C4-grenen: Styrlander

Bagarsläkten från Göta Kanal


icon-leaf  Blåvikssläkten > C-grenen > C4-grenen > C4a-grenen
icon-home  Förfäderna till C4-grenen var:

  1. [1] Erik Alfort & Maria Sophia Gyllenståhl
  2. [1.2] Gabriel Ahlfort & Anna Brita Wetterström
  3. [1.2.10] Gustaf Adolf Alfort & Catharina Lovisa von Gertten
  4. [1.2.10.4] Gustafva Ahlfort & Gerhard Styrlander

icon-book  Det finns många inlägg som rör C4-grenen
icon-cog  Om du har bilder eller information om denna gren så bidra gärna till det gemensamma släktarkivet!
icon-user  3 grenmedlemmar har hört av sig än så länge
icon-check  17-08-2021


Sörkvarn og Lilla Björstorp. Källa: Riksantikvarieämbetet.

Denna gren omfattar ättlingarna till Gustafva Ahlfort och Gerhard Styrlander. Grenen har sitt ursprung i Ekeskog och Undenäs församlingar vid Göta Kanal mellan Vänern och Vättern, där Gerhard var anställd vid kanalen som materialförvaltare. Kanalen gör dock familjen mycket mobil, så ättlingarna sprids snabbt till andra trakter.

Namnet Styrlander härrör från Styrstad församling i Norrköping, där flera bröder tycks ha tagit namnet i mitten av 1700-talet. Därifrån spreds familjen längs kanalen via Motala till Undenäs och Mariestad, och i några fall ända till Göteborg. Bland stamföräldrarnas barn livnär två söner och en dotter sig som bagare, ett yrke som fortfarande karaktäriserar en annan gren av Styrlandersläkten. Sonen Abel Gerhard blir godsinspektör på Sätra Bruk och sedan på Fredriksfors Bruk, men 1874 flyttar han med sin familj till Skövde där han tar emot beställningar på ortens vattenkuranstalt. Hans dotter Ellen gifter sig med bankdirektör Severus Sundequist och grundar på så sätt Sundequistgrenen C4a.

Styrlander kort1
Styrlander kort2


Lite statistik

Inom grenen har registrerats 6 generationer med 91 ättlingar födda 1812-2010. Av dessa är 49 (53%) män och 42 (46%) kvinnor.

  • Genomsnittlig (känd) livslängd: 60,3 år (24 pers.)
  • Barn som dog innan de fyllt 18 år: 3,3% (3 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. vuxen: 0,9 st. (88 pers.)
  • Registrerade (kända) barn pr. par: 2,0 st. (41 par)