Skolmästaren i Eskilstuna

Olof Öberg & Catharina Forsberg


  Olof (Olaus) Öberg (1699 – 10/11 1766)
  Wilhelmina Almroths försläkt [1.2.11.3_fmf]
  Son till Olof Öberg & Susanna Agrelia
  Öja Klockaregård, Södermanland
  Komminister, kaplan; skolmästare


  Catharina Forsberg (1700 – 22/9 1786) (g. 1730 i Eskilstuna)
icon-location-arrow  Eskilstuna
  2 barn


icon-certificate  Indirekta källor (Viss osäkerhet)
  18-10-2019


Olof föddes enligt samtida uppgift i Öja i Södermanland som son till församlingens klockare Olof och dennes hustru Susanna Agrelia. Han började sent studera och fick examen från gymnasiet i Strängnäs 1718 och universitetet i Uppsala 1724 eller 1725. Han flyttade då till Eskilstuna 1728, där han började tjänst som skolmästare som adjunkt åt prosten Hysing. 1729 prästvigdes han i Strängnäs.

Året efter gifte han sig med Catharina Forsberg.

Han fortsatte i tjänsten som Eskilstunas skolmästare under 12 år, tills han 1741 blev komminister och kaplan i Näshulta, ett yrke som han behöll ända tills sin död 1766.

Olof Öbergs död 1766. Näshulta församling.

Den 15 Nov. begrofs Comministren uti Näshulta Ehrewördige och Wellerde Herr Olof Öberg, född i Öja 1699 derest hans fader var Klåckare. Gick genom TrivialsScholan och Gymnasium i Strengnäs och blef Student i Upsala 1724. Blef Scholmästare i Eskelstuna 1728, vigd till Prest 1729. Adjunct hos Herr Probsten Hysing i Eskilstuna uti 12 år, Capellan i Näshulta 1741, hvicken syssla han 25 år förestådt. Des sjukdom begyntes i sommars med mäkighet och bröstånger deraf han nästledne October lades till säng och af ålderdoms svaghet hvaraf han dog 67 år.

Familjen Öberg hade följande djur på gården: 1 svart häst, 4 kor (Rygga, Rödko, Blomstra och Molcka(?)), 1 stutkalv, 7 tackor, 2 gumsar, 1 svart sugga, 2 vita suggor, 1 grå galt och 1 vit galt.

Komministerbostaden bakom Näshulta kyrka. Källa: Google.

De fick 2 döttrar.

 • 1.  icon-female  Maria Catharina ”Caisa” Öberg (1733 – 26/3 1804)
  •  icon-user Nils Almrot  icon-play
 • 2.  icon-female  Margaretha ”Gretha” Christina ”Stina” Öberg (18/11 1734 – efter 1788)
  •  icon-user Julius Halenius  icon-play

Maria är tydligen inte född i Eskilstuna.

När Gretha Stina döptes, var systerns blivande svärmoder Elisabeth Spilbom dopvittne.

Änkan Catharina tillbringar sin ålderdom hos dottern Gretha Stina och hennes man, fabrikören Julius Halenius i Eskilstuna fristad.

Enligt uppgift var det Olof Öberg som ”upptäckte” den sedermera framstående orientalisten Jacob Jonas Björnståhl från Näshulta.

Medan Ö. 1743 gaf fri undervisning åt Jakob Jonas Björnståhl, kom han snart underfund med sin lärjunges ovanliga anlag. Och när han en gång presenterade honom för någon af socknens herrskap, berättas han hafva yttrat om sin lärjunge, att denne vore ”ett duktigt professorsämne”. Dessa ord gjorde på gossen ett
sådant intryck, att han fast beslöt att ej stanna, förrän han blifvit professor. Ännu kunde han ej tänka sig högre visdom och lärdom, än den som innehades af socknens presterskap. Men när Öberg sagt honom, att det 7 eller 8 mil längre bort funnes män, som voro mycket lärdare, gaf sig Björnståhl ingen ro, förrän han utverkat sin moders tillstånd att få begifva sig till denna vishetens Urdabrunn (Strengnäs). (Ur Strängnäs Stifts Herdaminnen).

Olofs dop har inte hittats i Öja, och hans far verkar ha ersatts av en annan klockare runt 1798, så kanske hade de i själva verket flyttat till en annan församling när han föddes.


Olof Öbergs bouppteckning 1767.


Dopnotiser

Gretha Stinas dop 1734. Vittnen: Hr Rådman Johan Enbohm; Kopparslagaren M:r Johan Sefvenberg, Borgarens Hindrich Wesmans hustru Margaretha Holstenia och Sämskemakarens M:r Sven Almroths hustru Elisabeth Spilbohm. Eskilstuna Kloster och Fors församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Skolemäster Öberg (1729); Skolemäster Öhberg (1730); Hans Ährewördighet Hr Olof Öberg (1731-1738); Hans Wördighet Hr Olof Öberg (1736); Hr Olof Öberg (1740); Adjunctus Olof Öberg (1740-1741); Comm. Olof Öberg (1743-1747); Comministren Ehrewördige och Wellerde Herr Olof Öberg (1766); Comministern Ärewördige och högwähllärde Herr Olof Öberg (1767); Comminister Öberg (1786)
 •  icon-female  namnteckning: Cath. Forssberg (1767, avskr.)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Catharina Forssman (1734-1738); Cath. Forssberg (1743-1747); Änkan Madame Catharina Forssberg (1767); Enka Catharina Forsberg (1786)
 •  icon-male  d. Näshulta 1766: v60483.b251.s246 (mäkighet och bröstånger)
 •  icon-female  d. Eskilstuna 1786: v54892.b232.s461 (vattusot)
 •  icon-male  bou. Näshulta 1767: v147964.b378.s376
 •  icon-male  husf. 1743-1747;1760-1765 Näshulta: v60449.b30.s25(1743-1747); v60450.b53.s48(1760-1765)
 •  icon-female  husf. 1743-1747;1760-1765;1779-1786 Eskilstuna: v54743.b192(1779-1788)
 •  icon-male  mant. 1729-1741 Eskilstuna: v487147.b570(1729); v487147.b600(1730); v487147.b620(1740); v487147.b650(1741)
 •  icon-female  mant. 1730-1741
 •  icon-male  dopv. v54890.b59.s110(1736); v54890.b70.s132(1738); v54890.b77.s146(1740)
 •  icon-male  Olof viger ett par efter lönskalag 1731: v54890.b6.s4
 •  icon-user  barn f. Eskilstuna: v54890.b54.s100(1734)