Son av en löjtnant som dog vid Poltava

Maria Macklier & Carl Gripensköld


icon-female  Maria ”Maja” Catharina Makeléer/Macklier  (10/11 1700 – 25/10 1778)
icon-leaf  Tidiga försläkterna [G:1.4.1]
icon-home  Dotter av Hedevig Gyllenståhl & Gustaf Adolf Macklier
icon-wrench  ”Friherrinna/baronessa”


icon-user  Carl ”Charles” Gustaf Gripensköld  (1692 – 4/3 1766) (g. före 1719)
icon-wrench  Major, löjtnant, fänrik
icon-play  Minst 7 barn


icon-certificate  Primära och sekundära källor
icon-check  28-12-2021


Maria Mackliers namnteckning 1766 när mannen dog.

Maria Mackliers namnteckning 1766 när mannen dog.

Maria gifter sig (före 1719) med major Carl Gustaf Gripensköld (son av löjtnant Johan Gripensköld, som dog i rysk fångenskap i Poltava, och den lokala prästdottern Margareta Catharina Cnattingia). De bor på Gabriel Gyllenståhls gamla gods Stjärnesand i Malexander församling, där de får minst 7 barn. I början heter det Norra Sanden, men det är förmodligen en del af Stjärnesand, då det helt enkelt hette Sanden innan det blev säteri.

 • 1.  icon-male  Johan Gustaf Gripensköld (12/10 1723 – 28/12 1791)
  •  icon-user Eva Kristina Kinninmundt icon-stop
 • 2.  icon-male  Carl Fredrich Gripensköld (23/9 1724 – 15/9 1743) icon-stop
 • 3.  icon-male  Magnus Gabriel Gripensköld (15/9 1727 – 13/3 1794)
  •  icon-user Bernhardina Amoena Elisabeth Hvitfeldt icon-play
 • 4.  icon-male  Hans Adolf (29/10 1728 – 7/3 1731) icon-times
 • 5.  icon-male  Axel Philip (1729) icon-times
 • 6.  icon-female  Anna Hedvig Gripensköld (19/4 1732 – 29/11 1803)
  •  icon-user Axel Reinhold von Gertten icon-play ( icon-forward C-grenen)
 • 7.  icon-male  Axel Philip (30/3 1735 – 4/1 1736) icon-times
Carl Gripenskölds namnteckning 1754.

Carl Gustaf Gripenskölds namnteckning och sigill 1754.

Det är på Marias dop år 1700 som Erik Alfort först kommer till Torpa och träffar sin blivande maka, Marias moster Maria Sophia Gyllenståhl.

Maria kallades ibland baronessa/friherrinna, fast det är verkar knappast vara en berättigad titel, även om hennes far faktiskt var baron 1694-1706. Efter honom blev hennes bror Jon Gabriel släktens sista baron tills 1775. Av någon anledning verkar inte hans son ha ärvt titeln.

Efter mannens bortgång flyttar hon till Aspenäs Säteri. Själv dog hon på Östanå, fast de begravdes i den Gripensköldska graven i Harstad kyrka.

Carl Gustaf Gripenskölds död 1766. Malexander församling.

Carl Gustaf Gripenskölds död 1766. Malexander församling.

d. 4 Martii afled i Herranom i Lifstiden Kongl. Maijts Trotjenare och Major, samt Riddare af Swärdsorden Wälborne Herren Carl Gustaf Gripenschöld på Stjernesand, och efter 73 års beröml:n förda wandel begrofs d. 18 ejusdem.

Maria Catharina Mackliers död 1778. Malexander församling.

Maria Catharina Mackliers död 1778. Malexander församling.

d. 25 Octob. dödde Änkefru Majorskan och Friherrinnan högwälborna Maria Macklier på Aspenäset uti Östanå, bisattes d. 4 Novemb. och begrofs d. 29 December samt förd sedan till sin sitt hvilorum, den Gripenskiöldska grafven uti Harstad Kyrka.


Rekommenderat


Inledningen på Carl Gustaf Gripenskölds omfattande bouppteckning.

Inledningen på Carl Gustaf Gripenskölds omfattande bouppteckning. Totala värdet på sterbhuset var på 7565 daler silvermynt.


Dopnotiser

Johan Gustafs dop 1723. Vittnen: Major Vilhelm Spandou, Pastor Isaac Triwallius, Fendrich Wälbor. Jahan Adolph Rosenqvist, Wälb. Jahan Gabriel Macklier, Commiss. h. And. Wetterström, Friherrinnan Catharina Cronhielm, Madem. Eva Durietz, J. Helena Gripenschiöld, J. Anna Brita Svanhals, Jungfru Maria Catharina Alfort. Malexander församling.

Johan Gustafs dop 1723. Vittnen: Major Vilhelm Spandou, Pastor Isaac Triwallius, Fendrich Wälbor. Jahan Adolph Rosenqvist, Wälb. Jahan Gabriel Macklier, Commiss. h. And. Wetterström, Friherrinnan Catharina Cronhielm, Madem. Eva Durietz, J. Helena Gripenschiöld, J. Anna Brita Svanhals, Jungfru Maria Catharina Alfort. Malexander församling.

Carl Fredrichs dop 1724. Vittnen: Wälb. Leutenant Anders Grönfelt, Chergant Hr Bengt Rääf junior, Wälborna Fru Hedvig Gyllenståhl, pastoris hustru Anna Magdalena Wallin, Wälborna Jungfru Anna Biörnram på Lillarp(?). Malexander församling.

Carl Fredrichs dop 1724. Vittnen: Wälb. Leutenant Anders Grönfelt, Chergant Hr Bengt Rääf junior, Wälborna Fru Hedvig Gyllenståhl, pastoris hustru Anna Magdalena Wallin, Wälborna Jungfru Anna Biörnram på Allarp. Malexander församling.

Magnus Gabriels dop 1727. Vittnen: Capitein Jean Strålhe, Leut. Göran Armskiöld, Adjunct. Isaac Rundberg, Nils i Löcke, Fru Märtha Christina Gyllenståhl, Maja Stina Svanhals, Jungfru Stina Sparman. Malexander församling.

Magnus Gabriels dop 1727. Vittnen: Capitein Jean Strålhe, Leut. Göran Armskiöld, Adjunct. Isaac Rundberg, Nils i Löcke, Fru Märtha Christina Gyllenståhl, Maja Stina Svanhals, Jungfru Stina Sparman. Malexander församling.

Carl Henric Alfort var dopvittne åt sonen Hans Adolf 1728.

Hans Adolf Gripenskölds dop 1728 med Carl Alfort som vittne.

Hans Adolfs dop 1728. Vittnen: Commissairen Hr And. Wetterström, Gustaf Wetterström, Carl Alfort, Fru Barbro Christina Gripenhjelm, Jungf. Anna Cath. Rosenqvist, F. Maja Gyllenståhl. Malexander församling.

Anna Hedvigs dop 1732. Vittnen: Pastor Eric Strand, Studiosus Hr Canutus Beckstrand, Anders Kielberg i Holmtorpet, Wälb. fru Brita Stråhle på Sämia(?), Jungfru Anna Brita Wetterström i Somwijk, hustru Maria Carlsdotter i Skurebo. Malexander församling.

Anna Hedvigs dop 1732. Vittnen: Pastor Eric Strand, Studiosus Hr Canutus Beckstrand, Anders Kielberg i Holmtorpet, Wälb. fru Brita Stråhle på Sånna(?), Jungfru Anna Brita Wetterström i Somwijk, hustru Maria Carlsdotter i Skurebo. Malexander församling.

Axel Philips dop 1735. Vittnen: Leutnanten Hr Hans Werner, Hr Gabriel Ahlfort, föraren Hr Clas Georg Wetterström, kyrkioherdens hustru Anna Olin, Jungfru Hedvig Svanhans, Jungf. Elisabet Strand, hustru Margateta i Biährhult. Malexander församling.

Axel Philips dop 1735. Vittnen: Leutnanten Hr Hans Werner, Hr Gabriel Ahlfort, föraren Hr Clas Georg Wetterström, kyrkioherdens hustru Anna Olin, Jungfru Hedvig Svanhans, Jungf. Elisabet Strand, hustru Margateta i Biährhult. Malexander församling.


Forskningsdata

 • f. Torpa 1700: v41300.b243.s469
 • d. Malexander 1778: v39086.b132.s253
 • d. Malexander 1766: v39086.b128.s245
 • bou. 1766: v180496.b204.s14
 • husf. Malexander 1719-1720?: v27191.b20.s23(1719); v27191.b37.s57(1720?)
 • dopv. Malexander: v39085.b151.s289(1713); v41300.b264.s511(Torpa 1713); ?v41300.b266.s515(Torpa 1715, kan även vara Maria Sofia Macklier); v39085.b153.s293(1716); v39085.b155.s297(1718-1719); v39085.b156.s299(1719-1720); v41300.b279.s541(Torpa 1724); v39085.b161.s309(1725); v39085.b162.s311(1726); v39085.b166.s319(1729); v39085.b168.s323(1730); v39085.b172.s331(1733); v39085.b174.s335(1734); v39085.b187.s361(1741); v41300.b304.s591(Torpa 1743); v39086.b29.s51(1752); v39086.b29.s51(1755); v39086.b29.s51(1756); v39086.b38.s69(1759); v39086.b41.s75(1761); v39086.b49.s91(1766)
 • dopv. Malexander v39085.b158.s303(1722); v39085.b159.s305(1723); v39085.b160.s307(1724); v39085.b163.s313(1726); v39085.b166.s319(1729); v39085.b177.s341(1735); v39085.b178.s343(1736); v39085.b195.s377(1744); v39086.b29.s51(1755); v39086.b31.s55(1757); v39086.b34.s61(1758); v39086.b38.s69(1759); v39086.b41.s75(1761); v39086.b42.s77(1761)
 • barn Malexander: v39085.b159.s305(1723); v39085.b160.s307(1724); v39085.b164.s315(1727); v39085.b165.s317(1728); v39085.b171.s329(1732); v39085.b176.s339(1735)