Den oäkta arvingen

Gustaf Ståhlgren & Anna Christina Roos


  Gustaf Ståhlgren (17/7 1737 – 11/9 1761?)
  De första generationerna [1.3.1]
  Son till Carl Henric Ahlfort & Sara Larsdotter
icon-location-arrow  Torpa, Östergötland


icon-user  ?Anna Christina Roos (lysn. 27/3 1761 i Katarina, Stockholm)
icon-stop  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  12-07-2023
icon-book  Läs även krönikans kapitel 5


Gustaf föds som oäkta barn till yngste sonen på Liljeholmen, Carl Henric Ahlfort. Han är ett år gammal när hans pappa skickas till Finland i kriget mot Ryssland och dör i en ålder av bara 37 år. Sedan försvinner sonen och mamman, pigan Sara Larsdotter, ur dokumenten för ett tag, tills han – förmodligen som tonåring – uttar sk. bördsbrev, vilket borde betyda att han sökt medlemskap i ett skrå, förmodligen i Skänninge.

Gustafs dop 1737. Vittnen: Simeon i Håhrahålmen, Soldaten Oluf Hård, Hust. Brita i Håhrahålmen, Märta i Backen. Prästen har senare fogat in orden "bördbr. uttagit". Torpa församling.

Gustafs dop 1737. Vittnen: Simeon i Håhrahålmen, Soldaten Oluf Hård, Hust. Brita i Håhrahålmen, Märta i Backen. Prästen har senare fogat in orden bördbr. uttagit. Torpa församling.

Senast 1753 verkar han ha adopterats av sin farmor, Maria Gyllenståhl på Liljeholmen, där han omtalas som Fru Maria Gyllenståhles gosse Gustaf, med beteckningen ’daglönad tjänare’. Senare dyker han upp som Schole pilten Gustaf Ståhlgren i samband med hennes testamente. Hon vill låta honom ärva och försöker även skänka honom Lövingsborg söder om Skänninge där hon tillbringat sina sista år, men farbror Gabriel Ahlfort motsätter sig och säger att hon inte har juridisk rätt att ge bort det, förmodligen därför att det är frälsejord, som inte kan ges till en ofrälse.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

Utdrag ur bouppteckningen efter Maria Sophia: Frälseutjorden Löfwingsborg skall wäl wara af Sahl: fru Capitainskan skänckt till Schole pilten Gustaf Ståhlgren, men af herr Capitainen Ahlfort bestrides, i anseende dhertill at egendomen icke warit af dhen beskaffenheet, at dhen kunnat bort gifwas. Göta Hovrätt.

Efter skolan verkar Gustaf ha utbildat sig till murare, kanske på tegelverket som låg i anslutning till Lövingsborg. Han tar då namnet Gustaf Ståhlgren och flyttar snart till Stockholm, där han livnär sig som murdräng. 1761 gifter sig Gustaf med flickan Anna Christina Roos i Stockholm, men efter fem månaders äktenskap dör han plötsligt i en hetsig sjukdom och efterlämnar då änkan uti ett ganska fattigt och uselt tilstånd. Anna Christina uppger när boet görs upp att han inte haft några kända arvingar, och att han varit så fattig när han dog att han inte efterlämnat sig något alls.

Vi vet inte med säkerhet att detta är rätt Gustaf, men det känns väldigt sannolikt. Dock uppges han vid sin död vara 28 år gammal snarare än de korrekta 24 år, så det är fortfarande osäkert.

Gustaf Ståhlgren & Anna Christina Roos lysning 1761. Katarina församling.

Gustaf Ståhlgrens bouppteckning 1764.


Forskningsdata

Se även Från Sommabygd till Vätterstrand, 6:e samlingen.

Inte en enda Gustaf döptes i Katarina församling 28 år tidigare, så han var i alla fall inte en lokal kille. Ingen Ståhlgren finns i husförhörsboken för Katarina församling 1754-1760, så förmodligen kom han dit 1761.

  •  namn (andras stavsätt): Gustaf (1737); Fru Maria Gyllenståhles gosse Gustaf (1753-1754); Gustaf Ståhlgren (1754); ScholePilten Gustaf Ståhlgren (1754); Murdräng. Gustav Stalgren (1761); Murdrängen Gustaf Stålgren (1764)
  • icon-female namn (andras stavsätt): Jungf. Anna Christina Ros (1761); Anna Christina Roos (1764)
  •  f. Torpa 1737: v41300.b296.s575
  • icon-user g. Katarina 1761: v87022.b147.s287, v822003a.b530, v224980.b3310.s653
  • icon-male d. Katarina 1761: v87039.b207 (hetsig sjuk)
  • icon-male bou. 1764: v222764.b3060.s298
  •  mant. 1753-1754 Liljeholmen: v400923.b250.s17(1753); v400924.b230.s19(1754)
  • Maria Sophia Gyllenståhls testamente: v180481.b58(1754); v180481.b44.s5a(1754)