Agronomen som drunknade under en fisketur

Edvard Drotty & Vilhelmina Rydberg


  Edvard Fredrik Drotty (4/10 1832 – 18/4 1872)
  A2-grenen [1.2.3.4.2]
  Son till Christina Ahlfort & Fredric Drotty
icon-location-arrow  Åstorp, Kristberg, Östergötland
  Patron, inspektor, hemmansägare, lantbrukare, agronom


  Maria Vilhelmina Rydberg (f. 30/1 1833) (g. 21/9 1856 i Vreta Kloster)
icon-home  Dotter av Johan Rydberg & Anna Christina Scherman
icon-location-arrow  Ringarum, Östergötland
icon-stop  Inga barn tillsammans
icon-globe  Maria Wilhelmina gifter om sig och utvandrar till Amerika


icon-certificate  Primärkällor
icon-check  10-02-2021


Edvard Fredriks namnteckning 1857 när fadern gått bort.

Edvard växer upp på prästgården Åstorpicon-map-marker i Kristberg utanför Motala som son till församlingens prost Fredric Drotty och hans hustru Christina Alfort.

Han utbildar sig till agronom, och 1856, två dagar efter faderns bortgång, gifter han sig med Maria Vilhelmina Rydberg från Ringarum, dotter till garvaren Johan Rydberg och Anna Christina Scherman. Hon bor då i Vreta Kloster, men har tidigare vistats i Sjögestad. Vigseln påstås ha ägt rum i Kristberg, men där återfinns ingen vigselnotis. Däremot finns en lysningsnotis från Vreta Kloster.

Edvard Drotty och Maria Vilhelmina Rydbergs lysning 1856. Vreta Kloster församling. Vigseln återfinns inte i Kristberg (Krigsberg).

Åstorp prästgård idag. Källa: Google.

Vilhelminas namnteckning när hennes man drunknat 1872.

De bosätter sig från 1858 på Skurebo Säteriicon-map-marker i Malexander, som har varit i släktens ägo i generationer och som han nu ärvt från sin pappa. Edvard får titel av inspektor på säteriet.

Skurebo Säteri.

1861 köper de Boarp Norr- och Södergård i Barkeryd församlingicon-map-marker, där han sedan betecknas som patron på Södergården. Nio år senare drabbas familjen emellertid av en tragedi när Edvard drunknar i Alarpssjön (numera Lättarpasjön) under en fisketur 1872.

Han äger vid sin död ½ mantal Boarps Norrgård och ½ mantal Boarps Södergård, samt 1 mantal rusthåll Norrgården, ½ mantal Mellangården och ½ mantal augment Enet i Ekeby kyrkoby i Ekebyborna församling, och slutligen 1/8 säteri Skurebo med underlydande torpen Mokullen och Stenstugan i Malexander.

Paret får inga barn tillsammans, men 1866 skaffar de ett fosterbarn Sigfrida Amanda Sofia Drotty (f. 1865).

Efter Edvards död gifter Vilhelmina om sig (14/9 1877) med Carl Johan Tjellander, som bor på Broddarps ägor i Barkeryd, och flyttar till Kanarp Utby i Öggestorps församling med fosterdottern. Carl Johan är född på Lindåsen i Ekeskog församling, men han har flyttat med sin familj till Mockeltorp Storegård 1861 och sedan till Barkeryd 1866. På Mockeltorp har han träffat Edvards mammas kusin Theodor Styrlander från C-grenen, som bodde på Nolgården på Mockeltorps ägor, och det var förmodligen genom honom som paret träffades.

1881 köper Vilhelmina hälften av rusthållet Berg i Nässjö, men 1888 flyttar de in till kvarteret Tjädern där i staden, och året efter till Åker Norrgård, där de stannar under ett år innan de utvandrar till Amerika tillsammans.


Edvard Fredrics död 1872. Notisen visar förmodligen att man utrett att det inte var självmord. Detta var nödvändigt för att få en hederlig begravning. Barkeryd församling.

Edvard Fredrics död 1872. Drunknad af våda i Ahlarpssjön. Notisen i höger sida visar förmodligen att man utrett att det inte var självmord. Detta var nödvändigt för att få en hederlig begravning. Barkeryd församling.

Bouppteckningen efter Edvard Fredrik Drotty.

Bouppteckningen efter Edvard Fredrik Drotty.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Edvard Fredric (1832-1835); Edvard Fredr. (1836-1858); Edvard Fredr. Drotty (1856); Inspector Edvard Fredrik Drotty (1856-1860); Hr Patron Edvard Fredric Drotty (1860); Edward Fredric Drotty (1861); H.Eg. Edward Fredric Drotty (1861-1865); H.Eg. Edvard Fredric Drotty (1866-1872); Landtbr. E. Fr. Drotty (1872); Landtbrukaren Edvard Fredrik Drotty (1872)
  •  namnteckningar: Vilhelmina Drotty (1872)
  •  namn (andras stavsätt): Maria Wilh. Ryberg (1856); Fru Maria Wilh. Rydberg (1856-1860); Maria Wilhelmina Ryberg (1858); Maria Wilhel. Rydberg (1861); Maria Wilhelmina Rydberg (1861-1889); Fru Wilhelmina Drotty (1872); Enka Maria Wilhelmina Rydberg (1872); Enk. Maria Vilhelmina Drotty f. Rydberg (1873-1877); Maria Vilhelmina Drotty f. Rydberg (1877-1880); Maria Vilhelmina Rydberg (1881-1890); Fru Maria Wilhelmina Tjellander född Rydberg (1881-1885)
  •  f. Kristberg 1832: v38305.b224.s437
  •  g. Vreta Kloster 1856: v41987.b248.s477
  •  d. Barkeryd 1872: v32638.b27 (drunknad af våda i Ahlarpssjön)
  •  bou. Barkeryd 1872: v77863.b76.s145
  •  husf. 1832-1872 Kristberg: v24762.b123.s115(1832-1835); v24764.b122.s115(1836-1840); v24766.b125.s115(1841-1845); v24767.b125.s115(1846-1851); v24768.b116.s108(1852-1856); Malexander: v27197.b252.s485(1856-1860); Barkeryd: v18929.b288.s275(1861); v18930.b325.s315(1861-1865); v18931.b296.s289(1866-1872)
  •  husf. 1856-1890 Barkeryd: v18932.b293.s285(1873-1877); Öggestorp: v22905.b31.s21(1877-1880); v22906.b41.s29(1881); Nässjö: v21370.b287.s282(1881-1885); v21373.b319.s314(1885-1888); v21374.b21.s16(1888-1889); v21373.b162.s157(1889-1890)
  •  arv. v77858.b813.s1619(1860)