Levde på räntan från sina säterier

Bengt Lilliestielke & Mätta Hjärta + Christina Hård af Segerstad


  Bengt Lilliestielke (1628 – 1/4 1706)
  Helena Christina Ögnelods försläkt [1.2.11_mmff]
icon-home  Son till Carl Abrahamsson Lillia/Lilliestielke & Barbro Krabbe
  Levde utan tjänst av sina fastigheter


 1. Mätta Hjärta (1641 – 6/2 1679) (g. 26/10 1661)
icon-location-arrow  Kollsholmen, Essunga, Västergötland
  Minst 10 barn


 2. Christina Hård af Segerstad (1649 – 11/4 1745) (g. 2/2 1680)
icon-home  Dotter till Erik Pedersson Hård af Segerstad & Margareta Lillie
icon-play  Minst 7 barn


icon-certificate  Primära källor & sekundärkällor (Viss osäkerhet)
  25-11-2020


Bengt Lilliestielke ägde en rad säterier och gårdar i både Västergötland och Östergötland, där han levde på räntan utan tjänst. Han sägs ha haft 27 barn med sina två hustrur, av vilka 11 dog som späda. Endast 17 barn är dock kända (en son Bengt räcknas ibland med av misstag, fast det är fadern som begravs den dagen, inte en son).

Det är en utpräglad militärfamilj, där man gifte sig inom en ganska snäv krets av traktens militära överklass. En son gifte sig till och med med sin halvsysters dotter och en annan med sin styvmors syster.

Bengt lär vara född på släktens rusthåll och kronoskattesäteri Oltorp icon-map-marker i Dimbo församling vid Tidaholm i Västergötland som son till Carl Abrahamsson Lillia/Lilliestielke och Barbro Krabbe. Fadern bytte namn till Lilliestielke, då det fanns andra Lilliesläkter som ogillade att han först tagit namnet Lillia. En av dessa släkter gav namn till Liljeholmens Säteri.

1661 gifter sig Bengt med Mätta Hjärta från Kollsholmenicon-map-marker i Essunga, dotter av ryttmästaren Lars Bengtsson Hjärta och Ingeborg Lindelöf af Kedom.

De bosätter sig på hans fars andra stora gård Laggarpicon-map-marker i Åsbo församling i Östergötland. Förutom Kollsholmen som han får genom sitt gifte, ska Bengt ha ägt Yttersjöholm i Långaryds församling och Sandsered och Brunn i Torestorps församling. Runt 1665 finns det uppgifter från armén om att han dessutom ägde Bjuggegård i Essunga.

Paret får åtminstone 10 barn.

 •   1.  icon-male Lars (1662 – 13/7 1662) icon-times
 •   2.  icon-female Barbro Lilliestielke (1663 – 12/7 1729)
  •  icon-user Hans Gyllenhaal
 •   3.  icon-male Johan Lilliestielke (d. 1695/1696)
  •  icon-user Margareta Hamn icon-stop
 •   4.  icon-female Maria Lilliestielke (1669 – 22/8 1749)
  •  icon-user Gustaf Hökeflycht  icon-play
 •   5.  icon-female Margareta Lilliestielke 
  •  icon-user Lars Kafle
 •   6.  icon-female Ingeborg Lilliestielke (d. 13/3 1717)
  •  icon-user 1. Måns Hjärta
  •  icon-user ?2. Anders Lake
 •   7.  icon-male Carl Lilliestielke (d. 14/7 1702) icon-stop
 •   8.  icon-male Lars Lilliestielke (d. 29/11 1705)
  •  icon-user Brita Hård af Segerstad icon-play
 •   9.  icon-male Gustaf Lilliestielke (1674 – 28/6 1710)
  •  icon-user Magdalena Baaz icon-play
 • 10.  icon-male Bengt Lilliestiälke (1678 – 16/4 1710)
  •  icon-user ?1. Anna Maria Palmström
  •  icon-user 2. Maria Hjärta

När Maria går bort 1679, gifter han om sig året efter med Christina Hård af Segerstad, dotter av ryttmästaren Erik Pedersson Hård af Segerstad och Margareta Lillie. De bosätter sig på hans barndomsgård Oltorp. Laggarp skänker han till hustrun i morgongåva.

De får minst 7 barn på Oltorp.

 • 11.  icon-male Erik Lilliestielke (1682 – 5/3 1737)
  •  icon-heart 1. Christina Palmer  icon-play
  •  icon-user 2. J. Mejer
  •  icon-user 3. Margareta Charlotta Hökenflycht icon-play
 • 12.  icon-male Lennart Lilliestielke (d. 23/4 1738)
  •  icon-user Anna Magdalena Hård af Segerstad icon-play
 • 13.  icon-male Gustaf Didrik Lilliestielke (1685 – 9/6 1744)
  •  icon-user Anna Rosalia Falkmann icon-play
 • 14.  icon-male Carl Philip Lilliestielke (25/3 1686 – 24/5 1713) icon-stop
 • 15.  icon-female Mätta Lilliestielke (28/1 1689 – 17/8 1744)
  •  icon-user Nils Gylling
 • 16.  icon-female Rebecka Lilliestielke (d. 28/5 1738)
  •  icon-user Carl Magnus Petz
 • 17.  icon-female Christina Lilliestielke (1700 – 13/9 1753)
  •  icon-user Johan Swartz

1690 undergår Oltorp reduktion (dvs. viss mark dras in av kronan), men paret tillåts bo kvar resten av livet. 1695 står han dessutom som ägare till Ingabo Lillegård i Dimbo och Katorp i Kymbo.

I många år ligger Bengt i rättstvist med sin faster Elizabeth Abrahamsdotter om 1/4 frälsehemman Dostarpicon-map-marker utanför Nässjö. Enligt ett domsslut 1652 har Bengt pålagts betala ut Elizabeths andel i Dostarp, men då han spenderat bort sina pengar, tvingas han i stället ersätta henne med hjälp av en annan av sina fastigheter, Bystad i Kinds härad i Västergötland (vid Limmared?). 1691 visar han upp ett förlikningsdokument från 1662 i rätten med hennes avlidne mans namn på och påstår att de då sålt gården och han sålunda inte är skyldig henne något. Hon protesterar kraftigt mot detta för henne helt okända dokument, därför att varken hon eller hennes man kunde läsa eller skriva, så dokumentet kan omöjligt vara äkta, uthan han swijkligen i detta som alt annat emoth migh handlat. Varken hon eller hennes man har enligt henne någonsin vetat om att dokumentet fanns, och de har absolut inte fått några pengar vid den påstådda försäljningen. Hennes protest avvisas dock med tanke på att det gått 29 år sedan förlikningen. Hennes förklaring är att hon tvingats utsätta Dostarp som rusthåll och därför inte kunnat bo där, och då har Bengt i stället varit den som tagit emot arrenden från bönderna, fast hon fortfarande tror sig vara ägare.


Dopnotiser

Endast två av den 17 barnens dop har återfunnits, då källorna är mycket bristfälliga.

Philips dop 1686. Dimbo församling.

Mättas dop 1689. Vittnen: Mårten Hökenflycht, Carl Hård, Johan Lilliestielke, Swen Bråk, Fru Marg. Lillia, Scalotta Hård, h. Annika i Aggetorp. Dimbo församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Välb. Bängt Lilljestjälke (1662); Hr Bengt Lilliestielke (1665-1695); Wälb:ne Herren H:r Bengdt Lilliestielke (1706)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Mätta Hjärta (1662)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Högädla och Wälborna Fru Christina Hård (1745)
 •  icon-male d. Dimbo 1706: v26808.b89.s167
 •  icon-female d. Dimbo 1745: v26809.b80.s151
 •  icon-male husf. 1662 Åsbo: v58496.b140.s251(1662)
 •  icon-female husf. 1662
 •  icon-male domb. 1691
 •  icon-male milit. v731057a.b1520.s302(1665?); v731056a.b1510.s237(1695)
 •  icon-user barn f. Dimbo v26808.b45.s79(1686); v26808.b49.s87(1689)