Testamenterade allt till sin kusin, som dog efter en månad

Lovisa Ögnelod


  Lovisa Sophia Ögnelodh (17/6 1779 – 13/7 1860)
  B-grenen [1.2.9.3]
  Dotter till Birgitta Ahlfort & Esaias Ögnelodh
icon-location-arrow  Axstad, Högby, Östergötland
  Ogift


icon-certificate  Primärkällor
  10-02-2021


Lovisas namnteckning när modern dött 1830.

Lovisas namnteckning när modern dött 1830.

Lovisa gifter sig aldrig. Hon växer upp på föräldrarnas gård Axstad i Högby församling, men från 1825 hyr hon in sig på Liljeholmen, där hon beskrivs som sjuklig och utfattig.

1851 flyttar hon ihop med sin kusin, prostinnan Gustava Gumelius (f. Alfort) i Gränna stad, och året därpå flyttar de båda två till familjegården Boarp i Barkeryd, där de tillbringar åtta år tillsammans innan Lovisa dör av ett bröstlidande, 81 år gammal.

Boarp i Barkeryd. Källa: Google.

Boarp i Barkeryd. Källa: Google.

Hon efterlämnar sig såsom enda arfvinge Brodren Skorstensfäjaren Carl Ögonloo från Östergöthland, hvilken förmodas vara död eller dess son, hvars vistelse är obekant. Hon testamenterar följaktligen allt till Gustava. Även hon dör emellertid redan en månad efter, också hon barnlös, så arvet får gå vidare till Gustavas systrar Anna Maria och Elionora Ahlfort.


Lovisas död 1860. Barkeryd församling.

Lovisas död 1860. Åldersuppgiften tycks vara en månad för låg. Barkeryd församling.

Bouppteckningen efter Lovisa. Hennes dyrbaraste ägodel är en snusdosa i silver. Adelns bouppteckningar.

Bouppteckningen efter Lovisa. Hennes dyrbaraste ägodel är en snusdosa i silver. Adelns bouppteckningar.


Forskningsdata

  •  namnteckningar: Louisa Sophia Ögnelodh (1831)
  •  namn (andras stavsätt): Lovisa Sophia (1779-1794); Fröken/Frök./Fr. Lovisa Ögnelodh (1825-1852); Lovisa Sophia Ögnelodh (1831); Fröken Lovisa Ögnelod (1852-1860); Fröken Lovisa Sophia Ögenloo (1860): Fröken Lovisa Ögonloo ; Fröken Ögonloo (1860)
  •  f. Högby 1779: v37972.b98.s315
  •  d. Barkeryd 1860: v32637.b21.s35 (bröstlidande)
  •  bou. Adeln 1860: v181386.b237.s43
  •  husf. 1788-1794;1825-1860 Högby: v26129.b10.s7(1788-1793); v26129.b55.s97(1794); Torpa: v29520.b10.s3(1825-1830); v29521.b109.s201(1831-1837); v29523.b28.s43(1838-1844); v29525.b27.s43(1845-1850); v29526.b203.s381(1851); Gränna: v23585.b217.s493(1851-1852); Barkeryd: v18928.b273.s256(1852-1854); v18929.b284.s271(1855-1860)
  •  arv. v181333.b221.s32(1831); v181333.b222(1831)