Järnbruksarbetare, trädgårdsmästare, bokhållare, värdshusvärd och kommissionär

Frans Styrlander & Gustafva Eriksdotter


icon-male  Frans Adolf Styrlander  (31/10 1818 – 29/8 1892)
icon-leaf  C4-grenen [1.2.10.4.4]
icon-home  Son till Gustafva Ahlfort & Gerhard Styrlander
icon-location-arrow  Sörkvarn, Undenäs, Västergötland
icon-wrench  Kommissionär, bokhållare, skrivare


icon-user  Gustafva Eriksdotter  (17/5 1851 – 29/11 1930) (g. 3/11 1878 i Moholm)
icon-location-arrow  Bällefors, Västergötland
icon-wrench  Sömmerska; bageriidkerska
icon-play  2 barn


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  21-03-2020


Igelbäcken Masugn. Källa: Google.

Igelbäcken Masugn. Källa: Google.

Frans växer upp i Sörkvarn i Undenäs församling. Han jobbar som skrivare åt en magasinförvaltare i civilstaten på Karlsborgs Garnison 1833-1836, men ett år senare flyttar han till Hammar församling som järnbrukselev på Igelbäcken Masugn i utkanten av Tiveden.

I februari 1838 flyttar han till Öland. Vi vet inte exakt vad han gjorde där eller var han bodde. 1848 när hans pappa dör kallas han dock inspektor, så förmodligen var han då godsinspektör någonstans precis som sin bror.

1852 bor han tydligen i Mölltorp församling söder om Karlsborg (fast där har han inte hittats), och sedan lär han ha varit i Horns församling norr om Mariestad, där kyrkoarkivet emellertid har förstörts i en brand, så det är svårt att följa honom under denna tid.

Han är på Tjos Nolgård i Hassle församling 1854, möjligen som assistent åt trädgårdsmästaren, men 1857 flyttar han vidare till Moholm Säteri i Mo församling där han livnär sig som bokhållare. Från 1862 hyr han in sig på Moholms Stationsvärdshus.

1871 flyttar han till ett torp på Stora Gnets (St. Gnedet) ägor i Hjälstad församling strax bredvid, som han runt 1880 döper Styrleborg. Här livnär han sig som kommissionär, fast han tituleras fortfarande inspektor när hans bror dör 1875, så de två yrkena hörde nog ihop. Mest sannolikt är nog att han var godsinspektör och kommissionär på Friherre Sten Stures fastigheter i Hjälstad församling: Hjälstad, Håkansgården, Skattegården, Frälsegården, Lusa, St. Gnet och Li. Gnet. Det krävde förstås en duktig administratör att hålla reda på alla dessa gårdar.

På Styrleborg har Frans en 20-årig piga Gustafva Eriksdotter från Bällefors. Han är själv 53 år gammal vid den här tiden, så när hon plötsligt blir med barn tre år senare, hålls det länge hemligt att det (förmodligen) är han som är pappan. Hon får ytterligare ett oäkta barn innan de slutligen gifter sig 1878.

Frans Adolf och Gustafvas bröllop 1878. Moholm församling.

Frans Adolf och Gustafvas vigsel 1878. Moholm församling.

De får endast dessa 2 barn.

De tar även ett fosterbarn Karl Olof Styrlander, som är oäkta son till Olga Nathalia Styrlander (f. 1870) på Kronhusgatan 24 i Göteborgs Kristine församling. Han är född i Hjälstad, men fadern är okänd. Olga är dotter till en Carl Styrlander (f. 1833) från Motala, så förmodligen var hon en släkting. Möjligen utvandrade familjen senare till Amerika, Olga 1894.

När Frans dött 1892 är hans unga fattiga änka tvungen att ta arbete som sömmerska tillsammans med dottern. De hyr fortfarande in sig på Styrleborg, som förmodligen låg i nuvarande Moholm. 1898 dör sonen i lungsoten. 1913 har Gustafva blivit bagerska i stället, medan dottern har blivit modist. Hon öppnar tydligen eget bageri, något som var vanligt inom Styrlandersläkten där det fanns många bagare.

Gustafva dör 1930 på Styrleborg och begravs i Mo.


Frans Adolfs död 1892. Hjälstad församling.

Frans Adolfs död 1892. Hjälstad församling.

Bouppteckningen efter Frans Adolf Styrlander.

Bouppteckningen efter Frans Adolf Styrlander.

Gustafva Eriksdotters bouppteckning 1931.


Dopnotiser

Carl Augusts dop 1874. Vittnen: Madam Carin Johansson i Gothlunda, Stat. Inspector A. Wallander & Mamsell C. M. Ohlsson vid Moholm. Hjälstad församling.

Carl Augusts dop 1874. Vittnen: Madam Carin Johansson i Gothlunda, Stat. Inspector A. Wallander & Mamsell C. M. Ohlsson vid Moholm. Hjälstad församling.

Ebba Sophias dop 1877. Vittnen: Handlanden M. P. Pehrsson och dess hu Anna Helena Ekström vid Moholm. Hjälstad församling.

Ebba Sophias dop 1877. Vittnen: Handlanden M. P. Pehrsson och dess hu Anna Helena Ekström vid Moholm. Hjälstad församling.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Fr. A. Styrlander (1875)
 •  namn (andras stavsätt): Frans Adolf (1818-1837); Frans Adolph (1818-1824); Frantz Adolph (1824-1834); Skrifwaren Frantz Ad. Styrlander (1833-1836); Eleven Frantz Adolph Styrlander (1837-1838); Frans (1848); Inspector Frans Styrlander (1848); H:r F. A. Styrlander (1854-1857); Bokh. Frans Adolph Styrlander (1857-1862); Frans Adolph Styrlander (1862-1871); Herr Frans Adolf Styrlander (1871-1878); Inspektoren Frans Adolf (1875); F. A. Styrlander (1875); Kommissionär/Commissionären Frans Adolf Styrlander (1878-1892)
 •  namnteckningar: Gustafva Styrlander (1892)
 •  namn (andras stavsätt): Pigan/Pig. Gustafva Eriksdotter (1871-1878); Pigan Gustava Eriksdotter (1874-1877); Gustafva Eriksdotter/Eriksdr (1878-1913); Gustafva Styrlander f. Eriksson (1913-1930); Gustava Styrlander f. Eriksson (1930); Änkefru Gustava Styrlander (1931)
 •  f. Undenäs 1818: v16865.b115.s225
 •  g. Moholm 1878: v29777.b38
 •  d. Hjälstad 1892: v29783.b82 (hjertförlamning)
 •  d. Hjälstad 1930: v82726.b26.s20 (åldersavtyning, hjärnblödning)
 •  bou. Hjälstad 1892: v198275.b6360
 •  bou. Hjälstad 1931: v501022.b1070.s51
 •  husf. 1818-1838;1854-1892 Undenäs: v10023.b108.s207(1818-1824); v10025.b160.s301(1824-1832); Karlsborg: v46196.b11.s6(1833-1836); Undenäs: v10027.b139.s265(1836-1837); Hammar: v51345.b244.s237(1837-1838); Hassle: v15218.b78.s127(1854-1857); Mo: v30095.b8.s7(1857-1860); v30096.b18.s7b(1861-1862); v30096.b15.s6b(1862-1871); Hjälstad: v29744.b37.s32(1871-1878); v29745.b47.s42(1879-1892)
 •  husf. 1878-1930: v82711.b69.s56(1896-1913); v82712.b73.s61(1913-1924); v241976.b1060.s93(1924-1930)
 •  arv. v144191.b81.s153(1848); v144191.b90.s171(1848); v143704.b537.s1063(1875); v143704.b539.s1067(1875)
 •  barn f. Hjälstad: v29771.b60(1874); v29771.b77(1877)