Ung gudsfruktan

Emelie Bergman


  Emelie Elisabet ”Elise” Charlotta ”Charlotte” Bergman (2/4 1815 – 14/7 1837)
  A-grenen [1.2.3.3.1]
  Dotter till Anna Ahlfort & Sven Bergman
icon-location-arrow  Boarp, Ekeby, Östergötland
  Ogift


icon-certificate  Primärkällor + levande källor
  02-11-2021


Boarp. Foto: Esben Alfort 2018.

Emelie växer upp på Boarp i Ekeby församling som dotter till den förmögne och inflytelserike fältkamreren Sven Johan Bergman och hans hustru Anna Maria Ahlfort. Hon lever ett skyddat liv, men det blir inte långt. När hon dör som 22-åring, skriver prästen följande berömmande ord om hennes levnad.

Tidigt blef Hennes hjerta vändt till Gud genom en lifligt Religiös uppfostran, och hon sökte framgent uti Nådemedlens vördsamma bruk Christnas höga sällhet att fasthålla föreningsbandet med Gud. Med en exemplarisk, anspråkslös lefnad, förenade Hon berömvärd skicklighet uti sitt Kön och Stånd värdiga göromål. Sjuk nio dygn.

Emelie Bergmans psalmbok. Bilden vänligen inskickad av Anna-Lena Sandberg.

En familjemedlem skrev en gravdikt som ger samma intryck.

Gravdikt för Emelie Bergman. Munga gårdsarkiv.

Du är flygtad goda Emelie

Till en verld där ingen blomma faller

Der den Högste sitt Orangerie

Satt utom förgänglighetens galler.

Och likt vårens blomma föll du af:

Sommarsol’n för hårdt ditt hjerta brände:

Slaget kom – och öppnad blef din graf,

Till odödlighetens hem du vände.

Men de käraste du hade här,

Näst din Gud till hvilken du har ilat,

Stå med smärtans tårar, blicka ner

Tvertemot den höjd dit ögat smilat.

Hvar finnes tröst för dig du hulda Mor?

Ömme Fader! kan din smärta läkas?

Se dit opp der endast kärlek bor,

Der kan inga hjertats böner nekas.

Wäna syskon till Er Emilie!

Väpplingsbladet re’n i förtid brutit,

I dess ställe satt en låck deri

af det hår Ni ofta sammanknutit.

Wänner i! Som njöto glädjens frid

I det hulda hem, som nu hon lemnat:

Aldrig döden slöt en blommas tid,

Som med större saknad sig har hämnat.

Ack! det sägs att hvarje Engel är,

Eller blir, en liflig himmelsk stjerna,

Är det så? – ifrån din höga sfer

Se till oss så Ofta och så gerna.

Hvarje afton blicka vi till dig

Och som molnet dig för oss ej skymmer,

Winka ömt och innerlig,

Glömma Jordens sorger och bekymmer.

Tillkännagivelse om Emelies död. Munga gårdsarkiv.

Linköpingsbladet 19/7 1837.

Emelies död 1837. Ekeby församling.

Emelies död 1837. Ekeby församling.


Forskningsdata

  •  namn (andras stavsätt): Emilie Elisabet Charlotte (1815); Emilie Elis. Charl. (1819-1826); Emilie Elis. Charlotta (1826-1832); Emilie Elis. Charlotte (1833-1837); Demoiselle Emelie Elisabeth Charlotte Bergman (1837); Emelie E. C. (1837); Emilie Elisabeth Charlotte Bergman (1837); Emelie Elise Charlotte Bergman (1837); Demoiselle Bergman (1837); Demoiselle Emili Elise Charlotta Bergman (1837); Emilie (1837)
  •  f. Ekeby 1815: v37217.b205.s403
  •  d. Ekeby 1837: v37228.b97.s185 (slag)
  •  husf. 1819-1837 Ekeby: v25378.b99.s179(1819-1826); v25378.b412.s805(1826-1832); v25380.b103.s92(1833-1837)

Arkiv

  •  icon-archive Munga: Gravdikt 1837
  •  icon-archive Munga: Tillkännagivelse om Emelies död
  •  icon-archive Sandberg: Psalmbok