Farligt barnafödande

Margareta Edman & Abraham Westell


  MargaretaGretaEdman (20/1 1781 – 19/4 1849)
  I-grenen [1.1.7.10]
  Dotter till Eric Edman & Dorothea Örnberg
  Axstad Södergård, Högby, Östergötland


  Abraham Westell (14/3 1785 – efter 1865) (g. 27/11 1807 i V. Skrukeby)
  Fornåsa, Östergötland
  Organist, klockare
  3 barn


  Primärkällor
  29-07-2023


Margareta föds på Axstad Södergård i Högby församling, där hon konfirmeras 1798, men sedan växer hon upp med familjen på Skrukeby Berggårdicon-map-marker i dåvarande Västra Skrukeby församling.

Skrukeby Berggård ligger numera vid en motorväg. Källa: Google.

1807 gifter hon sig med organist och klockare Abraham Westell och flyttar till V. Fornås Klockaregårdicon-map-marker i Fornåsa församling.

Margareta Edman & Abraham Westells vigsel 1807. V. Skrukeby församling.

De bor kvar på klockaregården hela livet, under mycket fattiga förhållanden. Margareta beskrivs som långtidssjuk ända från 1810 och många år framöver. Ändå föder hon 3 barn, varav 2 söner överlever.

 • 1.   Johan Wilhelm Westell (18/8 1808 – 16/1 1891)
  •  1. Stina Kajsa Olofsdotter
  •  2. Henrika Nilsdotter
 • 2.   Maja Lena Westell (23/12 1810 – 1811)
 • 3.   Carl Gustaf Westell (26/12 1818 – 24/10 1886)

Den sista födseln blir dock mycket svår; Margareta kyrkotas inte förrän d. 5 mars efter en lång och svår sjukdom. På tidigt 1830-tal blir Margareta återigen sjuk, och 1849 dör hon av tvinsot, 68 år gammal. Året efter gifter Abraham om sig med den något yngre Christina Maria Andersdotter (f. 9/7 1810).


Margareta Edmans bouppteckning. Fornåsa församling.


Dopnotiser

Johan Wilhelms dop 1808. Vittnen: Pastor P.E. Knop, Rusth. Peter Larsson i V. Fornås, Pastoris Son Magnus Daniel, Pastoris hustru M.C. Knoop, född Rystrand, Pastoris Döttrar Ulrica, Eva och Christina, Jungf. Charlotta Wernesson, och hustru Maria Månsd:r i Boberg. Fornåsa församling.

Maja Lenas dop 1810. Vittnen: Rusth. Peter Larsson i V. Fornås; Hust. Maria Månsdotter i Boberg, pig. Anna Larsd:r. Fornåsa församling.

Carl Gustaf 1818. Vittnen: Comministern Leonhard De Rées i Råå, fru Anna Christina Wallman, född Grevell i Vestra Fornås Jaen[?], Minist. Adjunctus Jon Håksson ibidem, Daniel Wallman ibidem., Demoiselle Margareta Christina Wallman ibid., Pigan Stina Håkansdotter i Espelunda. Fornåsa församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Margareta (1781-1799); Margreta (1795); Gretha Edman (1798); Greta (1798-1807); Pig. Greta Edman (1802-1804); Margareta Edman (1807-1849); Margreta Edman (1808); Marg. Edman (1811-1836); Margar. Edman (1836-1840); Margaretha Edman (1846-1849)
 •  namnteckningar: A. Westell (1849)
 •  namn (andras stavsätt): Organ. Abraham Vestell (1806-1810); Abraham Westell (1807); Organisten Abraham Westell (1808-1849); Hr Org. Abr. Vestell (1811-1814); Organ./Orgelnisten/Orgeln./Org. Abrah./Abr. Westell (1822-1850)
 •  f. Högby 1781: v37972.b99.s317
 •  g. V. Skrukeby 1807: v55672.b72.s239
 •  d. Fornåsa 1849: v37387.b103.s334 (tvinsot)
 •  bou. Fornåsa 1849: v76559.b90.s177
 •  husf. 1794-1796;1798-1799;1801-1814;1822-1849 Högby: v26129.b17.s21(1794-1796); v26129.b63.s113(1798-1799); V. Skrukeby: v26999.b90.s170(1801-1805); v27000.b63.s106(1806-1807); Fornåsa: v25445.b123.s231(1807-1810); v25446.b145.s274(1811-1814); v25448.b191.s366(1822-1832); v25449.b143.s133(1832-1836); v25450.b150.s142(1836-1840); v25451.b135.s127(1840-1845); v25451.b289.s281(1846-1850)
 •  husf. 1806-1814;1822-1865 Fornåsa: v25452.b145.s132(1851-1856); v25453.b140.s126(1857-1861); v25454.b136.s126(1862-1865)
 •  mant. 1783-1799;1809-1820 Axstad: v400945.b8800.s1012(1783); v400946.b7310.s1449(1785); v400947a.b919.s1823(1786); v400948.b8650.s1717(1787); v400949.b9270.s1841(1788); v400950.b9550.s1997(1789); v400951.b9810.s1947(1790); v400952.b10120.s2011(1791); v400953.b10360.s2059(1792); v400954.b10680.s2123(1793); v400955.b10620.s2121(1794); v400956.b10880.s2163(1795); v400957.b10520.s2087(1796); v400958.b10610.s2103(1797); v400959a.b981.s1945(1798); v400960a.b1049.s2083(1799); Fornåsa Prästgård: v400970a.b262.s256(1809); v400972.b1020.s97(1810); v400977a.b9060.s511(1815); v400984.b9150.s543(1819); v400986.b7140.s929(1820)
 •  mant. 1808-1820
 •  konf.: v37972b.b2990.s915(1798)
 •  barn f. Fornåsa: v37386.b14.s21(1808); v37386.b19.s31(1810); v37386.b40.s73(1818)