Kustartilleristernas släkt

Naima Pontin & Gunnar Nordbeck


  Vera Naima Cecilia Pontin (28/7 1878 – 27/1 1962)
  A1-grenen [1.2.3.3.3.1.3]
  Dotter till Esbjörn Pontin & Sigrid Wetterström
icon-location-arrow  Tjärstad, Östergötland


  Gunnar Emil Petersson Nordbeck (8/7 1877 – 2/9 1962) (g. 21/10 1902 i Tjärstad)
icon-home  C. E. Pettersson & Fredrique Nordbeck
icon-location-arrow  Karlskrona
  Löjtnant i kustartilleriet
  Minst 2 barn


icon-certificate  Primärkällor + sekundärkällor + levande källor
  05-12-2021


Familjen samlad i Stora Salongen på Schedevi: Esbjörn med hustru, samt dottern Naëma och sonen Nils.

Esbjörn Pontin med hustru, samt dottern Naima och sonen Nils.

Naima är den som ärver Gabriel Ahlforts dagbok. Detta kommer möjligen att påverka hela släkten; i alla fall blir det väldigt många duktiga kustartillerister i denna släkt.

Hon gifter sig 1902 med underlöjtnanten vid kustartilleriet i Karlskrona Gunnar Emil Nordbeck, en son till förste marinintendent C. E. Pettersson och Fredrique ”Dika” Nordbeck från Göteborg, och flyttar i december samma år till Vaxholms garnisonsförsamling.

Naëma och Gunnars bröllop 1902. Tjärstad församling.

Naima och Gunnars bröllop 1902. Tjärstad församling.

Gunnar befordras till löjtnant 1903, kapten 1912, major 1926 och överstelöjtnant 1932. 1913 flyttar han till Nya Varvet i Göteborg, och 1921 blir han överflyttad till Karlskrona igen, där han blir befälhavare på fortet Västra Hästholmen 1922-1932. Han är även gymnastikintresserad och ger 1906 ut Handledning i Gymnastik för Underbefälet.

Han är mycket upptagen av Tyskland och är medlem av Riksföreningen Sverige-Tyskland, och han fungerar till och med som Tyska Rikets konsul i Karlskrona 1932-1944. Följaktligen har han registrerats i Franklin D. Roosevelts personliga arkiv över tyskvänliga.

Paret får 2 barn.

Året innan hon dör skriver Naima en fantastisk minnesberättelse om sin barndom, som kan läsas här.


Bilder från Schedevi


Forskningsdata

  • icon-female namn (eget stavsätt): Naima (1961); Naima Nordbeck, född Pontin (1961); Vera, Naima, Cecilia (1961)
  •  namn (andras stavsätt): Vera Naïma Cecilia (1878-1893); Vera Naëma Cecilia (1894-1902); Vera Naëma Cecilia Pontin (1902-1907); Vera Naëmea Cecilia Pontin (1908-1913); Vera Naëmia Cecilia Pontin (1913-1921); Vera Naima Cecilia Pontén (1921-1924)
  •  namn (andras stavsätt): Gunnar Emil P:son Nordbeck (1902-1912); Gunnar Emil Nordbeck (1913); Gunnar Emil (Petersson) Nordbeck
  •  f. Tjärstad 1878: v41276.b8.s7
  •  g. Tjärstad 1902: v179611.b124.s14
  •  husf. 1878-1899;1902-1924: v275032.b340.s21(1902-1907); v275036.b290.s19(1908-1912); v275039.b2780.s770(1913); v198487.b110.s3(1913-1921); v342199.b900.s54(1921-1924)
  •  husf. 1902-1924