Med berömvärd omsorg

Magdalena Edman & Anders Hector


  MagdalenaMaja Lena” Gabrielsdotter/Ericsdotter Edman (6/3 1779 – 20/11 1856)
  I-grenen [1.1.7.9]
  Dotter till Eric Edman & Dorothea Örnberg
  Axstad Sg., Högby, Östergötland


  Anders Hector (21/6 1796 – 23/3 1826) (g. 19/11 1819 i Järstad)
  Högby, Östergötland
  Livgrenadjär
  2 barn


  Primärkällor
  29-10-2023


Magdalena växer upp på Axstad Södergårdicon-map-marker i Högby församling, där hon konfirmeras 1795. Från år 1800 bor familjen emellertid på Skrukeby Berggårdicon-map-marker i dåvarande Västra Skrukeby församling. Hon tycks ha tjänat i Mjölby 1802-1803, fast där har jag inte lyckats hitta henne.

Skrukeby Berggård ligger numera vid en motorväg. Källa: Google.

1817 flyttar hon till Ullevi Mellangårds ägor i Järstad församling där hon blir piga åt livgrenadjär Anders Hector, som också är född i Högby. Två år senare gifter de sig.

Magdalena Edman & Anders Hectors vigsel 1819. Järstad församling.

Vid vigseln kallas hon frälsemannadotter, vilket vittnar om att hennes farmor hade lyckats med projektet att försöka bevara släkten inom frälseståndet trots att hon gift sig med en dräng mot sina föräldrars vilja.

Anders är livgrenadjär på granngårdarna Ullevi Mellangård och Källgårdicon-map-marker och de bor i ett livgrenadjärtorp på ägorna som kallas Moen. Man skulle kunna tro att det låg i anknytning till skogsområdet Ulvemoen söder om Ullekalv, som ägdes av Ullevi, men detta låg i Högby församling, så kanske låg det ändå närmre Mellangården.

Tragiskt nog dör Anders i lungsoten redan 1826, endast 29 år gammal, så Magdalena lämnas ensam med deras 2 barn.

Magdalena bor kvar i stugan resten av livet. Hon är självklart mycket fattig, men hennes söner tar hand om henne med berömwärd omsorg tills hon dör av ålderdomsbräcklighet 1856, 77 år gammal.

Magdalena Edmans död 1856. Järstad församling.


Dopnotiser

Gustafs dop 1820. Vittnen: Torparen Jöns Persson från Ullevids Moën, Drängen Anders Persson från Ullevid Mellang., Drängen Petter Jonsson d:o d:o; Hustru Anna Caisa Persd:r d:o d:o d:o, d:o Stina Nilsd:r från Ullevids Moën och pig. Catharina Ericsd:r från Ullevid Mellangård. Järstad församling.

Adolph Fredrics dop 1822. Vittnen: Rusth. Nils Nilsson i Ullevid V. Norrg., Dr. Petter Abrahamsson i Ullevid Domareg., Dr. Abel Johansson ibd.; Hustr. Stina Olofsd:r i Ullevid V. Norrg., pig. Sara Lisa Johansd:r i Ullevid Domareg., pig. Beata Johansd:r Ibidem. Järstad församling.


Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Magdalena (1779-1817); Magdalena Edman (1795-1812); Maja (1795-1798); Maija (1799); Pig. Maja Lena Edman (1804-1811); Pig. Maj Lena Edman (1804); Maja Lena Edman (1807-1809); Maria Helena Edman (1808); Magdalena Gabrielsdotter/Gabrielsd:r (1817-1856); Maja Lena Ericsd:r (1819); Magdal. Gabrielsd:r (1846-1850)
 •  namn (andras stavsätt): Lifgrenadier/Lifgr./Lifg. Anders Hector (1817-1826); Anders Hector (1819); Lifgr. A. Hector (1856); Lifgrenad. Anders Hektor (1856)
 •  f. Högby 1779: v37972.b98.s315
 •  g. Järstad 1819: v26159.b46.s79
 •  d. Järstad 1856: v38062.b52.s99 (ålderdomsbräckl.)
 •  d. Järstad 1826: v38061.b262.s515 (lungsot)
 •  husf. 1794-1801;1804-1831 Högby: v26129.b17.s21(1794-1797); v26129.b63.s113(1798-1800); V. Skrukeby: v26999.b90.s170(1801); v26999.b90.s170(1804-1805); v27000.b63.s106(1806-1810); v27000.b93.s166(1811-1816); v27000.b198.s322(1817); Järstad: v26159.b46.s79(1817-1825); v26160.b57.s102(1826-1831); v26161.b36.s61(1832-1836); v26161.b117.s223(1836-1840); v26162.b34.s55(1841-1845); v26162.b119.s225(1846-1850); v26163.b41.s71(1851-1855); v26163.b134.s257(1856)
 •  husf. 1817-1826
 •  mant. 1783-1799 Axstad: v400945.b8800.s1012(1783); v400946.b7310.s1449(1785); v400947a.b919.s1823(1786); v400948.b8650.s1717(1787); v400949.b9270.s1841(1788); v400950.b9550.s1997(1789); v400951.b9810.s1947(1790); v400952.b10120.s2011(1791); v400953.b10360.s2059(1792); v400954.b10680.s2123(1793); v400955.b10620.s2121(1794); v400956.b10880.s2163(1795); v400957.b10520.s2087(1796); v400958.b10610.s2103(1797); v400959a.b981.s1945(1798); v400960a.b1049.s2083(1799)
 •  dopv. v55672.b107.s351(1804); v55672.b111.s359(1807); v55672.b111.s359(1808); v55672.b113.s363(1809); v55672.b117.s371(1811); v55672.b119.s375(1812)
 •  konf.: v37972b.b2990.s915(1795)
 •  barn f. Järstad: v38061.b205.s401(1820); v38061.b208.s407(1822)