Alfortska öden / C3-grenen: Ahlfort/Ahlfordt i Säby och Stockholm

Förföljda av skandal

Lovisa Alfort & Anders Lindahl + Johannes Samuelsson

  LovisaLouiseAlfort (21/1 1790 – 6/4 1837)
  C-grenen [1.2.10.3]
  Dotter till Gustaf Ahlfort & Catarina von Gertten
icon-location-arrow  Åsbo, Östergötland
 1. Anders Adam Lindahl (25/3 1787 – 27/10 1820) (g. 25/3 1813 i Rinnaicon-map-marker)
icon-location-arrow  Malexander, Östergötland
  Guldsmed; lantvärnsfänrik
 2. JohannesJohan” Samuelsson (7/5 1795 – 27/12 1875) (g. 19/8 1829)
icon-location-arrow  Säby, Småland
  Rättare, bonde
  3 + 1 barn – Lovisa och Johannes är stamföräldrar åt C3-grenen
icon-certificate  Primärkällor
  14-04-2018

Anders Lindahl, Skogwaktare, på ett lantmätningsdokument år 1800.

Anders Lindahl, Skogwaktare, på ett lantmätningsdokument år 1800.

Lovisa växer upp på Östanå. Där träffar hon den avskedade lantvärnsfänriken Anders Adam Lindahl från Gärdslätt rusthåll i Rinna församling. Hon blir med barn och de är tvungna att gifta sig med en gång. Barnet föds på Östanå, men registreras ändå i Rinna.

Episoden blir en gedigen skandal i trakten. Anders är son till Anders Joelsson Lindahl och Christina Wetterström, en brorsdotter till Lovisas farmor Anna Brita Wetterström. Anders Joelsson Lindahl var själv oäkta barn.

Anders Adam har varit lärjunge hos guldsmed Anders Isberg i Skänninge 1904-1908, fast sedan inkallas han till lantvärnet och deltar i Finska Kriget 1808-1809.

Efter detta bosätter de sig först på hans föräldrars gård Gärdslätt, men 1818 flyttar de till Carlsberg under Bötinge i Åsbo församling. De får 3 barn, men det blir inga barnbarn.

 • 1.   Hedvig Lindahl (18/4 1813 – 24/7 1813)
 • 2.   August Lindahl (28/8 1814 – 28/10 1839)  Brita Larsdotter
 • 3.   Per Vilhelm Lindahl (28/7 1818 – 26/1 1819)
Inkallan till laga skifte efter A. A. Lindahl i Post- och Inrikestidningar 4/9 1821.

Inkallan till laga skifte efter A. A. Lindahl i
Post- och Inrikestidningar 4/9 1821.

1820 drabbas Anders av konkurs, förmodligen som guldsmed, och d. 27/10 samma år skjuter han sig.

Lovisa blir aldeles förtvivlad, och prostinnan Anna Greta Atterbom-Forling talar om för hennes forna beundrare att din fordna Louis har fått annat utseende hon är Svart och mager som en taterska som ej är underligt hon är olycklig fattig menniska. (Elisabeth Tykesson: Atterbom: En levnadsteckning, 1954).

Efter sin mans död återvänder Louise från Bötinge till sit barndomshem, säteriet Östanå “Össta”, som änka. Hon äger själv en sjättedel av godset, och hennes kusin Carl Gustaf har just lämnat det för Blåviks gård. Louise är sålunda den enda från familjen som bor på Östanå vid denna tid.

Senare hyr hon in sig på gården Bjärhult i Malexander, där hon och sonen bor till dess att hon i augusti 1829 gifter sig med rättaren på Liljeholmen Johannes Samuelsson från Blåvik. Han är född på Högstorp rusthåll i Säby församling som son till Samuel Nilsson och Stina Persdotter.

Louise bär fortfarande namnet Lindahl när de får deras enda dotter tillsammans, men barnbarnen återtar namnet Ahlfort och grundar sålunda C3-grenen: Ahlfort i Säby och Stockholm.

Lovisa och Johannes bosätter sig på Kopparhult utanför Blåvik som jordbrukare.  1834 flyttar de till Klämmen utjord på gränsen mellan Säby och Trehörna församlingar. Där dör hon av vattusot 1838, 47 år gammal. Hennes son dukar sedan under för samma sjukdom just när han gift sig. Pappa Johannes dör i Trehörna i 1875 av en blodpropp, 80 år gammal.

Läs mera här.

Lovisas död 1837. Säby församling.

Lovisas död 1837. Säby församling.

Bouppteckningen efter Lovisa.

Bouppteckningen efter Lovisa.

Johannes' död 1875. Trehörna församling.

Johannes’ död 1875. Trehörna församling.

Bouppteckningen efter Johannes.

Bouppteckningen efter Johannes.

Dopnotiser

Hedvigs dop 1813. Vittnen: Arklimästaren G.A. Alfort och dess fru Cath. Lovisa von Gerdten från Össta i Åsbo Socken; Landtjägaren And. Landelius och dess fru Catarina Alfort; Mamsell Elisab. Christ. Kulin, Pig. Brita Stina Andersdoter, dr. Peter Svensson, från Gärdslätt, dr. Peter Nilsson i Ljungstorp. Rinna församling.

Hedvigs dop 1813. Vittnen: Arklimästaren G.A. Alfort och dess fru Cath. Lovisa von Gerdten från Össta i Åsbo Socken; Landtjägaren And. Landelius och dess fru Catarina Alfort; Mamsell Elisab. Christ. Kulin, Pig. Brita Stina Andersdoter, dr. Peter Svensson, från Gärdslätt, dr. Peter Nilsson i Ljungstorp. Rinna församling.

August Lindahls dop 1814. Vittnen: Bond. Samuel Gustafsson och h. Anna Olofsdotter i Ljungstorp, Nämd. Nils Jönsson i Stenstorp, dess söner Anders och Samuel samt dotren Margareta, och Mamsell Stina Lisa Hulin. Rinna församling.

Augusts dop 1814. Vittnen: Bond. Samuel Gustafsson och h. Anna Olofsdotter i Ljungstorp, Nämd. Nils Jönsson i Stenstorp, dess söner Anders och Samuel samt dotren Margareta, och Mamsell Stina Lisa Hulin. Rinna församling.

Johanna Carolinas dop 1832. Vittnen: Fru Prostinnan Nygren född Reuterswärd, Bruk. Anders Björk I Eklabo, hustr Maja Olsdr I Liljeholmen, Torpa Sochn, Dr Carl Joh. Andersson fr. Wadstena och pig. Anna Andersdr i prostegården. Ekeby församling.

Johanna Karolinas dop 1832. Vittnen: Fru Prostinnan Nygren född Reuterswärd, Bruk. Anders Björk i Eklabo, hustr Maja Olsdr i Liljeholmen, Torpa Sochn, Dr Carl Joh. Andersson fr. Wadstena och pig. Anna Andersdr i prostegården. Ekeby församling.

Forskningsdata

 •  namn (andras stavsätt): Lovisa (1790); Lovisa Alfort (1813-1837); Fru Louisa Alfort (1813-1814); Fru Lovisa Ahlfort (1815-1818); Fru Lovisa Alfort (1818-1820); Enkefr. Lovisa Alfort, gift Lindahl (1820-1823); EnkeFru Louisa Lindahl (1824); Lovisa Lindahl f. Alfort (1830-1832); Lovisa Lindahl (1832); Lowisa Lindahl (1833-1835); Lovisa Ahlfort (1837)
 •  namn (andras stavsätt): Anders Adam (1787-1799); Anders Adam Lindahl (1800-1804); LäroG. And. Ad. Lindahl (1804-1808); Fendr. A. A. Lindal (1810); LandtvärnsFendriken A. A. Lindal (1813); förre Fendr./Landtv.Fendriken A. A. Lindal (1813-1814); f.d. Fändr. A. Lindahl (1815-1818); Afskj. Fendriken And. Ad. Lindahl (1818-1820)
 •  namn (andras stavsätt): Johannes (1795); Dr. Johs. Samuelsson (1825-1830); Johannes Sam.s. (1830-1832); Hemmansägaren Johannes Samuelsson (1830); Bond. Johannes Samuelsson (1832); Inh. Johannes Samuelsson (1833-1837); HusÄgare Johannes Samuelsson (1834-1836); Johannes Samuelsson (1837-1875); Inh. Johs. Samuelss:n (1841-1845); Inh. Enkl. Johs. Samuelsson/Samuelss:n (1846-1860); Inh. Enkl. Johannes Samuelsson (1850-1875); Undantagsmannen Johannes Samuelsson (1876)
 •  f. Åsbo 1790: v42491.b152.s265
 •  f. Malexander 1787: v39086.b81.s155
 •  f. Säby 1795: v36241.b155.s320
 •  d. Säby 1837: v36243.b363.s707
 •  d. Trehörna 1875: v36386.b180.s351
 •  bou. Säby 1837: v77737.b494.s977
 •  bou. Trehörna 1876: v77760.b122.s235
 •  husf. 1790-1823;1830-1837 Rinna: v28668.b53.s93(1813-1814); v28669.b84.s155(1815-1818); Åsbo: v26841.b127.s118(1818-1820); v26841.b67.s58(1820-1823); Ekeby: v25378.b330.s641(1830-1832); v25380.b16.s5(1833-1834); Säby: v22043.b241.s231(1834-1836); v22045.b275.s264(1836-1837)
 •  husf. 1790-1820 Rinna: v28667.b29.s45(1790-1791); v28667.b61.s109(1791-1799); v28668.b58.s103(1800-1803); v28668.b53.s93(1802-1804); Skänninge: v29074.b15.s15(1804-1808)
 •  husf. 1821-1875 Torpa: v29520.b10.s3(1825-1830); Säby: v22047.b275.s264(1841-1845); v22049.b274.s264(1846-1849); v22051.b273.s263(1850-1854); v22053.b285.s263(1855-1860); Trehörna: v22448.b181.s172(1861-1865); v22449.b139.s129(1866-1870); v22450.b142.s134(1871-1875)
 •  dopv. 1810 Rinna: v39915.b27.s47(1810)
 •  arv. v76697.b242.s439(1824); v77453.b111.s215(1830); v77458.b134.s261(1835)
 •  arv. v77453.b111.s215(1830)
 •  barn f. Rinna: v39915.b38.s69(1813); v39915.b42.s77(1814); Ekeby: v37217.b265.s523(1832)
 •  barn d. Rinna: v39913.b280.s549(1813);

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *