En sjörövarhistoria om Alforts sköna dotter

Journalisten Irving Lindholm skriver i Östgöta Correspondenten julen 1975 om Liljeholmen att den hette först Ringshult och ägaren till säteriet var sjörövare på sjön Sommen. Det framgår inte vilken ägare det skulle ha varit, men det tycks i alla fall inte finnas någon sanning i det. Kanske har journalisten blandat ihop verklighetens kaptener från Liljeholmen med intryck från den romantiska följetongen som 1873-1874 gick i Blekingsposten under titeln Östersjöns Konung. Den handlade om den fiktive godsägaren Alforts sköna dotter på en sätesgård 3 mil utanför Kalmar, och om en sjörövare på Östersjön som blev kär i henne.

Läs mer