Diverse forskning / Rekommenderat

Vilka grenar är släkt?

Hur är det egentligen med de olika varianterna av familjenamnet? Är vi alla besläktade?

Det finns en rad varianter av släktnamnet, och inte alla är besläktade, även om de flesta svenska familjer med dessa namn är släkt. I utgångsläget är t.ex. släkterna Alford och Alfort helt obesläktade i England och USA. Ändå finns det en gren av vår släkt som emigrerade till USA och tog namnet Alford.

I de tidiga generationerna träffade man inom vår släkt både Allfort, Ahlfort, Ahlfordt, Alhfort och Alfort m.fl., ofta om samma person (även när de själva skrev sina namn), och familjerna Ahlfort och Alfort är relativt nära besläktade inom Sverige. Även Ahlforn är en gren där detta namn “återupptagits” i en annan form.

temp136

Dock finns det enstaka grenar med dessa namn som (ännu) inte har kunnat kopplas till släkten.

Släkten Ahlford verkar (trots påståenden om det motsatta) vara helt obesläktad, även om namnet utan tvekan har övertagits från vår släkt av Ahlfordsläktens stamfader, vice häradshövding Anders Theodor Ahlford, f. Pettersson. Ahlfordsläktens historia börjar med hans pappa, bonden (Samuel) August Pettersson (1827-1898) på Klosterås i Säby, som blev riksdagsman. Sonen tog namnet Ahlford 1889 när han flyttade till Uppsala för at studera. Han var en ambitiös man som blev både rådman i Uppsala, polischef och brottmålsman. Dessutom grundade han Uppsala Advokatbyrå som numera heter Ahlford Advokatbyrå. Det är ingen tvekan om att Säby var för litet för honom och att namnet Pettersson inte var tillräckligt präktigt. Han verkar sålunda ha inspirerats av namnet Ahlfort som han måste ha hört hemma i Säby och troligen associerat med framgång och välstånd. Även på Klosterås hade det bott ättlingar till Ahlfortsläkten, fast de inte hetat så.

Han verkar inte själv ha varit ättling till någon Ahlfort (Se detta släktträd som jag tagit fram). Det närmsta man kommer en förbindelse mellan de två familjerna – utöver ursprunget på Klosterås – är att hans farmors far Johannes Larsson på Högstorp Rusthåll 1795 var doppvittne åt Johannes Samuelsson, som senare skulle komma att gifta sig med Lovisa Alfort i hennes andra gifte. Dessutom gifte sig hans mors faster Eva Charlotta Andersdotter (som hade samma namn som hon själv) med en sonson till Maria Catharina AhlfortCarl Gustaf Fredriksson, i hans andra gifte. Detta gör förstås inte Anders Theodor till ättling.

Johannes Samuelssons dop på Högstorp 1795. Säby församling.

Johannes Samuelssons dop på Högstorp 1795. Säby församling.

Det finns även två nulevande släkter Ahlforth och Ahlfordt, vars ursprung jag inte känner till. Är det någon som vet? Ahlforthsläkten går att spåra till Anna Stina Andersdotter på Solbacken i Vist söder om Linköping (f. 13/2 1790), som var piga på det präktiga Säby Slott i samma församling. Där tycks hon ha träffat en ung man med vem hon får en oäkta dotter hemma på gården Skorpa. De gifter sig inte; i stället får hon ytterligare två oäkta barn och hamnar på Källsätter fattighus. Hennes son kallar sig Johansson, och det är möjligt att pappan kan ha hetat Johan Ahlforth. Hans dotter tar nämligen namnet Ahlforth. En möjlighet är att pappan var samma Johannes Samuelsson (även kallad Johan) som omtalades ovan. Han var född 1795 och gifte sig med Lovisa Ahlfort 1829, och då skulle hans oäkta barn kunna tänkas ha ändrat namn från Johansson till Ahlforth. Flera av hans inomäktenskapliga dotters barn återupptog själva namnet Ahlfort på 1890-talet.

Namnet Alforn togs av Arvid Alforn f. Adolfsson d. 4. mars 1913. Anledningen till att denna namnform valdes i stället för det ursprungliga Alfort som han egentligen velat återta, var en ny namnlag som gjorde att man inte fick ta ett namn som redan var i bruk som släktnamn. Arvid löste problemet genom att ändra slutbokstaven. Med tanke på att han i slutändan valde namnet Alforn (utan h), så hade han antagligen velat heta Alfort (utan h), som sin mormors mor Lovisa Alfort och hennes syskon. Det fanns emellertid vid denna tid endast en kvarlevande familj med den namnformen, nämligen John Alfort med familj i Stockholm, och han hade nyligen grundat företaget Alfort & Cronholm och tyckte antagligen inte att det var lämpligt att ha en annan Alfortfamilj utan direkt koppling (senaste gemensamma förfadern var Gabriel Ahlfort, Arvids mormors morfars far). Arvid fick följaktligen ändra slutbokstaven. Frågan är förstås varför han då inte kunde ta namnet Ahlfort precis som hans mors syskon hade gjort. Förutom dem fanns emellertid även med denna namnform endast två par kvar, nämligen prosten i Jokkmokk David Ahlfort, som själv hade återtagit namnet genom sin mor, och Karl Gustaf Ahlfort på Ryckelsby i Ekeby hemma i Östergötland, som var född Ahlfort.

icon-check  22-06-2018

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *