Får en oäkta dotter

Gustaf Wetterström & Ingeborg Ingellersdotter + Elisabet Stråhle af Sjöared


icon-male  Gustaf Adolf Wetterström  (1711 – 14/6 1786)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [W:2.2]
icon-home  Son till Hedevig Gyllenståhl & Anders Wetterström
icon-wrench  Lantjägare, häradsjägare


icon-heart  1. Ingeborg Ingellersdotter  (ca. 1720 – efter 1741)
icon-play  1 barn


icon-user  2. Elisabet ”Lisabet/Lisa” Christina Stråhle af Sjöared  (1723 – efter 1791) (g. 19/5 1745 på Bålnäs)
icon-play  Minst 6 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  17-06-2021


Somviks säteri. Foto: Esben Alfort 2019.

Lantjägaren Gustaf växer upp på Somvik i Malexander, men flyttar till Bjärhult i samma församling 1738.

Bjärhult 1860, möjligen ritad av Anna Maria Ahlfort. Munga gårdsarkiv.

När han är 30 år gammal får han en oäkta dotter med 21-åriga pigan Ingeborg Ingellersdotter Liljeholmen

 • 1.  icon-female  Anna ”Annika” Lena  (24/5 1741 – före 1786)

De döms att undergå kyrkoplikt för lönskaläger.

Gustaf Wetterström och Ingeborg Ingellersdotter döms att undergå kyrkoplikt för lönskaläge 1741.

Gustaf Wetterström och Ingeborg Ingellersdotter döms att undergå kyrkoplikt för lönskaläger 1741.

Häradsjägaren Gustaf Wetterström ifrå Malexander Sochn som efter Ydre härads Tingsdom af d. 28 Maji(?) 1741 war sakfäld till lönskaläger med Ingeborg Ingellersdotter tjänande på Lillieholmen, stod kyrkeplicht och blef absolverad d. 31 Maji(?) 1741.

Ingeborg Ingellersdotter stod kyrkeplicht och wart aflöst d. 5 Julii åhr 1741.

Det fanns en trädgårdsmästare Nils Ingellersson på Sommenäs 1734, och det skulle ju möjligen kunna vara hennes bror, men annars vet vi inte mycket om henne. Det verkar som familjen Ahlfort på Liljeholmen tog hand om henne efteråt och lät henne stanna där resten av livet.

Bålnäs Säteri. Källa: Krafttaget.com.

Trotts denna indiskretion lyckas Gustaf gifta sig med adelskvinnan Elisabet Christina Stråhle, dotter av förmögne Johan Carl Stråhle och hans första hustru Barbro Christina Gripenhielm på Bålnäs säteri i Malexander, där vigseln förrättas.

Gustaf Adolph Wetterström och Elisabet Christina Stråhles bröllop 1745. Malexander församling.

Gustaf Adolph Wetterström och Elisabet Christina Stråhles bröllop 1745. Malexander församling.

Parets namnteckningar och sigill på arvsdokumentet efter hennes far Johan Carl Stråhle 1767. Göta Hovrätt.

Parets namnteckningar och sigill på arvsdokumentet efter hennes far Johan Carl Stråhle 1767. Göta Hovrätt.

Paret får minst 6 barn på Bjärhult.

 • 2.  icon-male  (30/6 1745)  icon-times
 • 3.  icon-female  Christina ”Stina” Wetterström (7/6 1746 – 1/3 1815)
  • icon-user 1. Pehr Samuel Dahlin icon-stop
  • icon-user 2. Anders Lindahl icon-play  ( icon-forward C3-grenen)
 • 4.  icon-male  Anders ”Andreas” Georg Wetterström (24/5 1749 – 17/1 1826)
  • icon-heart 1. Stina icon-play
  • icon-user 2. Johanna Charlotta Planck icon-play
  • icon-user 3. Margareta Sofia von Hartmansdorff icon-play
  • icon-user 4. Brita Elisabeth Helsing icon-play ( icon-forward A1-grenen)
 • 5.  icon-male  Johan  (f. 24/6 1752) icon-question
 • 6.  icon-male  Carl Adolf  (25/12 1755 – 24/4 1756)  icon-times
 • 7.  icon-male  Axel Johan  (5/7 1760 – 7/6 1845)
  • icon-user Sara Larsdotter icon-play
Gustafs namnteckning på sockenstämmoprotokollet 1766. Malexander församling.

Gustafs namnteckning på sockenstämmo-protokollet 1766. Malexander församling.

När dottern Christina döps är Gustafs kusin löjtnant Gabriel Ahlfort och hans mamma, moster Maria Sophia Gyllenståhl dopvittnen. 14. december samma år hålls sockenstämma i Malexander. Första fråga på dagordningen är vem som ska ordna ljus till julottan; Gustaf erbjuder att låta stöpa dem. 1766 låter han sockenborna hugga träd i Bjärhultaskogen utan betalning för en kyrkoreparation.

När Gustaf börjar bli gammal flyttar de till Bjälnäs (någon gång mellan 1768 och 1777), där  han dör av lungsot 1786, 75 år gammal. Hon flyttar då tillbaka till Bjärhult.

Gustaf Wetterströms bouppteckning 1786. Ydre Häradsrätt.

Namnteckningar på Gustaf Wetterströms bouppteckning 1786.

Namnteckningar på Gustafs bouppteckning 1786.


Dopnotiser

Annikas dop 1741. Vittnen: Pehr i Håraholmen, Jöran i Myran, hustru Karin i Falla, h. Annika i Saxbecken. Torpa församling.

Annikas dop 1741. Vittnen: Pehr i Håraholmen, Jöran i Myran, hustru Karin i Falla, h. Annika i Saxbecken. Torpa församling.

Dödfödd Wetterström 1745. Malexander församling.

Dödfödd Wetterström 1745. Malexander församling.

Christinas dop 1746. Vittnen: Wälborne Hr Capitain Johan Carl Stråhle på Bolnäs, Wälb. Hr Fendrik Nils Stråhle, Hr Leutnant Alfort, Hr Drabanten Söderberg, Swen Larsson i Biärhult, Fru Maja Sophia Gyllenståhl, Fru Elisabet Strand, Fröken Anna Agneta Stråhle, Fröken Brita Sophia Stråhle. Malexander församling.

Christinas dop 1746. Vittnen: Wälborne Hr Capitain Johan Carl Stråhle på Bolnäs, Wälb. Hr Fendrik Nils Stråhle, Hr Leutnant Alfort, Hr Drabanten Söderberg, Swen Larsson i Biärhult, Fru Maja Sophia Gyllenståhl, Fru Elisabet Strand, Fröken Anna Agneta Stråhle, Fröken Brita Sophia Stråhle. Malexander församling.

Anders Göran och Johans dop 1749 och 1752 noterades inte förrän 1755 när hustrun återigen var med barn, trotts att prästen och hans hustru var med på dopen. Vittnen åt Anders Göran: Wälb. Hr Lieut. Anders Gyllenhöök, Wälb. Hr Sergeant Carl Stråhle, fru Anna Brita Wetterström, Pastoris hustru Anna Maria Wigia, Jungfru Anna Margareta Wickman. Vittnen åt Johan: Hr Lieutnant Räf på Falla, Secreteraren Wälb. Hr Johan Gustaf Gripenshiöld, Pastor Eric Wickman, Wälb. fru, Elsa Stråhle i Åsen, Wälb. fru Maja Catharina Macklier på Stiernesand, fröken Anna Hedvig Gripenshiöld, Jungfru Brita Maria Wickman. Malexander församling.

Anders Göran och Johans dop 1749 och 1752 noterades inte förrän 1755 när hustrun återigen var med barn. Vittnen åt Anders Göran: Wälb. Hr Lieut. Anders Gyllenhöök, Wälb. Hr Sergeant Carl Stråhle, fru Anna Brita Wetterström, Pastoris hustru Anna Maria Wigia, Jungfru Anna Margareta Wickman. Vittnen åt Johan: Hr Lieutnant Räf på Falla, Secreteraren Wälb. Hr Johan Gustaf Gripenshiöld, Pastor Eric Wickman, Wälb. fru, Elsa Stråhle i Åsen, Wälb. fru Maja Catharina Macklier på Stiernesand, fröken Anna Hedvig Gripenshiöld, Jungfru Brita Maria Wickman. Malexander församling.

Carl Adolphs dop 1755. Vittnen: Wälb. Hr Lieutnant Gripenschiöld på Stiernesand, Wälb. Hr Lieutnant Anders Gyllenhöök på Maljeryd, Wälb. Hr Sergeant Carl Stråhle, Wälb. Fru Maja Catharina Macklier på Stiernesand, hustru Brita Håkansdotter i Siöbo, Mamsell Catharina Uhr, Jungfru Hedvig Wetterström i Lyckö.. Malexander församling.

Carl Adolphs dop 1755. Vittnen: Wälb. Hr Lieutnant Gripenschiöld på Stiernesand, Wälb. Hr Lieutnant Anders Gyllenhöök på Maljeryd, Wälb. Hr Sergeant Carl Stråhle, Wälb. Fru Maja Catharina Macklier på Stiernesand, hustru Brita Håkansdotter i Siöbo, Mamsell Catharina Uhr, Jungfru Hedvig Wetterström i Lyckö. Malexander församling.

Axel Johan Wetterströms dop 1760. Inga vittnen uppges, och det är lite oklart om '+' är ett kors eller et + som visar att barnet har lagts till efter årets slut. Det hade tydligen glömts bort därför att det döpts på Bjärhult. Malexander församling.

Axel Johans dop 1760. Malexander församling.

Inga vittnen uppges på Axel Johans dop, och även om ’+’ liknar ett kors, lär det snarare vara ett + som visar att barnet har lagts till efter årets slut. Det hade tydligen glömts bort därför att det döpts på Bjärhult. Axel Johan överlevde nämligen till vuxen ålder och gifte sig. Anders Georgs dop uppträder inte alls i dopboken – kanske glömdes också det bort av samma orsak. En annan möjlighet är att de i själva verket inte bodde i Malexander under några år, trotts att de ägde Bjärhult; de fattas även som dopvittnen 1751-1757 och nämns inte i sockenprotokollen 1747-1759.

Forskningsdata

 • g. Malexander 1745: v39086.b98.s187
 • d. Malexander 1786: v39086.b135.s259
 • bou. Malexander 1786: v77429.b113.s97
 • arvsdok. Johan Carl Stråhle Malexander 1767: v180443.b477.s1177
 • bou. Johan Carl Stråhle Malexander 1764: v180494.b695.s33
 • husf. Malexander 1725??-1730??: v27191.b35.s53(1725??);v27191.b55.s93(1730??)
 • sockenst.: Malexander 1746: v39086.b164.s315; Malexander 1766: v39086.b183.s353
 • kyrkoplikt Torpa 1741: v41300.b399.s777
 • dopv. Malexander: v39085.b163.s313(1727); v39085.b164.s315(1728); v39085.b165.s317(1728); v41300.b284.s551(Torpa 1728); v39085.b166.s319(1729); v39085.b169.s325(1731); v39085.b170.s327(1731); v39085.b171.s329(1732); v39085.b172.s331(1733); v39085.b173.s333(1733); v39085.b175.s337(1734); v39085.b176.s339(1735); v39085.b178.s343(1736); v39085.b179.s345(1737); v41300.b298.s579(Torpa 1738); v39085.b183.s353(1739); v39085.b184.s355(1739); v41300.b299.s581(Torpa 1739); v39085.b185.s357(1740); v39085.b186.s359(1740); v41300.b300.s583(Torpa 1740); v39085.b187.s361(1741); v39085.b188.s363(1741); v39085.b189.s365(1741); v41300.b302.s587(Torpa 1741); v39085.b191.s369(1742); v39085.b192.s371(1743); v39085.b195.s377(1744); v39086.b8.s9(1746); v41300.b310.s603(Torpa 1747); v39086.b14.s21(1750); v41300.b316.s615(Torpa 1751); v39086.b33.s59(1757); v39086.b35.s63(1758); v39086.b38.s69(1760); v39086.b43.s79(1762); v39086.b44.s81(1763); v39086.b45.s83(1764); v39086.b66.s125(1777); v39086.b69.s131(1779)
 • dopv. Malexander: v39086.b66.s125(1739); v39085.b184.s355(1739); v39085.b186.s359(1740); v39085.b187.s361(1741); v39085.b193.s373(1743); v39085.b194.s375(1744); 39085.b196.s379(1744); v41300.b306.s595(Torpa 1744); v39086.b13.s19(1749); v39086.b17.s27(1751); v39086.b42.s77(1761); v39086.b44.s81(1763); v39086.b45.s83(1763); v39086.b52.s97(1767); v39086.b61.s115(1773); v39086.b66.s125(1777); v39086.b67.s127(1778); v39086.b69.s131(1779); v39086.b71.s135(1780); v39086.b89.s171(1791)
 • barn: Torpa 1741: v41300.b302.s587; Malexander 1745: v39086.b6.s5; Malexander 1746: v39086.b7.s7; Malexander 1749: v39086.b29.s51; Malexander 1752: v39086.b29.s51; Malexander 1755: v39086.b29.s51; Malexander 1760: v39086.b40.s73