Ett spännande samarbete

Just nu kommer det in massor med värdefull information från en rad mycket engagerade forskare och släktingar. Jag tackar så mycket för all hjälp!

Mycket spännande material har skickats in. Bland annat har det visat sig att Karin Bergöö-Larssons föräldrar inte bara kände Michaël Alfort och Marie Louise Bachman utan var deras mycket goda vänner. De byggde till och med hus tillsammans i Örebro. Det finns brev bevarade från Karin där hon berättar om sina besök hos familjen Alfort, vänligen inskickade av Bergöö-forskaren Curt Fröberg.

Vilhelmina Carlsson, f. Ahlfort. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.
Vilhelmina Carlsson, f. Ahlfort. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.

Inger Erlandsson har även skickat in bilder på en rad av släktens gårdar och torp (bland annat Gunnarstorpssläktens släktgård Gunnarstorp), och ett porträtt på Vilhelmina Ahlfort i Blåvik – hon såg verkligen inte ut som jag hade föreställt mig… Roligt!

Ingers inskickade material har även gjort att jag på ett tydligare sätt kunnat bekräfta det intrycket jag genom primärkällorna fått av att gamle Erik Alfort knappast var någon särskilt vänlig farbror, utan en tämligen oanpassad militärgestalt under tiden för Stormaktssveriges kollaps.

Dessutom har det visat sig att Carl Henric Ahlforts oäkta son som jag tidigare inte lyckats spåra, är samma människa som den Gustaf Ståhlgren som Carl Henrics mamma vill låta ärva torpet Lövingsborg. Nu i efterhand verkar det självklart, men jag hade inte fått den tanken att han kunde heta så. Nu kanske jag äntligen kan få reda på vad som hände med honom och om han lyckades grunda en tredje gren av släkten vid sidan om Blåvikssläkten och Gunnarstorpssläkten!

Flera andra släktingar har bidragit med att reda ut enstaka grenar i trädet, och det har förts väldigt spännande diskussioner om gemensamma förfäder!

Återigen tack för all hjälp. Fortsätt skicka in material – det uppskattas verkligen!

Esben

Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.
Gunnarstorp. Källa: Från Sommabygd till Vätterstrand VI.