Familjen samlades i bageriet – och skingrades av dödsfall

Clara Rudebeck & Anders Gustaf Bergström


  Clara Ulrica Rudebeck (27/4 1819 – 25/12 1856)
  C2-grenen [1.2.10.2.3]
  Dotter till Eva Alfort & Adam Rudebeck
icon-location-arrow  Allhelgona, Östergötland


  Anders Gustaf Bergström (20/7 1818 – 14/2 1853) (g. 27/9 1847 i Klara)
icon-location-arrow  Stockholm
  Viktualiehandlare, handelsman, bagare
  2 barn


icon-certificate  Primärkällor
  12-02-2021


Claras namnteckning när hennes man dött 1853.

Claras namnteckning när hennes man dött 1853.

Clara flyttar hemifrån i mitten på 1830-talet. Hon gifter sig 1847 med den stockholmske bagaren och viktualiehandlaren Anders Gustaf Bergström, som då tar över bageriet på Kvarngatan 30 i Hedvig Eleonora församling (numera ersatt av Näringslivets Hus på hörnet mellan Artillerigatan och Storgatan) efter bagarmästaren T. H. Plath som flyttat till Bromma. Medlemmar av familjen Plath är även dopvittnen åt deras första dotter.

Clara Ulrika och Anders Gustafs bröllop 1847. Vittnen: Carl Stegeman, grossh., Fred W. Mårdberg, Spannmålshandl. Klara församling.

Clara Ulrika och Anders Gustafs vigsel 1847. Vittnen: Carl Stegeman, grossh., Fred W. Mårdberg, Spannmålshandl. Klara församling.

Hos dem bor även ynglingen Frans Eugéne Bergström, kanske en bror till Anders Gustaf. Dessutom flyttar en bagerilärling Johan Oscar Bergström in i huset runt hörnet på Storgatan 15 i 1844.

1848 flyttar Claras lillasyster Mathilda in. Hon bor kvar till året efter. 1851 återvänder familjen Plath, men paret bor kvar ändå. Det flyttar även in en skomakarmästare Johan Gustaf Bergström.

1852 blir Claras kusin Knut Styrlander bagarlärling i butiken; Styrlandersläkten är känd för sitt bageriidkande.

Paret får två döttrar.

Olyckligtvis dör Anders Gustaf samma år som den yngsta dottern föds, endast 34 år gammal. På så vis mister Clara inte bara sin man utan också sin inkomstkälla, och detta gör att hon är tvungen att be sin bror Fredric Rudebeck och hans hustru ta äldsta dottern som fosterbarn. Butiken överlåts till bagaren T. F. Leffler. Clara flyttar in hos sin syster Fredrika Ekholm och hennes man i Gamla Stan med sin yngsta dotter.

1856 far hon hem till sina föräldrar på Lilla Grönlund under Mörby Kronogård i Hogstad församling i Östergötland utan sina döttrar, medan Jenny precis som sin äldre syster då blir fosterbarn hos sin morbror. Mamman dör samma år av vattusot, endast 37 år gammal. Barnen är då 6 och 3 år gamla.

Hon hade trotts allt kommit över en del pengar genom sin mans affärer, så hennes döttrar ärvde 1094 riksdaler vardera när hon dog. Än en gång kom döden på tvären då dottern Clara Gustava dog tre år senare av lungsot hos sin fosterfar i Vist. Hennes lillasyster klarade sig desto bättre.


Clara Ulrika Bergströms död 1857 Hogstad

Clara Ulrika Bergströms död 1857. Prästen skriver att hon föddes 1817; detta stämmer inte. Hogstad församling.

Bouppteckningen efter Clara Ulrika Bergström.

Bouppteckningen efter Clara Ulrika Bergström.

Anders Gustaf Bergströms bouppteckning.


Dopnotiser

Clara Gustava Theresias dop 1850. Vittnen: Löjtnanten Olof Björnram och Enkefru Carolina Wessén, Handlanden Fredrik Wilhelm Malmström och Demoiselle Mathilda Rudbeck, Barnmorskan Fru Bodenberg. Hedvig Eleonora församling.

Clara Gustava Theresias dop 1850. Vittnen: Löjtnanten Olof Björnram och Enkefru Carolina Wessén, Handlanden Fredrik Wilhelm Malmström och Demoiselle Mathilda Rudbeck, Barnmorskan Fru Bodenberg.
Hedvig Eleonora församling.

Jenny Albertinas dop 1853. Vittnen: Herr Conrad Plath och Fru Clara Plath; Herr Johan Nygren och Mamsell Henriette Kraft. Hedvig Eleonora församling.

Jenny Albertinas dop 1853. Vittnen: Herr Conrad Plath och Fru Clara Plath; Herr Johan Nygren och Mamsell Henriette Kraft. Hedvig Eleonora församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Clara Bergström (1853)
 •  namn (andras stavsätt): Clara Ulrica (1819-1852); Clara Ulr. Rudebeck (1821-1823); Clara Ullrica (1823-1825); Clara Ulrika (1830-1851); Mamsell Clara Ulrika Rudebeck (1847); Clara Ulrika Rudebeck (1850-1853); Enkan Clara Ulrica Rudebäck (1853); Enkefru Clara Ulrica Bergström (1854-1855); Clara Ulrika Bergström (1856); Enkefru Clara Ulrica BErgström född Rudebeck (1856); Klara Ullricka Bergström född Rudebeck (1857); Clara Ulr. Rudebeck (1867)
 •  namn (andras stavsätt): VictualieHandlaren Herr Anders Gustaf Bergström (1847); VictualieHand. And. G. Bergström (1847); Bagaren Anders Gustaf Bergström (1848-1853); Bagaren A. G. Bergström (1849); VictualieHandlanden Herr Gustaf Anders Bergström (1850); Bagar Anders Gust. Bergström (1850-1852); Handelsm. och Bagaren Anders Gustaf Bergström (1853); Anders Gustaf Bergström (1853); Vict.Handl. And. Gust. Bergström (1867)
 •  f. Allhelgona 1819: v40305.b111.s211
 •  g. Klara 1847: v87379.b123.s239
 •  d. Hogstad 1856: v37778.b129.s243 (vattusot)
 •  d. Hedvig Eleonora 1853: v85694.b6 (-)
 •  bou. Hogstad 1857: v76708.b259.s505; v76708.b502.s987
 •  bou. Stockholm 1853: v223268.b5940.s111
 •  husf. 1821-1838;1847-1852;1854-1856 Åsbo: v26841.b28.s19(1821-1823); Allhelgona: v24006.b71.s65(1823-1824); v24007.b75.s69(1825); Väderstad: v27218.b85.s155(1825-1829); Bjälbo: v25010.b16.s21(1829); v25011.b12.s13(1830); Hogstad: v25950.b133.s126(1830-1831); v25951.b99.s91(1832-1836); v25952.b54.s44(1837); v25952.b59.s49(1837-1838); Hedvig Eleonora: v85425.b236(1847); v85425.b292(1848); v85430.b480(1849); v85430.b1040(1850); v85430.b1790(1851); Stork.: v85430.b2540(1852); v90491.b40.s36(1854-1855); Hogstad: v25956.b83.s69(1856)
 •  husf. 1847-1852
 •  barn f. Hedvig Eleonora: v85588.b309.s599(1850); v85589.b97.s88(1853)
 •  barn d. Vist: v41933.b65.s123(1867)