Färgaren från Holstein

Hartvig Backman & Petronella Petersson


icon-male  Hans Gotfried Hartvig Backman (1718 – 16/7 1785)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_fff]
icon-home  Son till ? Bachmann & Anna Préland
icon-location-arrow  Holstein, förmodligen Flensburg; flyttad till Uddevalla
icon-wrench  Färgare; fabrikör


icon-user  Petronella Petersson (5/12 1730 – 4/4 1805)
icon-home  Dotter till Petter Pettersson & Dorothea Schwab
icon-location-arrow  Göteborgs Tyska församling
icon-play  4 söner


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  11-10-2018


Hartvig Backman (förmodligen född Bachmann) var en framgångsrik färgare på Östergatan i Uddevalla.

Han föddes i dåvarande danska Holstein (möjligen i Flensburg, enligt en andrahandskälla), där hans mamma Anna Préland och hans syster Margaretha Catharina g. Roos fortfarande bodde när han dog, men han måste ha kommit till Uddevalla som ung, för redan 1757 blev han kämnär i 4:e roten där. Han hade även en bror Christopher Niclas Backman som också var färgare i staden.

1767 var Hartvig femterikast i Uddevalla (taxerad till 78 riksdaler), men efter några år gjorde han konkurs.

Han gifte sig med Petronella Petersson. Vi vet tyvärr inte med säkerhet vem hon var. Hon har påståtts vara dotter till tunnbindareåldermannen Bengt Pettersson, men det verkar inte sannolikt, för hon är inte omtalad som hans arvinge. Däremot skulle hon mycket väl kunna vara dotter av hans bror, däldragaren (dvs. brädbäraren) Petter Pettersson i Göteborg.

Förmodligen är hon då den Petronella som föds i Göteborgs Tyska (Kristine) församling d. 5/12 1730 som dotter till Peter Petersson. Enligt övriga källor var hon född ca. 1731 och hade efternamnet Petersson, och det faktum att hon gifte sig med en holstenare gör det mycket sannolikt att det är rätt kvinna. Kanske flyttade Hartvig också först till Göteborg; det skulle vara ganska naturligt eftersom Göteborg var proppfull med tyska handelsmän.

Petter och Bengt Pettersson hade dessutom en syster Anna (d. 26/12 1755) som var gift med järndragaren Anders Andersson.

I Uddevalla hade Hartvig och Petronella hus och gård på Östergatan bestående av tre tomter under nr. 299. Dessutom ägde de en slåtteräng öster om staden.

På denna karta från 1783 syns tomt nr. 299 mellan husen längst ner till höger. Numera är det parkeringsplats med adress Färgaregatan. Staden brann 1806, så inget finns kvar av de ursprungliga byggnaderna. Källa: Lantmäteriet.

De fick 4 söner, varav endast en var i livet när Hartvig dog 1785.

 • 1.  icon-male Johannes ”Johan” Andreas Backman (14/3 1759 – 6/3 1765) icon-times
 • 2.  icon-male Niklas Backman (11/4 1761 – 11/1 1769) icon-times
 • 3.  icon-male Peter ”Petter” Samuel Bachman (5/2 1765 – 5/2 1795)
  •  icon-user Johanna Lovisa Hammarström  icon-play
 • 4.  icon-male Johan Christopher Backman (28/5 1767 – före 1785)

Första sonen döptes hemma. Samuel blev handelsman, men Christopher blev färgare som sin far.

Hartvig ägde i livet följande böcker, som visar honom som en lärd man med vetenskapligt intresse:

 • Pipliers Grammair
 • Betraktelser öfwer Jorden
 • Ernst Loskers Timotheus Verinus (en religiös kritik av pietismen, skriven av en ortodox luthersk präst)
 • Förklaring öfwer döden såsom behagelig och obehagelig uti 57 predikningar
 • Lutheri Tyska Psalmbok
 • Lasenij Bedröfwade och tröstade Ephraim
 • Cellari Gramatica
 • Hybners Bibliska Historia
 • Gotfried Arnoldi förklaringar öfwer Epistlarne
 • Mose Utolckaren öfwer Dito
 • Neumeisterns Bönebok

De hade en svart häst och två kor, Månsa och Rygga.


Hartvig Backmans bouppteckning – Del 1.

Hartvig Backmans bouppteckning – Del 2.


Dopnotiser

Johan Andreas döptes hemma 1759. Vittnen: Skräddaren Mäster Håka Åman, Skomak. Mäst. Abr. Refelin, Tunbindaren Mäster Herm. Friedr. Ludvigs hustru. Uddevalla församling.

Niclas dop 1761. Vittnen: Tunb. Herm. Fr. Ludvig, Sämskemak. Joh. Linderblad; Carduantsmakare Petter Lundbergs hustru. Uddevalla församling.

Peter Samuels dop 1765. Vittnen: Tunbind. Bengt Winberg, Carduantsmak. Peter Lundberg, Skomakaren Abr. Refelins hustru. Uddevalla församling.

Johan Christophers dop 1767. Vittnen: Carduantsmakaren Mästr Arfvid Udgren, Klensmeden Jost Konckelt, Carduantsmakaren Petter Lundbergs hustru. Uddevalla församling.


Forskningsdata

 • icon-male  namn (andras stavsätt): Färgaren/Färg. Hartvig Backman (1759-1780); Färgaren Backman (1765); Hr Fabriquer Hartvig Backman (1785); Färgaren Hr Hartvig Backman (1785); FärgareGesäll Hans Gotfried Hartvig Backman (1786); FärgareGesällen Hans Gottfried Hartvig Backman (1786); Gesällen Backman (1786); Färgaren Hartvid Backman (1805)
 • icon-female  namn (andras stavsätt): Petronella Petersson (1759-1765); Petronella Pettersson (1761-1767); Enkan Madame Petronella Backman (1785); Enkan Fru Petronella Backman (1805)
 • icon-female  f. ?Göteborgs Kristine 1730: v12264.b31.s67
 • icon-male  d. Uddevalla 1785: v2242.b366.s377 (bröstl.)
 • icon-female  d. Uddevalla 1805: v2243.b334.s339 (lungsot)
 • icon-male  bou. Uddevalla 1785: v66004.b346.s653; v66007.b272.s512
 • icon-male  mant. 1778 Uddevalla: v223225.b130(1778)
 • icon-male  dopv. v2239.b139.s133(1762); v2239.b202.s196(1768, 2x); v2239.b234.s228(1771); v2239.b246.s240(1772); v2239.b414.s441(1774); v2242.b35.s28(1777); v2242.b65.s58(1780)
 • icon-female  dopv. v2239.b148.s142(1763)
 • icon-male  kämnär: v163622.b6(1767?)
 • icon-male  arv. v66009.b333.s639(1793)
 • icon-user  barn f. Uddevalla: v2239.b103.s97(1759); v2239.b123.s117(1761); v2239.b162.s156(1765); v2239.b187.s181(1767)
 • icon-user  barn d. Uddevalla: v2239.b351.s345(1765); v2239.b361.s355(1769)