Riksdagsmannen på Rås

Erich Fredrichson & Eva Ericsdotter


  Erich Anders Fredrichson (19/10 1764 – 6/9 1853)
  G-grenen [1.1.4.1]
  Son till Fredrich Jonasson & Cathrina Andersdotter
icon-location-arrow  Gunnarstorp, Säby, Småland
  Riksdagsman, riksdagsfullmäktig; nämndeman; bonde, undantagsman


  Eva Ericsdotter (23/4 1773 – 22/9 1837) (g. 27/10 1793 i Säbyicon-map-marker)
icon-location-arrow  Säby, Småland
  Inga barn


icon-certificate  Primärkällor
  08-05-2020
icon-book  Läs även krönikans kapitel 6


Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Erichs namnteckning 1837 när hans hustru dött.

Erichs namnteckning 1837 när hans hustru dött.

Erich växer upp på föräldrarnas gård Gunnarstorp, men han flyttar hemifrån i slutet på 1770-talet för att tjäna. 1783 verkar han ha tjänat hemma på gården, och senast 1791 på Gransbo Säteriicon-map-marker vid sjön Illern söder om Tranås.

Gransbo Säteri idag. En våning togs bort på 1980-talet. Foto: Esben Alfort 2019.

Gransbo säteris manbyggnad.

Gransbo Säteris manbyggnad som det såg ut förr.

Där träffar han pigan Eva Ericsdotter från Rås Gård på andra sidan sjön, och de gifter sig 1793.

Rås Gård. Foto: Esben Alfort 2018.

Eric och Evas bröllop 1793. Säby församling.

Eric och Evas vigsel 1793. Säby församling.

Det var ett smart gifte, för hennes föräldrar var gamla (fast hon bara var 20 år och han var 29), så Erich fick ta över gården, där han började jobba som bonde med en gång. Han skulle antagligen egentligen ärvt Gunnarstorp, men Rås var mycket större, så det var ett bra byte. Gunnarstorp fick i stället så småningom gå till hans kusin Reinhold Månsson. Eva ärver en del av Rås, och 1803 köper de ytterligare en lika stor del.

Rås med omnejd. Källa: Lantmäteriet.

Rås, Klosterås och Gransbo. Källa: Lantmäteriet.

De får inga egna barn, men de tar emot hans brorson Gustaf Reinholdsson från Lommaryd som fosterson, och även Erichs kusinson Reinhold Gustafsson flyttar till gården från N. Usstorp med hustru och dotter 1823 för att jobba som jordbrukare åt honom.

Erichs namnteckning i sockenprotokollet 1805.

Erichs namnteckning i sockenprotokollet 1805.

Erich nöjer sig dock inte med att vara bonde. Kanske är det vetskapen om hans farmors släkt som gör att han har större ambitioner, eller så är det hans pappas yrke som sockenman som inspirerar honom. Hur som helst så börjar Erichs politiska karriär när han senast 1802 blir ledamot i kyrkorådet och dessutom utnämns till en av många uppsyningsmän som ska överse kyrktornets reparation. 1804 väljs åtskilliga av familjens medlemmar till rotmästare i församlingen: bröderna Fredric Månsson i Hyckle och Nils Månsson i Åsvallehult, och deras kusiner, bröderna Reinhold Fredricsson i Gunnarstorp och Erich Fredrichson själv i Rås. Totalt fick familjen minst 4 av 17 poster. Ytterligare en bror, Gustaf Fredricsson i Tokarp, valdes till kyrkorådsledamot. Så det var en betydelsefull bondefamilj. Från 1805 kallas Erich nämndeman, och 1816 har han blivit riksdagsman.

Förmodligen deltar han vid urtima riksdagen i Stockholm 6/3-9/8 1815, som inkallades för att få ett avtal i stånd med Norge. 1814 hade Danmark, som stöttat fel sida i Napoleonkriget, tvingats lämna över Norge till Sverige, men norrmännen var inte intresserade av att vara svenskar, så de startade ett uppror som slutade med att den danske prinsen Christian Fredrik valdes till ny norsk kung över ett självständigt Norge med egen grundlag. Sverige vägrade erkänna Norges självständighet och inledde ett krig mot dem. Upproret slogs ner av svenska armén, som leddes av Napoleons general Bernadotte som hade flytt till Sverige. Det blev sista gången som Sverige gick i krig mot ett annat land. På riksdagen 1815 förhandlade man sig fram till en personalunion mellan de båda länderna.

Även judarnas rättigheter i Sverige diskuterades intensivt på riksdagen 1815, och man enades till slut om att ”judar hädanefter icke måtte till riket inflytta och sig därstädes nedsätta” icon-external-link. Landet var i ekonomisk kris efter kriget, och det var ganska skönt att kunna skylla på någon.

Erich själv hade inte ekonomiska problem, utan han köpte vid denna tid en del av Bredstorp Norrgårdicon-map-marker strax utanför det nuvarande Tranås tillsammans med sin lillebror Gustaf, som flyttade in på gården med sin familj några år senare. Själv bodde han kvar på Rås hela livet.

Rås i Säby. Foto: Esben Alfort 2018.

1837 dog Eva i vattusot, och i april 1848 sålde Erich Rås till fostersonen Gustaf Reinholdsson och flyttade till undantagsbostaden på gården, där han sedan dog av ålderdom 1853. Han blev 89 år gammal, och förmodligen levde han ett ganska hälsosamt och skyddat liv i förhållande till genomsnittsbonden på den tiden.

Erics död 1853. Säby församling.

Erics död 1853. Säby församling.

Eva Ericsdotters död 1837. Säby församling.

Eva Ericsdotters död 1837. Säby församling.

Erich ägde fortfarande själv 2 kor, 3 får och 1 gris när han dog, men under hustruns levnadstid hade det funnits 4 kor, en kviga, 12 får, 7 lamm, 1 galt och 2 grisar på gården.

Det hölls en ganska ordentlig och påkostad begravning för honom, åtminstone om man ska tro listan på begravningskostnader: 1 kviga till slakt, 1 1/4 tunna råg till bröd, 12 kappar malt till dricka, 8 kappar korn till gryn, brännvin och specerier, flera specerier, vetemjöl, 3 lispund 13 marker färsk fisk, 10 marker gråsider, trädgårdssaker från Gransbo, ½ tunna potatis m.m., 2½ kull ägg, 1 kanna starkelse, 1 kanna brännvin, diverse småsaker. Dessutom bekostades ommålning och reparation av boningsrummet för begravningen.

Då de inte hade egna barn, fick hans efterlämnade 2022 riksdaler delas mellan andra arvingar:

Efter Afledne Brodern Reinhold Fredricsson från Örnestorp i Lommaryd Socken, dess barn: Sonen Gustaf i Rås, Säby Socken; Dottren Eva, gift med Torparen Samuel Isacsson i Liljeholmen under Johannesberg i Flisby Socken; Dottren Carin, gift med Kopparslagarn Petter Bergmark, i Enebo, under Ekekulla, Linderås Socken,

Efter Afledne Brodern Gustaf Fredricsson från Källås i Säby Socken, dess barn: Sonen Carl i Hårkrankeryd; Dottren Fredrika, gift med Hemmansegaren Gustaf Johansson i Bredstorp, Säby Sn; Dottren Majastina, gift med Hemmansegaren Johannes Zachrisson i Carlslund, Lommaryd Socken; Dottren Sophia, gift med Hemmansegaren Gustaf Samuelsson i Winterstorp, Säby Socken; Dottren Anna, gift med Carl Johansson i Kimstad under Hubbarp, Säby Socken; Dottren Hedda, gift med Hemmansägaren Johannes Persson i Wippersjö, Linderås Socken; och Sonen Otto, boende i Julseryd Säby Socken;

Aflidna Systren Eva Fredricksdotter, som varit gift med Nils Persson från Julseryd Säby Socken, deras barn; Dottren Annamaja, Gift med Torparen Johannes Andersson i Gölen under Ängaryd, Säby Socken;

Aflidna Systren Stina Fredricksdotter, som varit tvenne gånger gift, nemlig. först med Nämndemannen Lars Larsson, och sedan med Rusthållaren Gustaf Isacsson i Öfrabo, Säby Socken, hennes barn i förra giftet: Sonen Gustaf i Hökhult, Lommaryd Socken; Dottren Annastina, som er Enka, och boende i Nobynäs i Lommaryd Socken, har varit gift med framledne Arrendatorn Eric Jonsson i Brostorp, Wireda Socken; Dottren Eva, gift med förre Nämndemannen Jonas Jonsson, nu boende i Noby Lommaryd Socken,

samt enda efterlefvande Systren Carin Fredricksdotter i Haga, Marbeck Socken.

Dessutom gynnades enligt hans testamente från september 1848 dels vissa åtskillige deri nemde personer och dels (…) fromma stiftelser.

Erics bouppteckning.

Erics bouppteckning.

Evas bouppteckning.

Evas bouppteckning.

Evas bouppteckning utfördes av Måns Persson och Petter Månsson från Ahlfordsläkten, som inte verkar vara besläktad med Alfort/Ahlfort.

Gamla grinden på Rås Gård. Foto: Esben Alfort 2018.


Forskningsdata

 •  namnteckningar: Erich Fredrichson (1805-1837)
 •  namn (andras stavsätt): Eric Anders (1764); Erik (1766-1781); Eric (1769-1819); dr. Eric (1783-1793); Eric Fredricson (1791-1804); Eric Fredriksson (1793); Eric Fried:son (1793-1798); Erik Fredricsson (1803-1808); Nämdeman Eric (1805-1806); Nämdeman Eric Fredss. (1807); Nemdemannen/Nämdeman/Nämdem. Eric Fredricsson/Fredricss. (1808-1815); Nämdeman Eric Fredrichsson (1809); Nämdemannen Eric Fredriksson (1810); Eric Fredricsson (1816-1837); Riksdagsman Eric Fredricson (1816-1820); Riksdagsmannen välförståndige Eric Fredricksson (1818); Erich Fredrichson (1819); Riksdagsman/Riksdagsmannen Eric Fredricsson (1820-1832); f.d. Riksdagsmannen Eric Fredricsson (1828-1853); f.d. Riksdagsm. Eric Fredriksson (1836-1841); f.d. Riksdagsmannen Erik Fredriksson (1841-1849); Undt.M./Und.M./U.M. Erik Fredriksson (1841-1853); Ereck Fredricksson (1843); Erik Fredriksson (1853)
 •  namn (andras stavsätt): Eva (1792-1793); Eva Ericsdr (1793-1828); Eva Eriksdr (1803-1808); Eva Ericsdotter (1812-1854)
 •  f. Säby 1764: v36240.b175.s347
 •  g. Säby 1793: v36241.b21.s26
 •  d. Säby 1853: v36245.b218.s423 (bräcklighet)
 •  d. Säby 1837: v36243.b364.s709 (vattusot)
 •  bou. Säby 1853: v77747.b566.s1125
 •  bou. Säby 1837: v77737.b616.s1221
 •  husf. 1769-1808;1812-1853 Säby: v22031.b88.s148(1769-1777); v22031.b199.s406(1778-1788); v22033.b95.s84(1789-1791); v22033.b133.s122(1791-1792); v22033.b132.s121(1793-1798); v22034.b130.s118(1799-1802); v48937a.b2470.s233(1803-1808); v22038.b160.s148(1812-1815); v22040.b186.s174(1816-1820); v22040.b210.s198(1816-1820); v22042.b186.s173(1820-1828); v22044.b202.s191(1828-1836); v22046.b209.s498(1836-1841); v22048.b206.s498(1841-1845); v22050.b213.s500(1846-1849); v22052.b221.s518(1850-1853)
 •  husf. 1799-1808;1812-1837
 •  mant. 1766-1767;1781;1783;1788;1791-1810 Gunnarstorp: v400854.b30080.s4316(1766); v400736.b1630.s337(1767); v400748.b1030.s193(1781); v400749a.b1080.s194(1783); v400751b.b331.s182(1788); Gransbo: v400753b.b115.s217(1791); v400753b.b380.s223(1792); v400754a.b1170.s218(1793); Rås: v400754a.b3840.s192(1794); v400754a.b6520.s192(1795); v400754a.b9080.s157(1796); v400754a.b11440.s628(1797); v400755b.b86.s78(1798); v400755b.b337.s153(1799); v400755b.b583.s163(1800); v400756a.b850.s161(1801); v400759a.b910.s167(1802); v400759a.b4850.s203(1803); v400759a.b9200.s1072(1804); v400760a.b1610.s151(1805); v400760a.b11790.s1163(1806); v400762a.b170.s166(1807); v400762a.b1110.s1102(1808); v400764b.b210.s406(1809); v400768.b2310.s455(1810)
 •  mant. 1792-1809 Rås: v400753b.b377.s217(1792); v400754a.b1130.s210(1793)
 •  sock. Säby: v48926.b177.s359(1802); v48926.b194.s383(1802); v48926.b218.s431(1804); v48926.b235.s465(1805)
 •  arv. v77708.b227.s421(1809); v77711.b177.s295(1811); v77722.b15.s21(1818); v77723.b147.s285(1819); v77723.b45.s85(1819); v77725.b80.s153(1821); v77733.b121.s233(1832); v77743.b57.s105(1843)
 •  lantm. 1810; 1810
 •  v147547.b72.s133(1785)