Bokbindaren som blev rådman i Eskilstuna

Jonas Ekstrand & Catharina Wahlberg


  Jonas ”Jon” Ekstrand (1730 – 14/4 1817)
  Wilhelmina Almroths försläkt [1.2.11.3_mf]
icon-home  Son till Jon Ekstrand
icon-location-arrow  Jäder, Södermanland?
  Bokbindare; rådman; skjutshästansvarig


  Catharina ”Cathrina/Carin/Caisa” Eriksdotter Wahlberg (7/12 1741 – 13/10 1808) (g. 17/10 1762 i Eskilstuna)
icon-home  Dotter till Erich Jönsson & Brita Pehrsdotter
icon-location-arrow  Vallby, Gillberga, Södermanland
  6 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
  02-08-2021


Jonas Ekstrands namnteckning 1809 när hustrun gått bort.

Jonas Ekstrand (som inte ska förväxlas med en annan Jonas Ekstrand) sägs vara född i Jäder utanför Eskilstuna, men han är inte återfunnen där – åtminstone inte under samma namn.

Han bosatte sig 1761 i den framväxande fristaden Eskilstuna, där han livnärde sig som bokbindare. 1776 valdes han dessutom till rådman i den unga staden.

1762 gifte han sig med den 9 år yngre Catharina Eriksdotter från Gillberga församling, dotter till Eric Jönsson och hans hustru Brita Pehrsdotter på Vallby mellangårdicon-map-marker. Hon använde från och med giftermålet efternamnet Wahlberg, sammansatt av Vallby och Gillberga. Hon var dock inte den första som tog detta namn – hennes morfars bror, bokhållaren och borgaren i Eskilstuna Lars Wahlberg (d. 1749), använde sig av samma namn.

Jonas Ekstrand och Catharina Wahlbergs vigsel 1762. Eskilstuna Kloster och Fors församling.

Catharinas mamma hade gift om sig med en Pehr Pehrsson, förmodligen den nämndeman som är dopvittne åt flera av deras barn.

En Catharina Ersdotter på Vallby tjänade i Näshulta 1754-1755, men det är oklart om det var hon, för hon verkar ha bott kvar på Vallby. Från Näshulta kom emellertid hennes dotters blivande svärmor Maria Catharina Öberg, och det verkar som att familjerna redan kände varandra, för när Catharina döptes, var en Lars Öberg vittne.

Paret bosatte sig efter vigseln i gård nr. 77 i gamla staden i Eskilstuna. Från 1766 är det gård nr. 80, men det är oklart om det var samma gård eller de hade flyttat. Tomten låg i Nystaden vid stora gatan och var 74.270 kvadratalnar. De hade även 4 tunnland åker ute på den såkallade Carlfredsvreten. Det var vanligt i Eskilstuna på den här tiden att handel och hantverk supplerades med åkerbruk utanför staden. Det var en liten industristad, och det var helt enkelt enda sättet att överleva.

Vid ett borgerskapsmöte på rådhuset d. 12 januari 1803 åtog sig Jonas jämte 17 andra borgare att med skjuttshästar forthjälpa de resande ifrån Staden. I gengäld fick övriga borgare betala en avgift till dem. Dessutom fick skjutsande borgare rättighet att använda Oxhagen för sommarbete åt deras hästar. Vid samma möte diskuterades och godkändes preliminärt ett förslag om att inrätta ett lazarett i staden, som skulle betalas genom en avgift av alla som gick till nattvarden. Vid detta lazarett skulle Jonas’ då nyfödde barnbarns blivande make Adolf Fredrik Alfort så småningom bli stadsläkare 1816.

Året efter – d. 14 januari 1804 – fråntogs de skjutsansvariga den särskilda betalningen; ändå anmälte sig både Jonas och hans dotter, rådmansänkan Anna Catharina Almroth, att vardera ansvara för 3 hästar, utan annan ersättning än fritt begagnande av Oxhagen.

Paret Ekstrand fick minst 6 barn, fast tre av dessa dog som små.

 • 1.  icon-male  Jonas ”Jan” Erik Ekstrand (15/3 1764 – 4/1 1768) icon-times
 • 2.  icon-female  Anna Catharina ”Caisa” Ekstrand (10/11 1766 – 22/12 1835)
 • 3.  icon-female  Brita Christina Ekstrand (f. 21/5 1769) icon-times
 • 4.  icon-female  Brita Christina Ekstrand (10/6 1770 – efter 1817)
  •  icon-user Olof Lindh
 • 5.  icon-female  Johanna Ekstrand (1/12 1776 – 1/7 1779) icon-times
 • 6.  icon-male  Jan Gustaf Ekstrand (f. 30/10 1784)

De kan möjligen även ha fått en dotter tidigt, som uppträder på mantalslistorna från 1767. Det är dock mycket tveksamt för vanligtvis skulle hon ha uppnått skattskyldig ålder för att finnas med på listorna. Frågan är i så fall om han hade varit gift förut. På tidigt 1780-tal finns en dotter registrerad, och från 1788 två. Året efter är återigen bara en kvar.

Jan Gustaf inträdde i lantvärnet.

1780-1785 hade Jonas en gesäll Johan ”Jan” Ekstrand, som kanske var en brorsson. Jonas hade dessutom en syster Anna Jonsdotter Ekstrand (f. 1740), som bodde hos honom i Eskilstuna tills hon gifte sig med hjul- och vagnmakaren Nils Lindström, som dog 1778, och sedan med vagnmakaren Anders Ekström, som hon skiljde sig ifrån 1812. Det är genom hennes namn som vi vet att deras pappa hette Jon/Jonas.

Faderns garderob beskrivs så här vid hans bortgång:

 • 1 par Bomullsstrumpor
 • Diverse gamla halskläden
 • 1 gammal svart Rock
 • 1 half-ylle-rock
 • 1 ljusblå Dito
 • 1 gammal SommarRock
 • 1 Kapprock
 • 1 Pälskappa
 • 1 Kjortel och 1 Kofta
 • 3 gamla Wästar
 • 3 par gamla Byxor
 • 1 gammal Casquette

Vad djur beträffar så hade de 1 par bruna hästar, 2 kor, 1 kviga, 6 får, 3 svinkreatur och 3 grisar.

Efter hustruns död fanns endast 2 tackor med lam och 1 gammal ko kvar.

Jonas är förövrigt omtalad i ett brev från Marcus Wallenberg till professor och ärkebiskop Jacob Axelsson Lindblom 1794. Det vore roligt att veta vad som skrivs om någon har möjlighet att ta reda på det i Riksarkivets brevsamling på Linköpings Stadsbibliotek.


Anna Caisa Ekstrands bouppteckning 1809.

Jonas Ekstrands bouppteckning 1817.


Dopnotiser

Jonas Eriks dop 1764. Vittnen: Magister Pehr Hedberg; h. Rådman P. Strandberg; Chirurgus Carl Wallström; fru Barbro Cath. Carelia; Mad. Anna Sophia Schlyter; Jungfru Karin Clevander. Eskilstuna Kloster församling.

Anna Caisas dop 1766. Vittnen: Adj. [?] Lithander, Snickaren Boberg, Boddr. Anthon Basilier, hust. Elisabeth Berg, hust. Brita Ersdotter i Hagby Torsh., pigan Anna Ekstrand. Eskilstuna Kloster församling.

Brita Christinas dop 1769. Vittnen: Pähr P. i Wallby, Gillberga, Johan Joh. i Hagby, Nils Lindström, hust. Kindberg, hust. Brita P. i Wallby, Jfr. Maria Söderquist. Eskilstuna Kloster församling.

Brita Christinas dop 1770. Vittnen: Nämdeman Pähr P. i Wallby Gillb., domaren Johan Jansson i Hagb, Torsh., Wagnmak:r Nils Lindström, hust. Brita Larsdr i Wallby Gillb., hust. Elsa Almroth, Jfr. Maria Söderquist. Eskilstuna Kloster församling.

Johannas dop 1776. Vittnen: Kyrkioh. Lars Brahn, Com:r Adolph Lundgren, Scholm:r Gabriel Falk, hust. Anna Caisa Ljung, hust. Eva Maria Brandt, hust. Ebba Sophia Ström. (Obs. Glömsta hör inte till detta dop). Eskilstuna Kloster församling.

Jan Gustafs dop 1784. Vittnen: Bergv.(?) Ridd. Rinman, Rådm. Öhrling, Bokh. Fr. Basiljer, Fru Bergv.(?) Rinman, Madame Berg, Madem:lle Johanna Falck. Eskilstuna Kloster församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namnteckning: Jonas Ekstr. (1809)
 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Bokbindaren Mäster Jonas Ekstrand (1762-1773); Bokbindaren Jonas Ekstrand (1762-1773); Bokbindaren Jon. Ekstrand (1763); Bokbindaren Joh. Ekstrand (1765); Bokbindaren Jon Ekstrand (1766-1774); Bokbindaren Ekstrand (1768); Bokbindaren Hr Jonas Ekstrand (1770-1778); Bokbindaren Mäster Ekstrand (1773); Bokbind. Jon Ekstran (1775); Rådman Jonas Ekstrand (1776-1800); Rådman och Bokbindaren Jon Ekstrand (1776-1777); Rådman och Bokbindaren J. Ekstrand (1778); Rådman J. Ekstrand (1779-1784); Rådman Hr Jonas Ekstrand (1779-1808); Rådman Ekstrand (1779-1803); Hr Rådmannen och bokbindaren Jonas Ekstrand (1799-1800); Rådmannen och Enkl. Jonas Ekstrand (1809-1812); Hr Rådman Ekstrand (1809); f.d. Rådmannen och Enkling. samt Bokbindar Jonas Ekstrand (1812-1814); f.d. Rådmann. Enkl. Jonas Ekstrand (1814-1817); Jonas Ekstrand (1817); Rådmannen och bokbindaren Jonas Ekstrand (1817)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Carin E. (1756-1765); Pigan Caisa Eriksdr (1762); Cattarina Walberg (1762-1769); Cathrina Wahlberg (1764-1776); Catharina Wahlberg (1770-1784); Catharina Ericsdotter Wallberg (1773); Chatarina Ericsdotter Wallberg (1773); Fru Catharina Wahlberg (1779-1788); Fru Cath. Wahlberg (1789-1804); Cath. Wahlberg (1799-1800); Fru Cathr. Wahlberg (1804-1808); Fru Cathrina Hvalberg (1809)
 •  icon-female  f. Gillberga 1741: v55870.b37.s34
 •  icon-male  d. Eskilstuna 1817: v54894.b164.s315 (ålderdom)
 •  icon-male  bou. Eskilstuna 1817: v147600a.b3440.s59
 •  icon-female  bou. Eskilstuna 1809: v147598a.b30.s1
 •  icon-male  husf. 1761-1817 Eskilstuna: v185725.b64.s119(1761-1769); v185726.b77.s72(1770-1778); v54743.b128(1779-1788); v54744.b101.s95(1789-1799); v54746.b108.s103(1799-1800); v54748.b124.s119(1801-1804); v54749.b112.s104(1804-1808); v54750.b110.s104(1809-1812); v54751.b142.s264(1812-1814); v54752.b173.s164(1814-1816); v54753.b174.s165(1817)
 •  icon-female  husf. 1749-1807 Gillberga: v55839a.b500.s43(1749-1758); v55839a.b1510.s144(1759-1765)
 •  icon-male  mant. 1763-1790 Eskilstuna: v487147.b1240(1763); v487147.b1280(1764); v487147.b1320(1765); v487147.b1350(1766); v487147.b1420(1767); v487147.b1450(1768); v487147.b1480(1769); v487147.b1530(1770); v487147.b1590(1771); v487147.b1640(1772); v487147.b1690(1773); v487147.b1740(1774); v487147.b1780(1775); v487147.b1820(1776); v487147.b1860(1777); v487147.b1910(1778); v487147.b1960(1779); v487147.b2000(1780); v487147.b2040(1781); v487147.b2090(1782); v487147.b2140(1783); v487147.b2200(1784); v487147.b2250(1785); v487147.b2280(1786); v487147.b2300(1786); v487147.b2350(1787); v487147.b2380(1788); v487147.b2430(1788); v487147.b2500(1789); v487147.b2520(1789); v487147.b2560(1790)
 •  icon-female  mant. 1763-1790
 •  icon-male  dopv. v54891.b127.s241(1773); v54892.b189.s371(1800)
 •  icon-female  dopv. v54891.b127.s241(1773)
 •  icon-male  domb. v745385.b2280(1803); v745385.b2300(1803); v745385.b2920(1803); v745385.b3090(1804)
 •  icon-male  arv. v147915.b492.s487(1773); v147915.b504.s499(1773); v147915.b477.s472(1773)
 •  icon-female  arv. v147915.b492.s487(1773); v147915.b477.s472(1773)
 •  icon-user  barn f. Eskilstuna: v54891.b75.s137(1764); v54891.b88.s163(1766); v54891.b102.s191(1769); v54891.b109.s205(1770); v54891.b150.s287(1776); v54891.b216.s419(1784)
 •  icon-user  barn d. Eskilstuna: v54891.b229.s443(1768, koppor); v54891.b243.s471(1779, koppor)
 • Lars Wahlbergs död hos brodern 1749: v55869.b64.s61