Tidig finsk invandring till Eskilstuna

Sven Almrot & Elsa Spilbom


  Sven Almrot (1687 – 16/5 1738)
  Wilhelmina Almroths försläkt [1.2.11.3_fff]
  Sämskmakare, skräddare


  Elisabet ”Elsa” Larsdotter Spilbom (1686 – 20/3 1778) (g. 7/6 1718 i Finska förs., Stockholm)
icon-home  Dotter till Lars Spihlbom & Catharina Henriksdotter
icon-location-arrow  Björneborg, Finland
  Minst 7 barn


icon-certificate  Primära källor (Viss osäkerhet)
  24-11-2023


Sven blir sämskmakare (skinnskräddare) i Eskilstuna, men han lär inte vara född där.

1718 träffar han Elisabet ”Elsa” Spilbom från Björneborg (Pori) i Finland, bosatt i finska församlingen i Stockholm, och då hon blir gravid, lovar han gifta sig med henne. Han är då 31 år gammal och hon 32. De gifter sig i juni 1718. Hon är dotter av Lars Spihlbom och hans hustru, som möjligen var Catharina Pehrsdotter. Pappans släkt kommer från den betydande herrgården Anolaicon-map-marker i Ulfsby (Ulvila) utanför Björneborg.

Sven Almroth och Elsa Spilboms vigsel 1718. Finska församlingen i Stockholm.

Junius d. 7 lystes för Sämskmakaren i Eskelstuna Swen Almroth, och Qwinsperson som han lägrat under Echtenskapz löfte Elsa Spihlbom; Pronubus Styckjunkaren under Ammiralitetet Lars Lind, så [?] och för Contrahenterna h:u Maria Axelia bem:te Styckjunkarens Kiäresta, Gustaf Jonsson, h:u Catharina Matzdr, h:u Maria Henrichsdr.

Elsas namnteckning 1739 när mannen gått bort.

Sven äger en gård i Nya Staden i Eskilstuna, där de bosätter sig. Gården som de bor i när han dör, är belägen mellan borgarna Petter Hagman och Hindric Wessmans gårdar och omfattar en byggnad med sal, kammare och kök, farstu, verkstad, bod, lada, får- och svinhus, samt 1/4 tunnland åker utanför staden i Gredeby (antagligen nuvarande Greda), och en halv ängsteg. Det var vanligt att Eskilstunaborna hade ängsmarker utanför staden där de kunde ha kreatur på gräs. Sven och Elsa ägde vid hans bortgång 1 ko, 1 svin och 1 griskult.

De får minst 7 barn.

 • 1.  icon-female  Catharina Swensdotter Almroth (15/6 1718 – efter 1775)
  •  icon-user Johan ”Jöns” Hallström icon-play
 • 2.  icon-female  Elisabet ”Lisa” Almroth (1720 – 17/9 1796)
  •  icon-user Johan Friedrich Åhrman icon-play
 • 3.  icon-male  Niclas ”Nils” Almrot (1725 – 9/2 1793)
  •  icon-user Maria Catharina Öberg icon-play
 • 4.  icon-female  Elsa Almroth (1726 – 19/10 1805)
  •  icon-user Nils Kindberg icon-play
 • 5.  icon-female  Christina ”Stina” Almroth (1727 – 1745) icon-stop
 • 6.  icon-male  Sven Almroth (14/3 1731 – 27/1 1789)
  •  icon-user Margreta Elisabet Tribler icon-play
 • 7.  icon-female  Maria Almroth (1733 – 22/9 1749) icon-times

De två äldsta döttrarna skickas till Stockholm 1738 och 1746, kanske till antingen hennes eller hans familj. Catharina bosätter sig i Loviisa i Finland med sin man, och det bor även andra från Almrotsläkten i Finland, så man kunde tänka sig att det helt enkelt ursprungligen var en finsk släkt, om inte en av dem, Henrik Almrot, under en tid tillhört Åbos svenska församling.

1726 får Sven en lärgosse. Från 1728 betecknas han som skräddare i stället för det mera specifika sämskmakare; samtidigt verkar det som att alla stadens skräddare flyttade ihop i ett nytt skräddarkvarter i staden.

1736 blir Elsas släkting Johan Spihlbom från Björneborg sämskmakargesäll hos Sven, kanske en brorsson. Dessutom har det flyttat in en annan sämskmakare, Sune (el. Suno) Rybeck. När Sven går bort 1738, endast 51 år gammal, så tar Sune över verksamheten och änkan. De gifter sig 16/9 1740. Det var ganska vanligt i Eskilstuna under den här tiden att yngre lärlingar ”konserverade” en mästares änka för att på så sätt få möjlighet att få i gång en egen verksamhet. Det var fördelaktigt för båda makarna.

Elsas släkting Johan Spijlbohm och Greta Holms vigsel 1742: Mästaren, ifrån Öhrebro, uti det lofliga semskmakarEmbetet M:r Johan Spijlbohm, född i Biörneborg, och dygdesamma Jungfru Greta Holm. Arboga stadsförsamling.

Johan flyttade sedan till Örebro som sämskmakare och gifte sig i Arboga med Greta Holm.

Elsa överlever även sin andra make; 1761 bor hon tillsammans med dottern Elisabet och hennes man.

Sven må ha varit skräddare, men hans eget klädskåp var inte vidare pretentiöst: 1 gl. svart klädesrock, 1 brun klädesrock, 1 gl. blå kapprock och 1 par skinnbyxor. Det fick räcka.


Varifrån kom släkten Almroth?

Vi vet inte vem Svens pappa var, men intressant nog kan sonsonen Sven Almroth d.y.’s svärmoders släkt möjligen spåras till Almby i Jäder församling, och det är ju inte omöjligt att namnet Almroth har uppkallats efter samma gård. Evt. skulle det kunna vara så att hans släkt kom från Almby (Almroth), medan hennes kanske kom från granngården Ekhammar vid Björnsundets strand (Ekstrand). Detta är dock bara gissningar. Det skulle emellertid kunna förklara deras namn. Notera att svärmoderns namn Wahlberg härrör från hennes släkts gård Vallby i Gillberga församling.

Från 1678 representerar soldaten Lars Larsson Almroot gården Alm i Mellösa församling på gränsen till Närke, och det är förstås även möjligt att släkten kommer därifrån, och att namnet från början är ett soldatnamn. Namnet är dock tillräckligt vanligt för att det ska kunna uppstått på två olika håll vid ungefär samma tid.


Dokument

Sven Almrots bouppteckning 1739.

Catharinas dop 1718. Vittnen: Styckjunkaren Lars Lind, Siöman Jurgen Jöranss., h:u Maria Gustafsdotter, h:u Anna Johansdr, h:u Catharina Stickelia. Finska församlingen i Stockholm.

Svens dop 1731. Vittnen: Kyrkoherden Johan Hising, Kopparslagaren M:r Johan Sefvenberg, Borgaren Johan Wesmans hustru Margaretha Holstenia och Jungfr. Brita Christina Raaf. Eskilstuna Kloster och Fors församling.


Forskningsdata

En genomgång av vad som är känt om släkten Spilbom från Ulvila (Ulfsby) utanför Björneborg går att läsa här (på finska)  icon-external-link. Släktens ursprung har diskuterats här icon-external-link.

 •  icon-male namn (andras stavsätt): M:r Swen Almroth (1718); Sämskmakaren Swen Almroth (1718); Sämskemakaren/Sämskmak./Semskmak. M:r Sven Almroth (1720-1734); Sämskmak. M:r Sven Almrooth (1721); Sämskmak. M:r Sven Almrot (1723); Sämskemak. Almrooth (1724); Sämskemak. Sven Almrot (1726); Semskem. Sven Almrooth (1727); Skräddaren Sven Almroot (1728); Skräddaren Swen Almrooth (1729); Skrädd. Sven Almrooth (1729); M:r Sven Almroot (1731); Sämskemakaren/Semskemakaren M:r Sven Almroot (1731-1738); Sämskemakaren/Semskemakaren M:r Almroot (1735-1736); Mr: Sven Almroth (1736-1738); Semskemakare Sven Almrooth (1738); M:r Sven Almrot (1739); Semskemakaren Mäster Swen Almrot (1739)
 •  icon-female namnteckning: Elsa Spilbom (1739)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Elsa Spihlbom (1718); Elsa Larsdotter (1731); Elisabeth Spilbohm (1734); Elsa Spijlbom (1735); Elisabeth Spijlbom (1736); Elisabet Spilbom (1736-1741); Enkian dygdesamma hustru Elsa Spilbom (1739); Elsa Spilbom (1739); Änckian Elsa Spijlbom (1740); Elis. Spilbom (1742-1766); Enkan Elsa Spihlbom (1778)
 •  icon-user g. Finska församlingen 1718: v84807.b36.s59
 •  icon-female g. Eskilstuna 1740: v54890.b16.s24
 •  icon-male d. Eskilstuna 1738: v54890.b160.s312
 •  icon-female d. Eskilstuna 1778: v54891.b242.s469 (ålderdomsbräcklighet)
 •  icon-male bou. Eskilstuna 1739: v147590a.b470.s4
 •  icon-male husf. 1736-1738 Eskilstuna: v185724.b45(1736-1748)
 •  icon-female husf. 1736-1754;1761-1766 Eskilstuna: v185724.b153(1749-1754); v185725.b71.s133(1761-1766)
 •  icon-male mant. 1720-1724;1726-1730 Eskilstuna: v487147.b330(1720); v487147.b350(1721); v487147.b390(1722); v487147.b410(1723); v487147.b450(1724); v487147.b490(1726); v487147.b510(1727); v487147.b540(1728); v487147.b560(1729); v487147.b580(1729); v487147.b590(1730)
 •  icon-female mant. 1720-1724;1726-1730;1740 Eskilstuna: v487147.b620(1740)
 •  icon-male dopv. v54890.b40.s72(1731)
 •  icon-female dopv. v54890.b54.s100(1734); v54890.b55.s102(1735); v54890.b59.s110(1736)
 •  icon-female arv. v147591a.b1880.s16(1759)
 •  icon-user barn f. Finska församlingen: v84807.b88.s161(1718); Eskilstuna: v54890.b40.s72(1731)
 • Elsas brorsbarn 1738: v222436.b6720.s640
 • Lars Larsson Almrot från Alm: v46614a.b8(1684-1686); v46615.b25.s30(1689); v46616a.b8.s6(1693-1695)