Handelsskepparen från Oxevik

Paul Wikström & Ingebor Ruth


icon-male  Paul/Påfwel Joensson Wikström (13/12 1691 – 1733)
icon-leaf  Marie-Louise Bachmans försläkt [1.2.11.3.8_mmmm.f]
icon-home  Son till Jon Påvelsson & Margareta Toresdotter
icon-location-arrow  Oxevik, Hultås, Dragsmark, Bohuslän
icon-wrench  Handelsskeppare


icon-user  Ingebor Ruth (1699? – 14/6 1761) (g. 19/2 1748 i Uddevalla)
icon-home  Dotter till Bengt Johansson Ruth & Christina Olofsdotter
icon-location-arrow  Uddevalla
icon-play  3 barn


icon-certificate  Primärkällor (Viss osäkerhet)
icon-check  13-12-2023


Paul föds på Oxevikicon-map-marker i Dragsmarks församling i Bohuslän 1691, fast familjen flyttar till Uddevalla 1695, där han sedan växer upp. Pappan var handelsskeppare.

1712 beviljar rådhusrätten i Uddevalla ”sundets pass” åt Skepparen Påfwel Joensson borgare i Holstein och Fredrikstadt, anförandes Skeppet Emanuel som legat och lastadt wid Saltkättlen. Vi råkar veta från en annan sak tio år tidigare att Emmanuel då fördes av Pauls far, så det skulle mycket väl kunna vara frågan om Paul som redan gått i faderns fotspår och blivit handelsskeppare. Vi vet att han hade detta yrke senare i livet.

Förvånande nog är han emellertid 1718 uppförd som boende hemma hos sina föräldrar, så vi kan inte vara helt säkra på att det verkligen är samma man. Året efter gifter han sig i Uddevalla med Ingebor Ruth, dotter till den förmögne handelsmannen Bengt Johansson Ruth och hans hustru Christina Olofsdotter.

Paul Wikström och Ingebor Ruths vigsel 1719: HandelsMan H:r Paul Wijkström med Jungfru Ingeborg Ruth, Cop. hemma. Uddevalla församling.

De vigs hemma; antagligen hos Pauls föräldrar. Det är lite oklart när hon är född; när hon dör 1761 verkar det stå att hon är 82 år gammal, men detta kan inte stämma – hon måste ha varit yngre. Kanske var hon endast 62? Hon kallas jungfru när de gifter sig, och hennes pappa är född 1670, så självklart kan hon inte vara från 1679.

Ingebors namnteckning och sigill 1740 när hennes pappa gått bort.

Paret bosätter sig i Marstrand efter vigseln, men de flyttar senare tillbaka till Uddevalla. Även deras son blir handelsskeppare.

De hinner få 3 barn.

 • 1.  icon-male Jonas Wikström (21/11 1719 – 1759)
  •  icon-user Johanna Catharina Arfwidsdotter
 • 2.  icon-female Christina ”Stina” Wikström (1/9 1721 – 8/5 1756)
  •  icon-user 1. Paul Erichsson Wikström icon-play
  •  icon-user 2. Martin Ahlmgren icon-play
 • 3.  icon-female Margreta Wikström (8/9 1723 – efter 1759)
  •  icon-user Johan Lorentz Tropp icon-play

Paul dog redan 1733, endast 42 år gammal, så det blev hans barn som fick ärva hans föräldrar. Föräldrahemmet hade brunnit ner i en eldsvåda, men det fanns ändå en del värdefullt lösöre, förutom brandtomten på Långgatan. Dessutom ägde de en tomt på Södergatan som de hyrt ut. Möjligen dog Paul under en utrikesresa; i alla fall registrerades inte begravningen hemma i Marstrand. Efter mannens bortgång flyttade Ingebor hem till Uddevalla, där hon levde till 1761. Det är oklart exakt var hon bodde. Hon gifte aldrig om sig.

Sonen Jonas blev själv handelsskeppare i Uddevalla, och Christina gifte sig med en handelsskeppare där. Sonen dog under en utlandsresa 1759, bara 40 år gammal. Det var sålunda inget ofarligt yrke. Det kunde dock vara lika farligt att stanna hemma; Christina var endast 36 när hon dog i lungsoten.


Dokument

Jonas dop 1719. Vittnen: Jacob Jurgensson, Sven Jönsson, Lars Ifwarsson, Hans Byrgesson; Borgmästerskan af Fossberg, Niclas Kragz hustru, Nils Clotz hustru, Jungfru Cornelia Nilsd. Marstrands församling.

Christinas dop 1721. Vittnen: H:r Contral. Pijlgren, Samuel Bagge; H:r Capt:n Morchs fru, Casten Brunsens hust., Torchel Arfwedss. hust., Jungf. Cornelia. Marstrands församling.

Margretas dop 1723. Vittnen: Capt. Dahlberg, Krutmäst. Ström, Jöns Sechman, Fredrich Jönsson; Casten Bundssons hustru, Samuel Bagges, Langbergz hustru, Lars Ifwarssons dotter. Marstrands församling.


Forskningsdata

 •  icon-male namn (andras stavsätt): Poffuel (1691); ?Skepparen Påfwel Joensson (1712); Påfwel (1718); Handelsman H:r Paul Wijkström (1719); Poul Wijchström (1719-1723); Poul Wikström (1721); Poul Wjkström (1727-1730); Poul Wijckström (1730); Påvel Wigström (1731-1732); Påvell Wigström (1732); Påhl Wickström (1733); Påhl Wijkström (1734); Pål Wijkström (1738); Pål Wikström (1738); Paul Wikström (1748)
 •  icon-female namnteckning: Ingebor Wijkström (1740); Madame Ingeborg Ruth (1740)
 •  icon-female namn (andras stavsätt): Ingebor (1715-1730); Jungfru Ingeborg Ruth (1719); Enkan Madame Ingeborg Ruth (1740); Änkian Madame Ruth (1740); Madame Ingeborg Ruth (1740); Madame Ingebor Ruth (1740); Enkan Ingebor Wikström (1761)
 •  icon-male f. Dragsmark 1691: v177.b14.s7
 •  icon-user g. Uddevalla 1719: v2233.b182.s204
 •  icon-female d. Uddevalla 1761: v2239.b334.s328 (feber)
 •  icon-male mant. 1718;1727-1731 Uddevalla: v224200.b550.s42(1718); Marstrand: v1761.b17.s25(1727); v1761.b24.s39(1730); v902769.b4640.s575(1731)
 •  icon-female mant. 1715;1727-1734 Uddevalla: v224198.b540.s41(1715); Marstrand: v224214.b2600.s1090(1733); v224215.b1630.s1036(1734)
 •  icon-male arv. v65999.b470.s461(1738); v65999.b480.s471(1738); v65999.b541.s532(1740); v65999.b553.s544(1740); v66001.b25.s41(1748)
 •  icon-female arv. v65999.b535.s526(1740); v65999.b541.s532(1740); v65999.b544.s535(1740); v65999.b546.s537(1740); v65999.b547.s538(1740); v65999.b551.s542(1740); v65999.b553.s544(1740); v65999.b554.s545(1740)
 •  icon-user barn f. Marstrand: v1778.b73.s131(1719); v1778.b78.s141(1721); v1778.b84.s153(1723)