En tidig död

Anna Alfort


icon-female  Anna Lovisa Charlotta Alfort  (9/11 1838 – 29/12 1864)
icon-leaf  D1-grenen [1.2.11.3.13]
icon-home  Dotter till Adolf Fredrik Alfort & Christina Wilhelmina Almroth
icon-location-arrow  Eskilstuna
icon-wrench  Hushållerska
icon-stop  Ogift


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  18-10-2020


Mamsell Anna flyttar i december 1855 till Vingsleör i Lista för att bli hushållerska åt sin storasyster Adèle. När Adèle och hennes man Wilhelm Asperén bosätter sig i Hagby i Ärla 1858 så flyttar hon med dem dit.

Vingsleör på 1920-talet.

Hon dör av lungsot (tuberkulos) i Hagby 1864, 29 år gammal och ogift. I bouppteckningen efter henne uppges hennes arvingar vara:

hennes sex efterlefvande syskon, neml.

Nils Philip Alfort, som för närvarande vistas utrikes,

Michael och Oscar Alfort, begge handlande i Örebro;

Sven Alfort, Handlande i Svenljunga;

Adèle Maria gift med Landtbrukaren W. Asperén på Hagby;

samt Olivia Alfort, alla myndiga.


Anna Lovisa Charlottas död 1864 i Hagby. Ärla församling.

Annas död 1864 i Hagby. Ärla församling.

Anna Lovisa Charlottas bouppteckning 1865. Österrekarne Häradsrätt.

Annas bouppteckning 1865. Österrekarne Häradsrätt.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Anna Lovisa Charlotta (1838-1855); Anna Charlotta Lovisa (1853-1855); Mademois. Anna Lovisa Charlotta Alfort (1855); Demois. Anna Lovisa Charl. Alfort (1855-1858); Anna Charlotta Lovisa Ahlfort (1856); Mamsell An. Lov. Cha. Alfort (1858-1860); Mamsell An. Lov. Chrl. Alfort (1860-1864); Mamsell Anna Lov. Charlotta Alfort (1864); Demoiselle Anna Lowisa Charotta Alfort (1865)
  •  f. Eskilstuna 1838: v54896.b130.s127
  •  d. Ärla 1864: v63214.b15 (lungsot)
  •  bou. Österrekarne 1865: v147988.b3820.s377
  •  husf. 1838-1864 Eskilstuna: v54759.b76.s66(1838-1839); v54760a.b1020.s91(1839-1843); v54761.b121.s110(1844-1848); v54762.b121.s109(1849-1853); v54763.b109.s98(1854-1855); Lista: v59828.b17.s8(1855); v59829.b22.s9(1855-1858); Ärla: v63188.b315.s314(1858-1860); v63189.b326.s319(1860-1864)
  •  arv. v147608.b5050.s134(1853); v205255.b1160.s120(1855); v223279.b3830.s67(1856)