Blåvikssläkten och Gunnarstorpssläkten

Ättlingarna till stamföräldrarna Erik Alfort och Maria Sophia Gyllenståhl fördelar sig på två huvudgrenar – sonen Gabriel Ahlforts familj på Liljeholmen i Blåvik och dottern Maria Catharinas familj på Gunnarstorp i Säby.

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Tidigare kallade jag dessa två huvuddelar av släkten för Östgötasläkten och Smålandssläkten, men efterhand som forskningen har fortskridit känns dessa namn inte längre så passande. Det har nämligen visat sig att två av de fem grenarna inom ”Smålandssläkten” har sina ursprung i trakten runt Skänninge på östgötaslätten – själva hjärtat av gamla Östergötland.

Följaktligen har jag nu valt at döpa om dessa huvudgrenar till Blåvikssläkten och Gunnarstorpssläkten. Dessa namn känns mer passande, särskilt som Blåvikssläkten ändå sedan länge är känd i trakten under detta namn, eller helt enkelt som ’blåvikarna’. Det bodde nämligen släktingar på nästan alla gårdar och torpar runt själva Blåvik och det var släkten som så småningom lät bygga Blåviks kyrka och skapade Blåviks församling ur delar av Torpa och Ekeby församlingar.

Blåviks Kyrka. Foto: Esben Alfort 2017.