Bytte namn till Namnfeldt i Namn

Johan Öberg/Namnfeldt & Anna Olofsdotter


icon-male  Johan Öberg/Namnfeldt (1745/1748? – 30/5 1785)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mmff]
icon-location-arrow  ?Öd, Marieby, Jämtland
icon-wrench  Dragon, jägare; torpare


icon-user  Anna ”Annika” Olofsdotter/Olsdotter (11/4 1752 – 6/2 1822) (g. 1775 i Frösö)
icon-home  Dotter till Olof Nilsson & Gölin Jonsdotter
icon-location-arrow  Tanne, Frösö, Jämtland
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  12-05-2021


Namn. Källa: Google.

Johan blir d. 20/6 1772 antagen som dragon och jägare i Livkompaniet av Jämtlands Fältjägare med namnet Johan Öberg och bostad i dragontorpet under Ödicon-map-marker i Marieby församling. Redan d. 3/9 samma år överflyttas han emellertid till närbelägna Namnicon-map-marker i Frösö församling, då dragonen där rymmer till Norge och måste ersättas. Johan byter då soldatnamn til Namnfeldt, ett namn som redan tidgare varit i bruk bland hans föregångare där.

Johan Öberg byter namn til Johan Namnfelt.

Hans längd 5 fot 10 1/3 verktum lär motsvara ca. 156 cm, vilket tycks ha varit relativt långt på den tiden.

Det är oklart var Johan var född. Öberg tycks ha varit ett soldatnamn med anknytning till Öd (Öd-berg) på samma sätt som Namnfeldt var ett soldatnamn som bars av dragoner från Namn, och det faktum att han bytte namn när han överflyttades till ny bostad visar tydligt att han inte var uppkallad efter sin ursprungliga hemgård eller sina föräldrar, och vi vet faktiskt inte vem hans föräldrar var. Han sägs enligt kyrkan vara född 1745 och enligt armén 1748, fast då föddes tydligen ingen Johan i Marieby, Frösö eller Sunne församlingar, så kanske kom han dit från någon annanstans. Han kan faktisk ha kommit från i princip vilken jämtländsk församling som helst.

Han gifter sig 1775 med Anna Olofsdotter från Tanneicon-map-marker nr. 2 på Frösön, där de bor till en början. Hon är dotter till bonden Olof Nilsson och Gölin Jonsdotter. När båda hennes föräldrar dog 1772, övergick hemmanet till förmyndare därför att alla barn var omyndiga. Från 1777 blev det dock Johan och Anna som brukade gården, fast den fortfarande ägdes av de omyndiga syskonen gemensamt.

Trakten kring Tanne i dag. Källa: Google.

Runt 1780 avskedas han från tjänsten och de börjar livnära sig som torpare i Namn. Kanske blir Johan sjuk 1784, för då skickas första dottern ur församlingen. Han går bort året efter, och Anna gifter aldrig om sig utan tillbringar sin ålderdom i Öd.

De hinner få 5 barn ihop innan Johans bortgång. Sista barnet föds efter faderns död och uppkallas efter honom.

 • 1.  icon-female  Gölö Johansdotter (19/2 1776 – efter 1784)
 • 2.  icon-male  Jacob Edholm (8/12 1777 – 21/1 1865)
  •  icon-user Gustava Örbom  icon-play
 • 3.  icon-male  Olof Johansson (30/8 1780 – efter 1785)
 • 4.  icon-female  Brita Johansdotter (18/11 1782 – 30/11 1784) icon-times
 • 5.  icon-male  Johan Johansson (17/11 1785 – 8/8 1788) icon-times

Johans kläder uppges såhär: 1 rock, 1 livstycke, 2 par byxor, 2 mössor, 1 blå gördel, 2 par strumpor. Av kvinnokläder nämns 1 vit tröja och 1 sammetsmössa.

Av djur ägde de 1 ko, 1 får, 2 lamm, 1 get och 2 bockar, och 1 grensto.


Johan Namnfelts bouppteckning 1785.


Dopnotiser

Gölös dop 1776. Vittnen: Comminist. Jacob Åmann, Jon Olsson i Halfvardgärde, Dr. Nils Olsson i Tanne, Comministeskan Åmann, H. Anna Nilsdr i Hafwardsgärde, Pig. Ingebor Olsdr i Tanne. Frösö församling.

Olofs dop 1780. Vittnen: Capitain Christoph. Örbom, Dragon Olof Fahlberg, Dragon Pehr Färdig, Mademois. Sara L. Åström, H. Brita Nilsdr i Öhne, H. Kjerstin Pehrsdr i Berge. Frösö församling.

Christopher Örbom var kaptenen i hans regemente.

Johans dop 1785. Vittnen: Bond. Pehr Månsson i Namn, Bond. Olof Olofsson ibidem, Dräng Hans Jonsson ibidem, Hustru Carin Jonsdr ibidem, Hustru Mareta Jonsdotter ibidem, Pig. Mareta Svensdotter ibid. Frösö församling.


Forskningsdata

Enligt armén är Johan född 1748, men enligt kyrkan 1745. Han kan dock inte vara den Johan som är född i Frösö 1748 som son till Olof Billberg och hustru i Bälsta, för denne dör efter 3 månader.

Det finns en lucka 1747 i Mariebys dopbok då han evt. skulle kunna vara född där i församlingen, fast ingen i Öd verkar enligt mantalslistorna vara möjliga föräldrar. En annan möjlighet finns 1745 i Brunflo, där en Johan föds som son till dragonen Johan Wallström. Han kan dock komma från vilken jämtländsk församling som helst.

Notera för övrigt att Johan enligt de ursprungliga soldatkorten vid sin död ersätts av en ny Johan Namnfeldt som dör i Finland 1790. Det är sålunda inte samma kvinna som är upptagen som Dr. Namnfeldts hustru före och efter 1785.

En dragon Johan Öberg är belagd 1712-1718 i Marieby kyrkas räkenskaper. Han har en son som dör 1716. Detta skulle förstås kunna vara hans pappa, men mer sannolikt är nog att det var en obesläktad föregångare.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Johan (1748); Johan Öberg (1772); Johan Namnfeldt (1772-1785); Drag. Namnfeldt (1775-1776); Dragon Johan Namnfeldt (1776); Dragonen/Drag. Johan Namfelt (1778-1785); Dragon Joh. Namnfeldt (1780); Drag. Joh. Namfelt (1784); Dragon Johan Namnfelt (1785)
 •  icon-female namnteckning: Anna Olofsdotter (1785, avskr.)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Anna (1752-1775); Anna Olofsdr (1752-1785); Anna Olsdr (1776-1822); Anika Olofsdotr (1778-1785); Änkan/Enk. Anna Olofsdotter/Olofsdr (1785-1809); Inhys./Inh. Enkan/Enk. Anna Olofsdr (1809-1819); Enkan Anna Olsdr (1814-1816); Torp. Enkan Anna Olsdotter (1822)
 •  icon-female f. Frösö 1752: v114423.b2430.s475
 •  icon-female d. Marieby 1822: v114861.b750.s166 (ålderdomsbräcklighet)
 •  icon-male bou. Frösö 1785: v155973.b1540.s63
 •  icon-male husf. 1775-1785 Frösö: v114405.b310.s51(1763-1777); v114406.b1220.s239(1778-1785)
 •  icon-female husf. 1752-1822 Frösö: v114404.b680.s127(1752-1762); v114405.b310.s51(1763-1777); v114406.b1220.s239(1778-?); Marieby: v114851.b510.s41(1807-1809); v114851.b430.s33(1810-1813); v114851.b440.s34(1814-1816); v114852.b510.s43(1817-1819); v114852.b600.s52(1820-1822)
 •  icon-male mil. v374698.b360(1777); v374699.b340.s57(1783)
 •  icon-user barn f. Frösö: v114423.b3010.s587(1776); v114424.b90.s9(1780); v114424.b260.s41(1785)
 •  icon-user barn d. Frösö: v114424.b220.s33(1784, okänd barnsjuka); v114424.b400.s69(1788, diarrhé)