Arbetade på gården

David Pettersson


  Sven David Pettersson (12/3 1890 – 13/1 1952)
  D3c-grenen [1.2.11.8.2.4.10]
  Son till Per Carlsson & Hedda Sofia Karlsdotter
  Hårdaholmen, Blåvik, Östergötland
  Arrendator, jordbruksarbetare
  Ogift


  Primärkällor + levande källor
  13-03-2022


David på 1940-talet. Detalj av foto vänligen inskickat av Margareta Sigbladh.

David växer upp på Hårdaholmen och senare Blåviks Gård, där han stannar som jordbruksarbetare åt sin bror Ture som driver gården efter föräldrarna. David gifter sig aldrig.

Blåviks gård 2016. Foto vänligen inskickat av Mari Fredberg.


Forskningsdata

  •  namnteckningar: David Pettersson (1946, mask.)
  •  namn (andras stavsätt): Sven David (1890-1926); David Pettersson (1918); Sven David Pettersson (1926-1950); jordbruksarb. Sven David Pettersson (1946); David Pettersson (1946)
  •  f. Blåvik 1890: v37048.b27
  •  husf. 1890-1926;1941 Blåvik: v25061.b131.s118(1890-1894); v175685.b133.s119(1895-1904); v175685.b45.s31(1904-1915); v175686.b38.s23(1916-1926); v327251.b90(1941)
  •  mant. 1940-1950 Hårdaholmen: v884709.b4490.s4
  •  arv. v514171.b4070.s29(1918); v514123.b2370(1946); ; v514123.b2400(1946)