Farligt barnafödande

Margareta Edman & Abraham Westell


  MargaretaGretaEdman (20/1 1781 – 19/4 1849)
  I-grenen [1.1.7.10]
  Dotter till Eric Edman & Dorothea Örnberg
  Axstad Södergård, Högby, Östergötland


  Abraham Westell (14/3 1785 – efter 1849) (g. 27/11 1807 i V. Skrukeby)
  Fornåsa, Östergötland
  Organist, klockare
  3 barn


  Primärkällor
  29-03-2021


Margareta föds på Axstad Södergård i Högby församling, där hon konfirmeras 1798, men sedan växer hon upp med familjen på Skrukeby Berggårdicon-map-marker i dåvarande Västra Skrukeby församling.

Skrukeby Berggård ligger numera vid en motorväg. Källa: Google.

1807 gifter hon sig med organist och klockare Abraham Westell och flyttar till V. Fornås Klockaregårdicon-map-marker i Fornåsa församling.

Margareta Edman & Abraham Westells vigsel 1807. V. Skrukeby församling.

De bor kvar på den präktiga klockaregården hela livet. Margareta beskrivs som långtidssjuk ända från 1810 och många år framöver. Ändå föder hon 3 barn, varav 2 söner överlever.

 • 1.   Johan Wilhelm Westell (18/8 1808 – 16/1 1891)
  •  1. Stina Kajsa Olofsdotter
  •  2. Henrika Nilsdotter
 • 2.   Maja Lena Westell (23/12 1810 – 1811)
 • 3.   Carl Gustaf Westell (26/12 1818 – 24/10 1886)

Den sista födseln blir dock mycket svår; Margareta kyrkotas inte förrän d. 5 mars efter en lång och svår sjukdom. Lille sonen visar sig vara dövstum, kanske på grund av problemen. Ändå lyckas han bli inredningskonstnär.

På tidigt 1830-tal blir Margareta återigen sjuk, och 1849 dör hon av tvinsot, 68 år gammal.


Margareta Edmans bouppteckning. Fornåsa församling.


Dopnotiser

Johan Wilhelms dop 1808. Vittnen: Pastor P.E. Knop, Rusth. Peter Larsson i V. Fornås, Pastoris Son Magnus Daniel, Pastoris hustru M.C. Knoop, född Rystrand, Pastoris Döttrar Ulrica, Eva och Christina, Jungf. Charlotta Wernesson, och hustru Maria Månsd:r i Boberg. Fornåsa församling.

Maja Lenas dop 1810. Vittnen: Rusth. Peter Larsson i V. Fornås; Hust. Maria Månsdotter i Boberg, pig. Anna Larsd:r. Fornåsa församling.

Carl Gustaf 1818. Vittnen: Comministern Leonhard De Rées i Råå, fru Anna Christina Wallman, född Grevell i Vestra Fornås Jaen[?], Minist. Adjunctus Jon Håksson ibidem, Daniel Wallman ibidem., Demoiselle Margareta Christina Wallman ibid., Pigan Stina Håkansdotter i Espelunda. Fornåsa församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Margareta (1781-1799); Margreta (1795); Gretha Edman (1798); Greta (1798-1807); Pig. Greta Edman (1802-1804); Margareta Edman (1807-1849); Margreta Edman (1808); Marg. Edman (1811-1836); Margar. Edman (1836-1840); Margaretha Edman (1846-1849)
 •  namnteckningar: A. Westell (1849)
 •  namn (andras stavsätt): Organ. Abraham Vestell (1806-1810); Abraham Westell (1807); Organisten Abraham Westell (1808-1849); Hr Org. Abr. Vestell (1811-1814); Organ./Orgelnisten/Orgeln./Org. Abrah./Abr. Westell (1822-1850)
 •  f. Högby 1781: v37972.b99.s317
 •  g. V. Skrukeby 1807: v55672.b72.s239
 •  d. Fornåsa 1849: v37387.b103.s334 (tvinsot)
 •  bou. Fornåsa 1849: v76559.b90.s177
 •  husf. 1794-1796;1798-1799;1801-1814;1822-1849 Högby: v26129.b17.s21(1794-1796); v26129.b63.s113(1798-1799); V. Skrukeby: v26999.b90.s170(1801-1805); v27000.b63.s106(1806-1807); Fornåsa: v25445.b123.s231(1807-1810); v25446.b145.s274(1811-1814); v25448.b191.s366(1822-1832); v25449.b143.s133(1832-1836); v25450.b150.s142(1836-1840); v25451.b135.s127(1840-1845); v25451.b289.s281(1846-1850)
 •  husf. 1806-1814;1822-1865 Fornåsa: v25452.b145.s132(1851-1856); v25453.b140.s126(1857-1861); v25454.b136.s126(1862-1865)
 •  mant. 1783-1799;1809-1820 Axstad: v400945.b8800.s1012(1783); v400946.b7310.s1449(1785); v400947a.b919.s1823(1786); v400948.b8650.s1717(1787); v400949.b9270.s1841(1788); v400950.b9550.s1997(1789); v400951.b9810.s1947(1790); v400952.b10120.s2011(1791); v400953.b10360.s2059(1792); v400954.b10680.s2123(1793); v400955.b10620.s2121(1794); v400956.b10880.s2163(1795); v400957.b10520.s2087(1796); v400958.b10610.s2103(1797); v400959a.b981.s1945(1798); v400960a.b1049.s2083(1799); Fornåsa Prästgård: v400970a.b262.s256(1809); v400972.b1020.s97(1810); v400977a.b9060.s511(1815); v400984.b9150.s543(1819); v400986.b7140.s929(1820)
 •  mant. 1808-1820
 •  konf.: v37972b.b2990.s915(1798)
 •  barn f. Fornåsa: v37386.b14.s21(1808); v37386.b19.s31(1810); v37386.b40.s73(1818)