Sockerbagaren i Töreboda med erfarenheter från Ryssland

Theodor Styrlander


icon-male  Albert Theodor Styrlander  (8/10 1812 – 18/7 1875)
icon-leaf  C4-grenen: Styrlander [1.2.10.4.1]
icon-home  Son till Gustafva Ahlfort & Gerhard Styrlander
icon-location-arrow  Dalby, Å, Östergötland
icon-wrench  Konditor, sockerbagare; lanthandelsidkare; hemmansägare
icon-stop  Ogift


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  21-03-2020


Theodor får jobb som konditor i Mariestad på 1830-talet, och 1844 flyttar han till Ryssland under ett år innan han återvänder till Torsberg under Närlunda i Undenäs församling som handlande.

1847-1849 arbetar han hos sockerbagaren Dahléns i Örebro Nikolai församling, södra kvarteret nr. 126, men sedan återvänder han hem igen.

1856 flyttar han till Nolgården i Halna, där han öppnar en egen lanthandel. Gården ägs av en Carl Johan Tjellander, som säkert är släkt med den Carl Johan Tjellander som gifter sig med Maria Wilhelmina Rydberg efter att hennes förste man Edvard Fredrik Drotty dött. Förmodligen är det en lillebror till hans pappa, Daniel Tjellander, som själv bor med sin familj på gården Mockeltorp på vars ägor Nolgården ligger.

Theodor utsätts 1852 för en mycket obehaglig händelse i sitt hem i Undenäs, om vilken man kan läsa i Post och Inrikes Tidningar d. 15/12 1852.

Theodor utsätts 1852 för en mycket obehaglig händelse i sitt hem i Undenäs, om vilken man kan läsa i Post och Inrikes Tidningar d. 15/12 1852.

1859 far Theodor till områdets största samhälle, Töreboda, för att försöka klara sig som sockerbagare. Förmodligen var det ingen större succé, för 1861 lämnar han sin bostad på Töreboda Rusthåll och köper en gård på Västra Lövåsen i Finnerödja i stället.

Efter några år drabbas han av lung- och levertuberkulos, och han dör på Mariestads Lasarett i 1875, 63 år gammal och ogift. I bouppteckningen efter honom nämns alla hans överlevande syskon utom Knut som antagligen blivit utstött av familjen, eller helt enkelt lämnat dem. Han bor i Hälsingland, och familjen verkar inte veta (eller bry sig om) att han fortfarande lever.

Syskonen Styrlander på bouppteckningen efter Theodor 1875.

Syskonen Styrlander på bouppteckningen efter Theodor 1875.

Den afledne var ogift och utan barn och hans föräldrar döda, men fyra syskon efterlefva, alla myndiga, neml. tvenne bröder och tvenne systrar. Bröderne äro: Inspektoren Frans Adolf från Moholm närvarande vid förrättningen och uppgifver boet, Förvaltare Abel Gerhard från Åsbrohammar af Nerike. Systrarne äro Enkefru Ebba Amalia Nyberg från Sköfde, Mamsell Hedvig Ida Sofia Styrlander från Sköfde.

 

Theodors död 1875. Undenäs församling.

Theodors död 1875. Undenäs församling.

Bouppteckningen efter Theodor.

Bouppteckningen efter Theodor.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Albert Theodor (1812-1845); Alb. Theodor (1814); Herr Alb. Teod. Styrlander (1845-1856); Sockerbag.Ges. Albert Theodor Styrlander (1847-1849); Theodor (1848); Sockerbagaren Theodor Styrlander (1848); Handl. Albert Theod. Styrlander (1856); Sockerbagare Albert Theodor Styrlander (1859-1861); Albert Theodor Styrlander (1861-1875); Alb. Th. Styrlander (1864-1871); Konditorn Albert Teodor Styrlander (1875)
  •  f. Å 1812: v40614.b44.s77
  •  d. Undenäs 1875: v53090.b29 (tuberculosis pulmonum + hepatis)
  •  bou. Finnerödja 1875: v143704.b537.s1063
  •  husf. 1814-1856;1859-1875 Bällefors: v28787.b97.s183(1814?); v28787.b96.s181(1814-1817); Undenäs: v10023.b108.s207(1818-1824); v10025.b160.s301(1824-1834); v10027.b139.s265(1834-1845); Undenäs: v10029.b146.s271(1845-1846); Örebro Nikolai: v52731.b131.s122(1847-1849); Undenäs: v10029.b146.s271(1849-1856); v10032.b189.s182(1856); Björkäng: v44984.b176.s169(1859-1861); Finnerödja: v50754.b226.s431(1861-1864); v50755.b230.s447(1864-1871); v50757.b211.s451(1872-1875)
  •  arv. v144191.b81.s153(1848); v144191.b90.s171(1848)