Edholmsläkten

Bytte namn till Namnfeldt i Namn

Johan Öberg/Namnfeldt & Anna Olofsdotter


icon-male  Johan Öberg/Namnfeldt (7/5 1748 – 30/5 1785)
icon-leaf  Märta Cronholms försläkt [1.2.11.3.8.3_mmff]
icon-location-arrow  Namn, Frösö, Jämtland?
icon-wrench  Dragon; torpare


icon-user  Anna ”Annika” Olofsdotter/Olsdotter (11/4 1752 – 6/2 1822) (g. 1775 i Frösö)
icon-home  Dotter till Olof Nilsson & Gölin Jonsdotter
icon-location-arrow  Tanne, Frösö, Jämtland
icon-play  5 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  19-10-2019


Johan tjänar förmodligen som ung pojke i Ödicon-map-marker i Marieby församling utanför Östersund, där han d. 20/6 1772 blir antagen som dragon i Livkompaniet av Jämtlands Fältjägare med namnet Johan Öberg. Redan d. 3/9 samma år flyttar han emellertid till Namn och byter då soldatnamn til Johan Namnfeldt, ett namn som redan varit i bruk av hans föregångare där.

Det finns flera Öbergare i trakten som skulle kunna vara släkt, men Öberg kan också helt enkelt vara ett soldatnamn som flera dragoner från Öd har tagit (Öd-berg).

En möjlighet är att han föddes i Namnicon-map-marker i Frösö församling, om han är den Johan som föds där d. 7/5 1748. I så fall skulle föräldrarna inte hetat Öberg utan varit brukaren Oluf Nilsson och hans hustru Brita Olufsdotter.

Johans dop i Namn 1748. Egentligen vet vi inte ens att denna Johan föddes i Namn, men många av dopvittnena kommer därifrån, så det känns sannolikt. Frösö församling.

Något som talar ganska starkt emot denna tolkning är dock att prästen har skrivit död under hans namn, något som normalt sett skulle tyda på att han inte överlevde till vuxen ålder. Vi vet sålunda inte vem Johans föräldrar var.

Johan Öberg byter namn til Johan Namnfelt.

Hans längd 5 fot 10 1/3 verktum lär motsvara ca. 156 cm, vilket tycks ha varit relativt långt på den tiden.

Han gifter sig 1775 med Anna Olofsdotter från Tanneicon-map-marker på Frösön, där de bor till en början. Hon är dotter till bonden Olof Nilsson och Gölin Jonsdotter på Tanne.

Trakten kring Tanne i dag. Källa: Google.

Runt 1781 flyttar de till hans hemgård Namn, möjligen i samband med att han avskedas från tjänsten någon gång mellan 1777 och 1783 och börjar livnära sig som torpare. Kanske börjar Johan bli sjuk 1784, för då skickas första dottern ur församlingen. Han går bort året efter, och Anna gifter aldrig om sig, utan hon tillbringar sin ålderdom i Öd.

De får 5 barn ihop innan Johan går bort. Sista barnet föds förmodligen efter faderns död och uppkallas efter honom.

 • 1.  icon-female  Gölö Johansdotter (19/2 1776 – efter 1784)
 • 2.  icon-male  Jacob Edholm (8/12 1777 – 21/1 1865)
  •  icon-user Gustava Örbom  icon-play
 • 3.  icon-male  Olof Johansson (30/8 1780 – efter 1785)
 • 4.  icon-female  Brita Johansdotter (18/11 1782 – 30/11 1784) icon-times
 • 5.  icon-male  Johan Johansson (17/11 1785 – 8/8 1788) icon-times

Johans kläder uppges såhär: 1 rock, 1 livstycke, 2 par byxor, 2 mössor, 1 blå gördel, 2 par strumpor. Av kvinnokläder nämns 1 vit tröja och 1 sammetsmössa.

Av djur ägde de 1 ko, 1 får, 2 lamm, 1 get och 2 bockar, och 1 grensto.


Johan Namnfelts bouppteckning 1785.


Dopnotiser

Gölös dop 1776. Vittnen: Comminist. Jacob Åmann, Jon Olsson i Halfvardgärde, Dr. Nils Olsson i Tanne, Comministeskan Åmann, H. Anna Nilsdr i Hafwardsgärde, Pig. Ingebor Olsdr i Tanne. Frösö församling.

Olofs dop 1780. Vittnen: Capitain Christoph. Örbom, Dragon Olof Fahlberg, Dragon Pehr Färdig, Mademois. Sara L. Åström, H. Brita Nilsdr i Öhne, H. Kjerstin Pehrsdr i Berge. Frösö församling.

Christopher Örbom var kaptenen i hans regemente.

Johans dop 1785. Vittnen: Bond. Pehr Månsson i Namn, Bond. Olof Olofsson ibidem, Dräng Hans Jonsson ibidem, Hustru Carin Jonsdr ibidem, Hustru Mareta Jonsdotter ibidem, Pig. Mareta Svensdotter ibid. Frösö församling.


Forskningsdata

Enligt armén är Johan född 1748, men enligt kyrkan 1745.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Johan (1748); Johan Öberg (1772); Johan Namnfeldt (1772-1785); Drag. Namnfeldt (1775-1776); Dragon Johan Namnfeldt (1776); Dragonen/Drag. Johan Namfelt (1778-1785); Dragon Joh. Namnfeldt (1780); Drag. Joh. Namfelt (1784); Dragon Johan Namnfelt (1785)
 •  icon-female namnteckning: Anna Olofsdotter (1785, avskr.)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Anna (1752-1775); Anna Olofsdr (1752-1785); Anna Olsdr (1776-1822); Anika Olofsdotr (1778-1785); Änkan/Enk. Anna Olofsdotter/Olofsdr (1785-1809); Inhys./Inh. Enkan/Enk. Anna Olofsdr (1809-1819); Enkan Anna Olsdr (1814-1816); Torp. Enkan Anna Olsdotter (1822)
 •  icon-male f. ?Frösö 1748: ?v114423.b1690.s327
 •  icon-female f. Frösö 1752: v114423.b2430.s475
 •  icon-female d. Marieby 1822: v114861.b750.s166 (ålderdomsbräcklighet)
 •  icon-male bou. Frösö 1785: v155973.b1540.s63
 •  icon-male husf. 1775-1785 Frösö: v114405.b310.s51(1763-1777); v114406.b1220.s239(1778-1785)
 •  icon-female husf. 1752-1822 Frösö: v114404.b680.s127(1752-1762); v114405.b310.s51(1763-1777); v114406.b1220.s239(1778-?); Marieby: v114851.b510.s41(1807-1809); v114851.b430.s33(1810-1813); v114851.b440.s34(1814-1816); v114852.b510.s43(1817-1819); v114852.b600.s52(1820-1822)
 •  icon-male mil. v374698.b360(1777); v374699.b340.s57(1783)
 •  icon-user barn f. Frösö: v114423.b3010.s587(1776); v114424.b90.s9(1780); v114424.b260.s41(1785)
 •  icon-user barn d. Frösö: v114424.b220.s33(1784, okänd barnsjuka); v114424.b400.s69(1788, diarrhé)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *