, där de bor när hon dör under en vistelse i Linköping i 1904. Fredric och Selma är begravna tillsammans i Vist.

Inbördes testamentet mellan Johan Fredric Rudebeck och hans andra hustru som ålägger henne att betala arven efter första hustrun till fosterdottern Jenny Wilhelmina, men låter henne bo kvar i oskiftat bo.

Inbördes testamentet mellan Johan Fredric Rudebeck och hans andra hustru som ålägger henne att betala arven efter första hustrun till fosterdottern Jenny Wilhelmina, men låter henne bo kvar i oskiftat bo.

Såhär skrev Fredric till myndigheterna när hans mamma dött 1873.

Såhär skrev Fredric till myndigheterna när hans mamma dött 1873.


Johan Fredric Rudebecks död 1889. Vist församling.

Johan Fredric Rudebecks död 1889. Vist församling.

Bouppteckningen efter Johan Fredric.

Bouppteckningen efter Johan Fredric.

Bouppteckningen efter Sophia von Röök.

Bouppteckningen efter Sophia von Röök.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Fr. Rudebeck (1865-1874)
 •  namn (andras stavsätt): Johan Fredric (1817-1831); Johan Fr. Rudebeck (1821-1843); Joh. Fredric (1823-1825); Johan Fredrik (1829-1840); PastorsAdjunkt J. F. Rudebeck (1842-1843); V. Past. Joh. Fr. Rudebeck (1844-1850); Past.Adj. J. Fr. Rudebeck (1846-1847); SkolLäraren Herr Pastor Joh. Fr. Rudebeck (1850-1854); Komm:r/Comm:r Joh. Fredr. Rudebeck (1854-1889); Com:r Joh. Fr. Rudebeck (1859-1875); Com. Joh. Fred. Rudebeck (1863-1867); v. Pastorn och Comministern Fredrik Rudebeck (1865); Johan Fredrik Rudebeck (1867-1889); Comministern Johan Fredrik Rudebeck (1889)
 •  namn (andras stavsätt): Ant. Elis. Sofia v. Röök (1843-1863); Sofia Elisab. V. Röök (1843); Sofie El. Ant. V. Röök (1844-1846); Ant. Elis. Sophie v. Röök (1846-1847); Antoinette El. Sofia v. Röök (1847-1850); Antoinette Elis. Soph. v. Röök (1850-1854); Fru Antoinette Elis. Sofia v. Röök (1854-1859); Ant. Elis. Sophia v. Röök (1864-1865); Comministershustrun Antoinette Elis. Sophia Rudebeck född v. Röök (1865); Fru Antoinette Elisabeth Sofia v. Röök (1865)
 •  namnteckningar: Selma Rudebeck född Cedercrona (1873-1889)
 •  namn (andras stavsätt): Selma Sofia Joh. Maria Charl. Cedercrona (1867); Selma Sofia Johanna Maria Charlotta Cedercrona (1867); Selma Soph. Joh. Mar. Charl. Cedercrona (1867-1870); Selma Sof. Joh. Mar. Charl. Cedercrona (1871-1890); Fru Selma Sophia Johanna Maria Charlotta Rudebeck född Cedercrona (1889); Enkefru Selma Sofia Johanna Maria Charlotta Rudebeck, född Cedercrona (1890-1904)
 •  f. Vallerstad 1817: v41754.b173.s339
 •  g. Gårdeby 1843: v37547.b14.s21; vist 1867: v41713.b44.s79
 •  d. Vist 1889: v41935.b136.s261 (lunginflammation)
 •  d. Vist 1865: v41932.b121.s207 (vattusot)
 •  d. Hidinge 1904: v146081.b430.s35 (-)
 •  bou. Adeln 1889: v181425.b447.s64
 •  bou. Adeln 1865: v181394.b348.s59
 •  husf. 1821-1840;1842-1889 Åsbo: v26841.b28.s19(1821-1823); Allhelgona: v24006.b71.s65(1823-1824); v24007.b75.s69(1825); Väderstad: v27218.b85.s155(1825-1829); Bjälbo: v25010.b16.s21(1829); v25011.b12.s13(1830); Hogstad: v25950.b133.s126(1830-1831); v25951.b99.s91(1832-1836); v25952.b54.s44(1837); v25952.b59.s49(1838-1840); Gårdeby: v25788.b58.s102(1842-1843); v25789.b101.s86(1844-1846); Ö. Skrukeby: v26469.b43.s74(1846-1847); Gistad: v25516.b12.s2(1847-1850); v25517.b12.s2(1850-1854); Vist: v27372.b92.s80(1854-1859); v27374.b93.s78(1859-1863); v27376.b86.s80(1863-1867); v27376.b249.s304(1867-1870); v27379.b109.s333(1871-1875); v27381.b117.s353(1876-1880); v27383.b121.s368(1881-1889)
 •  husf. 1843-1865
 •  husf. 1867-1890 Hidinge: v51414.b146.s135(1890); v51415.b144.s137(1890-1894); v51415.b45.s38(1894-1895); v51416.b56.s37c(1896-1900); v146069.b600.s49(1901-1904)
 •  arv. v76711.b111.s207(1862); v76858.b313.s617(1867)(1867); v223400.b4340.s127(1873); v181405.b219.s26(1874)
 •  arv. v181405.b219.s26(1874)