Bagaren Almrot med väst och peruk

Nils Almrot & Maria Öberg


  Niclas ”Nils” Almrot (1725 – 9/2 1793)
  Wilhelmina Almroths försläkt [1.2.11.3_ff]
  Son till Sven Almroth & Elsa Spilbom
icon-location-arrow  Eskilstuna
  Bagarmästare


  Maria Catharina Öberg (1733 – 26/3 1804) (g. 1757)
icon-home  Dotter till Olof Öberg & Catharina Forsberg
icon-location-arrow  Eskilstuna
  5 barn


icon-certificate  Primärkällor
  03-05-2020


Nils Almrot växte upp i Eskilstuna som son till sämskmakaren Sven Almroth d.ä. Pappan dog redan 1739, och Nils dök inte upp hemma i Eskilstuna förrän 1755 då han öppnade ett bageri. Året efter flyttade de till gård nr. 9. Faderns gård var öde.

1757 gifte han sig med Maria Catharina Öberg, som var dotter till komministern Olof Öberg i Näshulta, men som hade vuxit upp i Eskilstuna, där fadern hade varit skolmästare tills 1741. Vigseln har dock inte hittats i Eskilstuna.

I april 1758 födde hon deras första son. Dopvittnena var främst rådmannen Hillebrand Wessman och sämskmakaren Sune Rybeck, som hade övertagit pappa Sven Almroths skrädderi när han dog.

Sven Almroths d.y. dop 1758. Eskilstuna Kloster församling.

De fick 5 söner, varav 3 överlevde.

 • 1.  icon-male  Sven Nilsson Almroth (14/4 1758 – 12/3 1803)
 • 2.  icon-male  Olof Almroth (16/8 1759 – 30/8 1759) icon-times
 • 3.  icon-male  Nils Almroth (16/9 1761 – 28/5 1832)
  • icon-user Eleonora Carolina Elisabeth Hagströmer icon-play
 • 4.  icon-male  Olof Almroth (30/7 1765 – 1/1 1768) icon-times
 • 5.  icon-male  Abraham Almroth (16/1 1771 – 1810)
  • icon-user Maria Köhlström icon-play

Sonen Nils Almroth icon-external-link blev en känd läkare i Stockholm och överfältläkare vid Svea Livgarde, och hans son Nils Wilhelm Almroth icon-external-link blev en framgångsrik kemist. Även Abraham Almroth blev bataljonsfältskär.

Sven studerade på 1770-talet, men återvände sedan och blev bagare i faderns bageri. Senare utnämndes han till rådman i staden.

1758 köpte de gård nr. 22 på Köpmangatan (inte det nutida husnumret) (1760 omtalad som gård nr. 23; 1765 hette det gård 24 och från 1766 gård 25, men antagligen var det samma gård?). De reparerade och byggde ut bagerigården med massor med nya hus och moderna fönster och golv etc.

1776 köpte de granngården nr. 26, så de nu hade två gårdar (från 1785 hette det gård 26 & 27). Enligt bouppteckningen köpte de gård nr. 27 för pengarna som de fick när de sålde gården Åby i Lista församling som Maria ärvt. 1760 pantsatte de gård nr. 23 för att ta ut ett lån.

Pappan dog i en hetsig feber 1793. Han hade en typisk modevedeten 1700-tals-stadsgarderob med peruker och kläder som redan har blivit gammalmodiga, fast på senare tiden hade han inte köpt mycket nya kläder, utan han hade i stället vänt de flesta av sina rockar för att utnyttja dem till fullo:

 • 1 öfverklädd blå Råck med svart skinfoder
 • 1 grön Kappa Camlott med räfskinsfoder
 • 1 dito Kappa med hvitt Kläde
 • 1 gammal svart Klädning råck och väst, gamelmodig
 • 1 Swart Klädning sv. drägt, gammal
 • 1 Klädeskappa med slag och sarss
 • 1 hvit Klädeskappa med silf.knappar
 • 1 grå Klädesjacka, vänd
 • 1 väst til d:o
 • 1 gl. brun Klädesklädning, vänd
 • 1 frackråck med väst, hemväfd med böxor
 • 1 hvit sortut af kläde, vänd
 • 1 par gl. Sammetsböxor
 • 1 par tygs d:o
 • 1 Cattuns nattråck
 • 1 natttröja d:o
 • 1 d:o yllen d:o
 • 2 lifstycken, yllna
 • 1 hvitt chelé [chalet?] glasknappar
 • 1 randigt d:o
 • 1 röd vintermössa
 • 1 blå sammets d:o
 • 3 bomullsnattmössor
 • 2 spanska rör med silf.knop och beslag
 • 4 par gl. silkesstrumpor
 • 3 par bomulls d:o
 • 6 par ullstrumpor
 • 2 gl. peruquer
 • 2 par gl. stöflar
 • 2 par skor
 • 1 par tofflor

De bodde förövrigt granne med stadens perukmakare.

På gården hade de 1 häst, 3 kor, 4 grisar och 5 får med lamm. De hade även ett hönshus och en trädgård med åtskilliga fruktträd.

Nils Almroths fasta egendom 1793. Här beskrivs alla byggnader som han ägde.

Köpmangatan i Eskilstuna någon gång mellan 1966 och 1973. Nr. 26-27 är den byggnaden som då var El-Byrån.

Samma byggnad 2014. Kvistarna har tillkommit senare. Foto: Esben Alfort.

Samma byggnad 2014. Kvistarna har tillkommit senare. Foto: Esben Alfort.


Nils Almroths bouppteckning 1793.

Nils Almroths bouppteckning för lån 1760. Torshälla rådhusrätt.


Dopnotiser

Svens dop 1758. Vittnen: Rådman Hillebrand Wessman, Sämskm. Sune Rybeck, fru Carsberg. Eskilstuna Kloster församling.

Olofs dop 1759. Vittnen: Herr Carl Schlyter, gesällen Sven Almroth, hust. Brita Hortulan, Jfr. Elisabeth Almroth. Eskilstuna Kloster församling.

Nils dop 1761. Vittnen: Jöns Hallström, guldsmeden Hammarström, hustru Elsa Almroth, jfr. Greta Stina Öberg. Elsa Almroth tycks ha varit en faster till barnet; hon var gift med krukmakaren Nils Kindberg. Eskilstuna Kloster församling.

Olofs dop 1765. Vittnen: Rådman Carl Clevander, Krukmakar Nils Kindberg, hust. Margareta Charlotta Netzelia, hust. Greta Elisabeth Tribler. Eskilstuna Kloster församling.

Abrahams dop 1771. Vittnen: Fisch. Joh. Arman, fisseuren Julius Halenius, fru Barbro Carelia och h. _ Strandberg. Eskilstuna Kloster församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namnteckning: Nils Almrot (1789)
 •  icon-male namn (andras stavsätt): Bagaren/Bag. Nils Almroth (1755-1800); Bagaren Niclas Almroth (1756); Bagaren/Bagar.Mäst:r Nils Almrot (1758-1806); Bagaren/Bagar Almroth (1758-1790); M:r Nils Almrot (1759-1767); Borgaren och Bagaren Mäster Nils Almroth (1760); Bagaren Mäster Almroth (1760); Bagaren M:r Nils Almroth (1770-1778); Bagaren N. Almroth (1775); Bagaren N. Almrot (1776); Bagaren Almrot (1778-1785); Bagaren/Bag. Hr Nils Almroth (1789-1793); Bagaren Hr Nils Ahlmroth (1789)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Maria Cathar. (1743-1747); Maria Cath. Öberg (1758-1799); Maria Catharina Öberg (1755-1761); Maja Catt. Öberg (1761-1767); Maria Cathr. Öberg (1765); ?Mad. Caisa Öberg (1767); Mad. Maria Cath. Öberg (1779-1788); Enkan Madame Maria Catarina Öberg (1793); Enka Maria Cath. Öberg (1799-1800); Fru M.C. Almroth, född Öberg (1800); R.M.Enk. Mar. Cath. Almroth, f. Öberg (1801-1804)
 •  icon-male d. Eskilstuna Kloster 1793: v54892.b244.s485 (hetsig feber)
 •  icon-female d. Eskilstuna 1804: v54893.b243.s483 (ålderdom)
 •  icon-male bou. Eskilstuna 1760: v205271a.b260.s24 (lån); 1793: v147596a.b620.s11
 •  icon-male husf. 1755-1757;1759-1767;1770-1793 Eskilstuna: v185724.b119(1755-1757); v185724.b125(1759-1760); v185725.b22.s35(1761-1767); v185726.b48.s43(1770-1778); v54743.b64(1779-1788); v54744.b13.s7(1789-1799)
 •  icon-female husf. 1743-1747;1755-1757;1759-1767;1770-1804 Näshulta: v60449.b30.s25(1743-1747); Eskilstuna: v54746.b14.s9(1799-1800); v54748.b15.s10(1801-1804)
 •  icon-male mant. 1756-1790 Eskilstuna: v487147.b1110(1756); v487147.b1140(1757); v487147.b1170(1758); v487147.b1210(1760); v487147.b1230(1763); v487147.b1270(1764); v487147.b1310(1765); v487147.b1330(1766); v487147.b1400(1767); v487147.b1440(1768); v487147.b1470(1769); v487147.b1530(1770); v487147.b1590(1771); v487147.b1630(1772); v487147.b1680(1773); v487147.b1730(1774); v487147.b1770(1775); v487147.b1810(1776); v487147.b1850(1777); v487147.b1890(1778); v487147.b1950(1779); v487147.b1990(1780); v487147.b2030(1781); v487147.b2080(1782); v487147.b2130(1783); v487147.b2180(1784); v487147.b2240(1785); v487147.b2270(1786); v487147.b2290(1786); v487147.b2340(1787); v487147.b2370(1788); v487147.b2420(1788); v487147.b2490(1789); v487147.b2510(1789); v487147.b2550(1790)
 •  icon-female mant. 1757-1790
 •  icon-male dopv. Eskilstuna: v54891.b82.s151(1765)
 •  icon-female dopv. Eskilstuna: v54891.b79.s145(1764); ?v54891.b90.s167(1767); v54892.b189.s371(1800)
 •  icon-male arv. v147590a.b470.s4(1739); v147590a.b510(1739); v147595a.b3250(1789); v147597a.b2970(1806)
 •  icon-female arv. v147964.b378.s376(1766); v147597a.b2970(1806)
 •  icon-user barn f. Eskilstuna Kloster: v54891.b44.s76(1758); v54891.b49.s86(1759); v54891.b60.s108(1761); v54891.b82.s151(1765); v54891.b113.s213(1771)
 •  icon-user barn d. Eskilstuna Kloster: v54891.b229.s443(1768, koppor)