Mer än hälften av barnen dog

Gustaf Reinholdsson & Johanna Jacobsdotter


  Gustaf Evert Reinholdsson (1/11 1809 – 3/6 1879)
  G-grenen [1.1.4.3.4]
  Son till Reinhold Fredrichsson & Catharina Jansdotter
  Bäck, Tranberga, Torpa, Östergötland
  Brukare, hemmansägare, skattehemmansägare


  Johanna Jakobsdotter (25/1 1816 – 13/11 1900) (g. 28/5 1835 i Säbyicon-map-marker)
  Magersjö, Säby, Småland
  11 barn


  Primärkällor
  10-07-2021


Gustaf föds i Torpa, men när pappan dör 1819 blir han fosterbarn hos sin farbror, riksdagsmannen Erich Fredrichson och hans hustru på Rås i Säby församling.

Rås i Säby. Byggnaderna är från 1800-talet, men grinden skulle kunna vara äldre. Foto: Esben Alfort 2018.

Från 1825 tjänar han under fyra år hos en annan av sina farbröder, Gustaf på Källås Norrgård. Båda dessa farbröder är relativt förmögna.

Sedan blir han själv jordbrukare på Rås och gifter sig 1835 med Johanna Jacobsdotter från gården Magersjö (dotter av Jacob Larsson). Han äger då redan skattehemmanet Norra Usstorp, fastän han inte bor där.

Gustaf Reinholdsson och Johanna Jakobsdotters bröllop 1835 Säby

Gustaf Reinholdsson och Johanna Jakobsdotters vigsel 1835: Jacob Larsson i Magersiö gaf personl. tillstädes sitt bifall till sin Dotters giftermål. Säby församling.

Johannas namnteckning 1879 när mannen dött.

Johannas namnteckning 1879 när mannen gått bort.

De får 11 barn tillsammans, inkl. ett tvillingpar. Tyvärr dör mer än hälften av barnen, om man räknar med att äldste sonen dör av ett epileptiskt anfall när han är 24 år gammal.

 • 1.   Anna Sofia Gustafsdotter (31/3 1836 – efter 1900)
  •  Johan Andersson
 • 2.   Carl Johan ”John” Gustafsson (22/6 1837 – 8/8 1861)
 • 3.   Eva Lotta Gustafsdotter (6/3 1839 – 7/4 1839)
 • 4.   Hedda Charlotta Gustafsdotter (5/5 1840 – 1843??)
 • 5.   Eva Christina Gustafsdotter (19/3 1842 – 2/6 1842)
 • 6.   Gustaf Adolf Gustafsson (4/8 1843 – efter 1879)
 • 7.   Anders August Gustafsson (22/7 1845 – 23/4 1849)
 • 8.   Johannes Otto Gustafsson (1/3 1849 – efter 1879)
 • 9.   Esther Kristina Gustafsdotter (1/3 1849 – 23/3 1849)
 • 10.   Eva Clara Gustafsdotter (4/5 1851 – före 1879)
 • 11.   Ida Christina Gustafsdotter (26/2 1856 – 20/4 1866)

1838 flyttar de till hans gård Norra Usstorp, men 10 år senare återvänder de till Rås där de får ta över gården efter gamle barnlöse farbror Erich, som har blivit för gammal. När han dör 1853, ärver de även en rätt stor summa pengar av honom.

Dottern Charlotta utvandrar till Amerika 1867, och även Gustaf och Otto utvandrar före 1879. Det året är alla tre i Amerika, men när mamman dör 1900 är både Charlotta och Otto hemma, medan Gustaf bor kvar i Amerika.

Gustaf dör i cancer 1879, men Johanna lever till 1900.

Gustafs garderob beskrivs så här vid hans frånfälle: Hattar 1kr 25 öre, 7 st. Råckar 30 kr, 6 par byxor 13 kr, 5 st. västar 3 kr, trojor 2 kr 25 öre, strumpor 2 kr 50 öre, 3 par stöflar 9 kr, 1 dussin skjortor 8 kr; halsdukar och kragar 2 kr, underkläder 2 kr 50 öre.

På gården hade de ett får med lamm.


Gustaf Reinholdssons bouppteckning 1879.

Gustaf Reinholdssons bouppteckning.

Johanna Jacobsdotters bouppteckning 1900.

Johanna Jacobsdotters bouppteckning.


Dopnotiser

Anna Sofia Gustafsdotters dop 1836 Säby

Anna Sofias dop 1836. Vittnen: Comminister Falk och Fru Carin Moberge, Dr. Gustaf Jacobsson i Kroketorp och Pig. Eva Johansdotter i Rås. Säby församling.

Carl Johans dop 1837. Vittnen: Riksdagsman Eric Fredriksson och H. Eva Ericsdr i Rås, Skr. Jonas Andersson och H. Carin Nilsdotter i Säby. Säby församling.

Carl Johans dop 1837. Vittnen: Riksdagsman Eric Fredriksson och H. Eva Ericsdr i Rås, Skr. Jonas Andersson och H. Carin Nilsdotter i Säby. Säby församling.

Eva Lotta Gustafsdotters dop 1839. Vittnen: Riksdagsm. Eric Fredriksson i Rås, Dr. Johannes Jacobsson i Krokstorp, Fru Carin Falk i Knutingarp och pig. Eva Svensdotter i Rås. Säby församling.

Eva Lottas dop 1839. Vittnen: Riksdagsm. Eric Fredriksson i Rås, Dr. Johannes Jacobsson i Krokstorp, Fru Carin Falk i Knutingarp och pig. Eva Svensdotter i Rås. Säby församling.

Hedda Charlottas dop 1840. Vittnen: Gustaf Johansson i Fösarps Torp, H. Eva Svensdr i N. Ustorp, Jöns [?]sson i Storryd, H. Stina Jaensdr. Säby församling.

Hedda Charlottas dop 1840. Vittnen: Gustaf Johansson i Fösarps Torp, H. Eva Svensdr i N. Ustorp, Jöns Gunnarsn(?) i Storryd, H. Stina Jaensdr. Säby församling.

Eva Christinas dop 1842. Vittnen: Anders Johnsn i Trehörningstorp och H. Eva Jakobsdr, dr. Erik Johnsn i N. Ustorp, pig. Stina Jakobsdr ibm. Säby församling.

Eva Christinas dop 1842. Vittnen: Anders Johnsn i Trehörningstorp och H. Eva Jakobsdr, dr. Erik Johnsn i N. Ustorp, pig. Stina Jakobsdr ibm. Säby församling.

Gustaf Adolfs dop 1843. Vittnen: B. Joh. Sjö i Fösingstorp och H. Maja Persdr; dr. Adolf Johanssn i N. Ustorp, pig. Hedda Johansdr ibm. Säby församling.

Gustaf Adolfs dop 1843. Vittnen: B. Joh. Sjö i Fösingstorp och H. Maja Persdr; dr. Adolf Johanssn i N. Ustorp, pig. Hedda Johansdr ibm. Säby församling.

Anders Augusts dop 1845. Vittnen: B. Jakob Magnussn(?) ibm och H. Lotta Johnsdr, dr. Jakob Jakobsson i Kroxtorp, pig. Eva Jakobsdr ibm. Säby församling.

Anders Augusts dop 1845. Vittnen: B. Jakob Magnussn(?) ibm och H. Lotta Johnsdr, dr. Jakob Jakobsson i Kroxtorp, pig. Eva Jakobsdr ibm. Säby församling.

Johannes Otto och Esther Kristinas dop 1849. Vittnen: B. Karl Petersson i N. Ustorp och H. Eva Svensdr, dr. Jakob Jakobsson i Krogstorp, p. Hedda Jakobsdr ibm. Säby församling.

Johannes Otto och Esther Kristinas dop 1849. Vittnen: B. Karl Petersson i N. Ustorp och H. Eva Svensdr, dr. Jakob Jakobsson i Krogstorp, p. Hedda Jakobsdr ibm. Säby församling.

Eva Claras dop 1851. Vittnen: B. Erik Fredrichsson i Rås, Fru Hedda Brunow i Knutingarp, Kommenister S. Brunow, pig. Anna Jonsdotter i Rås. Säby församling.

Eva Claras dop 1851. Vittnen: B. Erik Fredrichsson i Rås, Fru Hedda Brunow i Knutingarp, Kommenister S. Brunow, pig. Anna Jonsdotter i Rås. Säby församling.

Ida Christinas dop 1856. Vittnen: B. Johs. Jakobsn i Kätte och d. Joh:a Johnsdr; Insp. G. J. Brunau i Knutingarp, pig. Chrs:a Jakobsdr i Kroxtorp. Säby församling.

Ida Christinas dop 1856. Vittnen: B. Johs. Jakobsn i Kätte(?) och d. Joh:a Johnsdr; Insp. G. J. Brunau i Knutingarp, pig. Chrs:a Jakobsdr i Kroxtorp. Säby församling.


Forskningsdata

Döttrarna Eva Lotta och Hedda Lotta verkar ha blandats ihop av prästen. Det är Hedda Lotta som utvandrar, fast hon sägs vara född 6/3 1839. Det var Eva Lotta som föddes då, men hon dog när hon var liten.

 •  namn (andras stavsätt): Gustaf Evert (1809); Gustaf (1812-1853); Gustaf Reinholdsson (1820-1879); Drängen/Dräng./Dr. Gustaf Reinholdsson/Reinholdss. (1825-1832); Hemmansbruk./Brukare/Br./B. Gustaf Reinholdsson (1835-1866); Hemmansägaren/Hemmansäg. Gustaf Reinholdsson (1836-1879); Gust. Reinholdss. (1838-1841); Gustaf Renholtsson (1841)
 •  namnteckningar: Johanna Jacobs Dotter (1879)
 •  namn (andras stavsätt): Johanna Jacobsdotter/Jacobsd:r (1835-1900); Johanna Jakobsdotter/Jakobsd:r (1840-1860); Johanna Reinholdsson f. Jakobsdotter/Jakobsdott./Jakobsd:r (1880-1900)
 •  f. Torpa 1809: v41301.b96.s179
 •  g. Säby 1835: v36243.b277.s553
 •  d. Säby 1879: v36247.b363.s463 (kräfta)
 •  d. Säby 1900: v172378.b41.s40 (-)
 •  bou. Säby 1879: v77761.b372.s729
 •  bou. Säby 1900: v77772.b400.s787
 •  husf. 1812-1879 Lommaryd: v20982.b30.s41(1812-1815); v20983.b25.s15(1816-1820); Säby: v22042.b186.s173(1820-1825); v22042.b235.s222(1825-1828); v22044.b245.s234(1828-1829); v22044.b202.s191(1829-1836); v22046.b209.s498(1836-1838); v22046.b40.s329(1838-1841); v22048.b39.s329(1841-1845); v22050.b43.s330(1846-1848); v22050.b213.s500(1848-1849); v22052.b221.s518(1850-1854); v22054.b239.s516(1855-1860); v22056.b360.s753(1861-1866); v22059.b308.s654(1867-1871); v22061.b210.s591(1872-1879)
 •  husf. 1835-1900 Säby: v22065.b223.s597(1880-1885); v22067.b302.s686(1885-1891); v22070.b287.s673(1892-1894); v172341.b361.s806(1895-1900)
 •  mant. 1812: v400773.b2570.s455(1812)?
 •  arv. v77723.b145.s281(1819); v77733.b121.s233(1832); v77740.b154.s299(1841); v77747.b566.s1125(1853)
 •  barn f. Säby: v36243.b106.s211a(1836); v36243.b117.s231(1837); v36243.b130.s257(1839); v36243.b141.s283(1840); v36243.b157.s315(1842); v36243.b168.s337(1843); v36243.b186.s373(1845); v36243.b221.s441(1849); v36243.b221.s441(1849); v36244.b103.s199/v36245.b20.s27(1851); v36245.b69.s125(1856)