Den oäkta arvingen

Gustaf Ståhlgren


  Gustaf Ståhlgren (17/7 1737 – efter 1754)
  De första generationerna [1.3.1]
  Son till Carl Henric Ahlfort & Sara Larsdotter
icon-location-arrow  Torpa, Östergötland
  Okänt öde


icon-certificate  Primärkällor
  01-09-2019
icon-book  Läs även krönikans kapitel 5


Gustaf föds som oäkta barn till yngste sonen på Liljeholmen, Carl Henric Ahlfort. Han är ett år gammal när hans pappa skickas till Finland i kriget mot Ryssland och dör i en ålder av bara 37 år. Sedan försvinner sonen och mamman, pigan Sara Larsdotter, ur dokumenten för ett tag, tills han – förmodligen som tonåring – uttar sk. bördsbrev, vilket borde betyda att han sökt medlemskap i ett skrå, förmodligen i Skänninge.

Gustafs dop 1737. Vittnen: Simeon i Håhrahålmen, Soldaten Oluf Hård, Hust. Brita i Håhrahålmen, Märta i Backen. Prästen har senare fogat in orden "bördbr. uttagit". Torpa församling.

Gustafs dop 1737. Vittnen: Simeon i Håhrahålmen, Soldaten Oluf Hård, Hust. Brita i Håhrahålmen, Märta i Backen. Prästen har senare fogat in orden bördbr. uttagit. Torpa församling.

Senast 1753 verkar han ha adopterats av sin farmor, Maria Gyllenståhl på Liljeholmen, där han omtalas som Fru Maria Gyllenståhles gosse Gustaf, med beteckningen ’daglönad tjänare’. Senare dyker han upp som Schole pilten Gustaf Ståhlgren i samband med hennes testamente. Hon vill låta honom ärva och försöker även skänka honom Lövingsborg söder om Skänninge där hon tillbringat sina sista år, men farbror Gabriel Ahlfort motsätter sig och säger att hon inte har juridisk rätt att ge bort det.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

Vad som senare hände med Gustaf, är tillsvidare okänt.


Forskningsdata

Se även Från Sommabygd till Vätterstrand, 6:e samlingen.

  •  namn (andras stavsätt): Gustaf (1737); Fru Maria Gyllenståhles gosse Gustaf (1753-1754); Gustaf Ståhlgren (1754); ScholePilten Gustaf Ståhlgren (1754)
  •  f. Torpa 1737: v41300.b296.s575
  •  mant. 1753-1754 Liljeholmen: v400923.b250.s17(1753); v400924.b230.s19(1754)
  • Maria Sophia Gyllenståhls testamente: v180481.b58(1754); v180481.b44.s5a(1754)