Två alldeles för korta liv

Samuel Bachman & Johanna Hammarström


icon-male  Peter ”Petter” Samuel Bachman (5/2 1765 – 5/2 1795)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_ff]
icon-home  Son till Hartvig Backman & Petronella Petersson
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-wrench  Handelsman


icon-user  Johanna Lovisa Hammarström (8/1 1766 – 15/9 1802) (g. 21/11 1788 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Albrecht Hammarström & Christina Berndtsson Bagge
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor + annan forskning
icon-check  11-10-2018


Samuel Bachman växer upp i Uddevalla som son till färgaren Hartvig Bachman. Han fortsätter emellertid inte driva färgeriet, utan livnär sig i stället som handelsman på Östergatan.

1788 gifter han sig med Johanna Lovisa Hammarström, en dotter av den förmögne vågmästaren och handelsmannen Albrecht Hammarström och hans hustru Christina Berndtsson Bagge. Johanna har tjänat hemma hos sina föräldrar 1774-1775, och har sedan faderns bortgång bott med sin mamma.

Vigseln förrättas i hemmet.

Peter Samuel Bachman och Johanna Lovisa Hammarströms vigsel 1788. Uddevalla församling.

Paret får 3 barn tillsammans.

 • 1.  icon-female  Petronella Albertina Bachman (25/8 1789 – före 1795?)
 • 2.  icon-female  Christina Helena Bachman (3/12 1791 – 2/10 1839)
  •  icon-user Anders Gullbrandsson icon-play
 • 3.  icon-male  Johan Niklas Bachman (21/1 1794 – 16/10 1850)
  •  icon-user Henriette Dieden icon-play

Av någon anledning bosätter de sig i Björnsundicon-map-marker i Morlanda församling på Flatö utanför Orust, där de bor med en piga. Johanna föder dock sitt första barn hos sin mamma i Uddevalla. Man kan tänka sig att Samuel jobbade med antingen sillsalteri eller trankokeri på Flatö.

I Björnsund drabbas han emellertid 1795 tragiskt av en hetsig feber som tar livet av honom på hans 31-års födelsedag. Johanna flyttar då tillbaka till Uddevalla med barnen. Förmodligen bor de hos hennes mamma Christina och systern Greta tills Christina dör två år senare. Det verkar som alla syskonen ärvde huset gemensamt.

Marie-Louise Bachman berättar:

Det var Johanna Lovisa som uppgav boet, vilket gör det tänkbart att hon och hennes barn bott hos modern efter Samuels död. Christina ägde ett halvt hus och tomt i stadens 1. rote. Boet var inte lika rikt som Hartvig Bachmans. Johanna Lovisa erhöll vid skiftet som sin andel 182.46 riksdaler specie.

Johanna Lovisa dör emellertid själv av vattusot redan 1802, endast 36 år gammal.

Björnsund i dag. Google.


Dopnotiser

Petronella Albertinas dop 1789. Vittnen: Herr Pauel Wikström, Coopvaerdie Capitainen Hr Jan Andreas Wikström och handelsbokhållaren Herr Sven Hemberg; Enkefrun Petronella Bachman, färgaren Christopher Bachmans hustru Madame Inger Rebecka Holst, samt Mamsell Gretha Hammaström. Uddevalla församling.

Christina Helenas dop 1791. Vittnen: Martin Ullern, Johan Norberg, Petronella Bachman, Margaretha Hammarström. Morlanda församling.

Johan Niklas’ dop 1794. Vittnen: Olof Gudmundsson Bagge, Ulrica Ljungwall, Margr. Hammarström, Cath. Ljungwall. Morlanda församling.


Forskningsdata

 •  icon-male  namn (andras stavsätt): Peter Samuel (1765); Samuel Backman (1785); Herr Samuel Backman (1786); Herr Peter Samuel Backman (1786); Herr Peter Samuel Bachman (1788); Handelsmannen Herr Peter Samuel Bachman (1789); Peter Samuel Bachman (1791); Herr Peter Backman (1794); Peter Samuel Backman (1794-1795); Herr Petter Backman (1795)
 •  icon-female  namn (andras stavsätt): Johanna Lovisa (1766-1797); Johanna (1766-1770); Johanna Lovisa Hammarström (1788-1797); Johanna Lowisa Hammarström (1791); Änkefru Johanna Lovisa Bachman (1797); Enckefru Johanna Lovisa Bachman, född Hammarström (1802)
 •  icon-male  f. Uddevalla 1765: v2239.b162.s156
 •  icon-female  f. Uddevalla 1766: v2239.b171.s165
 •  icon-user  g. Uddevalla 1788: v2242.b317.s323
 •  icon-male  d. Morlanda 1795: v819.b232.s455 (hetsig feber)
 •  icon-female  d. Uddevalla 1802: v2243.b321.s326 (wattensot)
 •  icon-male  husf. 1794-1795 Morlanda: v2575.b101.s23(1794-1797)
 •  icon-female  husf. 1794-1797
 •  icon-female  mant. 1766;1770-1772;1774-1788: v223225.b30(1778)
 •  icon-male  dopv. v2242.b140.s133(1786)
 •  icon-male  arv. v66004.b346.s653(1785); v66004.b361.s683(1785); v66004.b362.s685(1785); v66007.b275.s518(1786); v66010.b294.s559(1797)
 •  icon-female  arv. v66003.b355.s705(1781); v66003.b358.s711(1781); v66010.b294.s559(1797); v66010.b296.s563(1797)
 •  icon-user  barn f. Uddevalla: v2242.b196.s192(1789); Morlanda: v819.b81.s153(1791); v819.b99.s189(1794)